Modificările aduse de O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare

19 ian. 2021
Articol UJ Premium
Vizualizari: 1239
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În 31.12.2020, Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

În acest act normativ sunt incluse o serie de modificări, completări, prorogări de termene care vizează în principal cheltuieli efectuate din bugetul public, în contextul pandemic actual.

Conferința națională de insolvență

Măsurile privind indemnizațiile personalului plătit din fonduri publice

– O primă modificare care prezintă interes o reprezintă menținerea indemnizațiilor la același nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020, derogând prin aceasta de la prevederile conform căror personalul plătit din fonduri publice va beneficia în perioada 2019-2022 de o creștere a indemnizației în valoarea de ¼ din diferența dintre salariul prevăzut pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018.

O lămurire care se impune în acest sens o reprezintă faptul că măsura menținerii indemnizațiilor la valoarea din decembrie 2020 în contextul creșterii salariului minim brut garantat semnifică totodată că acestea nu vor fi indexate raportat la valoarea salariului minim actualizat.

– Fac obiectul acestei reglementări și sporurile, indemnizațiile, compensațiile, primele precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, care se vor menține cel mult la nivelul cuantumului avut în decembrie 2020, ceea ce înseamnă că există inclusiv posibilitatea scăderii acestora.

– De asemenea, în ceea ce privește indemnizațiile demnitarilor publici, acestea nu vor mai fi stabilite pe baza salariului minim brut pe țară garantat, ci vor fi menținute la nivelul avut în luna decembrie 2020.

– Valoarea indemnizației de hrană, aceasta nu se modifica odată cu modificarea salariului minim, ci va rămâne la valoarea avută în luna decembrie 2020. În ceea ce privește drepturile de hrană ale personalului din cadrul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, aceasta vor fi actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019.

Măsurile referitoare la acordarea unor beneficii pecuniare

– O primă astfel de reglementare vizează indemnizația de vacanță, care, în forma inițială a Legii nr. 153/2017, ar fi trebuit acordată începând cu data de 1 decembrie 2018, va intra în vigoare numai începând cu 1 ianuarie 2022, fiind astfel amânată acordarea ei.

– De asemenea, în ceea ce privește indemnizația de merit acordată pentru realizări deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului, aceasta va fi menținută la nivelul avut în luna decembrie 2020, respectiv suma de 6.240 lei, nefiind actualizată cu noul cuantum al salariului minim.

– Acordarea sumei de 500 pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut, prevăzută inițial pentru a intra în vigoare începând cu anul 2013, se va proroga până la data de 31 decembrie 2021. Din aceiași dată vor fi acordate și cupoanele sociale cu scop educațional, prevăzute de legislația în domeniul asistenței sociale, și stabilite în funcție de veniturile familiei.

– Totodată, este modificată și data de la care va fi acordat venitul de incluziune acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială, fiind prelungită până la data de 1 aprilie 2022.

– Începând cu data de 1 ianuarie 2021, acordarea indemnizației pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, președintele consiliului județean și vicepreședintele consiliului județean, așa numitele „pensii speciale” ale aleșilor locali, se suspendă.

– Raportat la personalul din domeniul sănătății, cadrele didactice care desfășoară activitate integrată, acordarea indemnizației lunară în cuantum de 50% din salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist se va acorda numai începând cu data de 1 februarie 2022, iar nu 1 februarie 2021, așa cum prevederea variantă anterioară modificării.

– În ceea ce privește bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, excedentul bugetar va fi raportat în anul următor cu aceiași destinație, iar nu regularizat la sfârșitul anului.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Măsurile privitoare la pensiile de serviciu

Conform O.U.G. nr. 226/2020, pensiile de serviciu pentru următoarele categorii de pensionari nu vor fi actualizate cu rata medie anuală a inflației:

– personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă;

– personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și personalul care funcționează în Institutul Național de Expertize Criminalistice;

– funcționarii publici parlamentari;

– membrii Corpului diplomatic și consular al României;

– membrii Curții de Conturi;

– deputații și senatorii.

De observat este că această măsură se aplică numai personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor, magistrații fiind excluși din domeniul de aplicare al acesteia, ordonanța putând având caracter discriminatoriu din această perspectivă. Această alegere a legiuitorului ar putea fi un efect al jurisprudenței constante a Curții Constituționale referitoare la pensiile magistraților.

Acordarea voucherelor de vacanță și a biletelor de valoare

– Biletele de valoare, respectiv tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, și tichetele culturale, vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2022, iar nu 1 ianuarie 2021, așa cum era prevăzut anterior modificării.

– Cu toate că perioada de acordare a voucherelor de vacanță a fost prevăzută inițial până în data de 31 decembrie 2020, aceasta a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2021, în vederea stimulării turismului pe plan intern și a sprijinirii industriei ospitalității.

– Perioada de valabilitate a voucherelor emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 și ianuarie 2020 – noiembrie 2020 este prelungită până în data de 31 decembrie 2021.

– Voucherele de vacanță se vor emite exclusiv pe suport electronic.

– Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază în anul 2021 de decontarea serviciilor turistice prestate de orice structură de primire turistică, în limita a 1.450 de lei. Aceștia beneficiază de decontarea serviciilor prestate și în cursul anului 2020, în limita valorică a diferenței dintre limita prevăzută pentru anul 2020 și cuantumul efectiv decontat în această perioadă.

Punctul de amendă

– Punctul de amendă nu va fi actualizat cu cuantumul salariului minim, fiind menținut la valoarea de 145 lei.

Scutiri de TVA

– În raport de sectorul HoReCa respectiv a persoanelor impozabile care se încadrează pe dispozițiile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific al unor activități, noua reglementare vine cu scutirea de la impozit pentru 90 de zile începând cu 01.01.2021.

Ca modalitate de calcul, impozitul aferent anului 2021 se va calcula prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.

– Prin ordonanță se stabilesc de asemenea scutiri de TVA cu drept de deducere pentru livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19.

În raport de dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, scutirea operează doar pentru acelea care sunt în conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute în Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 7 decembrie 1998, sau în Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 117 din 5 mai 2017, și în alte acte aplicabile din legislația Uniunii.

În egală măsură, scutirea de TVA operează doar pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19 autorizate de Comisia Europeană sau de statele membre ale Uniunii Europene.

Nu în ultimul rând, norma scutește expres de TVA achizițiile intracomunitare de Remdesivir, efectuate până la data de 31 decembrie 2022, în baza contractului-cadru semnat pe 7 octombrie 2020 de Comisia Europeană cu societatea farmaceutică Gilead pentru medicamentului cu denumirea comercială a Remdesivir.

De menționat este că toate aceste scutiri de TVA operează individual față de scutirile de interes general reglementate la art. 292 din Codul Fiscal[1].

În materia plății TVA la organul vamal pentru importul de bunuri

– Raportat la Codul Fiscal, O.U.G. nr. 226/2020 aduce o modificare în materia excepțiilor de la regula plății TVA pentru importul de bunuri (cu excepția importurilor scutite de taxă) la organul vamal.

Astfel, nu se va mai face plata efectivă a TVA la organul vamal pentru importurile de masă lemnoasă și materiale lemnoase, de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali, importurile de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare, furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final și furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri, în măsura în care persoanele impozabile sunt înregistrate în scopuri de TVA.

Raportat la obligația de dotare a automatelor cu aparate de marcat electronice fiscale

– O.U.G. nr. 226/2020 vine cu stabilirea în sarcina operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul sau prin acceptatoare de bancnote sau monede, a obligației de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale conform O.G. nr. 28/1999. Termenul stabilit este până la 31.12.2021.

De asemenea, prin O.U.G. nr. 226/2020 s-a dispus din nou suspendarea până la 31.03.2021 a dispozițiilor ce permiteau sancționarea contravenției constând în nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, faptă sancționată cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Regimul juridic al indemnizațiilor și beneficiilor acordate pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.

– Noua reglementare stabilește regimul juridic al indemnizațiilor acordate pe perioada stării de urgență în baza O.U.G. nr. 30/2020 respectiv persoanelor care au încheiat un contract individual de muncă, avocaților, persoanelor prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 și persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, afectate de situația noului Coronavirus.

Potrivit O.U.G. nr. 226/2020 indemnizațiile acordate nu constituie venituri din desfășurarea activității. Astfel, calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității. Totodată, sumele de bani acordate cu titlu de indemnizație nu se iau în calcul la stabilirea plafoanelor privind calcului CAS, CASS și a plafonului privind determinarea venitului în sistem real. De asemenea, în raport de obligațiile fiscale aferente acestor venituri nu se acordă bonificațiile prevăzute pentru plata impozitului pe venit, CAS și CASS.

În această situație, persoanele care au beneficiat de această indemnizație și care sunt asigurate în sisteme proprii de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, datorează contribuția de asigurări sociale pentru indemnizațiile respective la sistemul propriu de pensii, conform dispozițiilor C. fisc.

– Lămuriri importante sunt aduse și în privința indemnizațiilor acordate în baza art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 respectiv indemnizațiile de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe anul 2020 acordate profesioniștilor și angajaților cu convenție individuală de muncă, în situația reducerii activității din cauza situației generate de noul Coronavirus.

Astfel, calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor se va face de către persoanele fizice în mod direct, în următoarele procente: CASS 10%, CASS 25% și impozit pe venit de 10%.

– O.U.G. vine să stabilească faptul că în raport de indemnizațiile acordate în baza art. 1 și 3 din O.U.G. nr. 132/2020 ori pentru zilele libere acordate părinților în baza O.U.G. nr. 147/2020, nu se vor aplica:

– Scutirile generale la impozitul pe venit stabilite de art. 60 C.fisc.

– Reducerile și scutirile în materia contribuțiilor acordate persoanelor ce activează în domeniul constructorilor

– Atât persoanele fizice care au beneficiat de indemnizațiile acordate în baza O.U.G. nr. 30/2020, cât și a celor acordate conform O.U.G. nr. 132/2020, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Această interdicție este reglementată și cu privire la persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după caz, acordate potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 132/2020, în baza art. 3 din O.U.G. nr. 147/2020 sau au fost beneficiari ai unor zile libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor.

Toate interdicțiile vor opera ca regulă asupra veniturilor obținute începând 1 ianuarie 2021. Prin excepție, în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizații, care nu au o convenție individuală de muncă încheiată, interdicțiile se aplică începând cu obligațiile fiscale ce au termen de declarare și plată în 2021.

Facilități în raport de obligațiile bugetare

– În primul rând, noua reglementare vine să lămurească situația creanțelor pentru care s-a împlinit scadența până la 31.03.2020 în ipoteza în care la acea dată nu exista un tabel de creanțe ori un program de plată al acestora. Astfel, se stabilește că anularea obligațiilor accesorii se va raporta la creanțele principale scadente inclusiv până la 31.03.2020 chiar dacă la acel moment nu exista un tabel de creanțe sau un program de plată.

– De asemenea, fost prelungit până la 31.03.2021 ca dată până la care a încetat valabilitatea înlesnirii la plată sau suspendarea executării actului administrativ. Prin urmare, dacă până la 31.03.2021 suspendarea actului administrativ ori înlesnirea la plată încetează, creanța este eligibilă conform O.U.G. nr. 96/2020 pentru anularea obligațiilor fiscale.

– În forma inițială a reglementării, orice decizie pentru regularizare a obligațiilor vamale suplimentare era asimilată unei veritabile decizii de impunere cu consecințele aferente. O.U.G. nr. 226/2020 stabilește ca element de noutate ca atunci când regularizarea se va face la cererea contribuabilului în scopul corectării obligațiilor vamale, decizia va avea caracterul unei declarații rectificative.

– De asemenea a fost prelungit până la 31.03.2021 termenul până la care poate fi depusă cererea de anulare a accesoriilor.

– Dacă inițial obligațiile accesorii amânate la plată nu se stingeau până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor respectiv până la data de 15.12.2020 în cazul în care debitorul nu depunea cerere de anulare a accesoriilor, în prezent acest termen a fost prelungit până la 31.03.2021.

– Același termen este prevăzut ca dată la care își pierde valabilitatea cererea de amânare la plată, în măsura în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

– Raportat la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal central O.U.G. nr. 226/2020 prelungește din nou termenele avute în vedere la posibilitatea achitării debitelor din sumele indisponibilizate.

– Astfel, debitorii care au depus notificările adresate organului fiscal până la 31.03.2021 inclusiv și cu privire la care de către organul de executare fiscală a instituit măsura popririi până la data de 31.03.2021 asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate. Cu toate acestea, obligațiile de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării lor, exced aplicării acestei dispoziții.

– În egală măsură, au fost prelungite termenele până la care persoanele care beneficiază de eșalonare la plată pot solicita anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, până la 31.03.2021.

– În egală măsură noua reglementare stabilește că pot beneficia de anularea obligațiilor bugetare accesorii și debitorii care au cereri de rambursare în curs de soluționare la 31.03.2021, respinse sau admise parțial după această dată. Aceștia pot beneficia de anularea accesoriilor doar dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea și care nu au fost stinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

– În cursul anului 2020 a fost reglementată posibilitatea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale principale administrate de organul fiscal central și accesoriile acestora. Eșalonarea era posibilă doar dacă scadența ori termenul de plată al acestor obligații s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nu au fost stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Eșalonarea la plată opera pe o perioadă de cel mult 12 luni. Dacă inițial termenul de depunere a cererii era până la 15.12.2020, acesta a fost prelungit prin noua reglementare până la 31.03.2021.

– Raportat la restructurarea datoriilor bugetare, O.U.G. nr. 226/2020 prelungește această posibilitate pentru evitarea deschiderii procedurii insolvenței persoanelor fizice. Astfel, dacă inițial pentru a beneficia de procedura restructurării erau eligibile obligațiile bugetare restante până la 31.07.2020, termenul de scadență nou stabilit este 31.12.2020. Din categoria obligațiilor eligibile fac parte obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de ANAF sau de către alte organe ale statului, precum și amenzile de orice fel.

– De asemenea, în raport de persoanele care au depus solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare și care erau aflate în curs de soluționare la 31.12.2020, acestea au dreptul de a opta între soluționarea cererii conform legii în vigoare la data depunerii solicitării și formularea unei noi cereri către organul fiscal pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2020 urmată de depunerea unei noi cereri în termenul legal.

– Persoanele care au depus notificarea privind intenția de a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante în baza O.U.G. nr. 69/2020, fără a depune și cererea de anulare a accesoriilor, iar organul  fiscal nu a emis decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, pot depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

– În cazul în care organul fiscal a emis decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii în perioada 16 decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, persoanele pot depune o nouă notificare și, respectiv, cerere potrivit O.G. nr. 69/2020.

– Persoanele care au depus si notificarea și cererea de anulare a accesoriilor în perioada 16 decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, însă organul fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, își pot retrage cererea de anulare a accesoriilor și pot depune o nouă cerere.


* Articol preluat de pe site-ul www.chirita-law.com.

[1] a) spitalizarea, îngrijirile medicale și operațiunile strâns legate de acestea, desfășurate de unități autorizate pentru astfel de activități, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete și laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală și de diagnostic, baze de tratament și recuperare, stații de salvare și alte unități autorizate să desfășoare astfel de activități;

b) prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi și tehnicieni dentari, precum și livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi și de tehnicieni dentari;

c) prestările de îngrijire și supraveghere efectuate de personal medical și paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie;

d) transportul bolnavilor și al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către entități autorizate în acest sens;

e) livrările de organe, sânge și lapte, de proveniență umană; (…)

i) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri strâns legate de asistență și/sau protecția socială, efectuate de instituțiile publice sau de alte entități recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni;

j) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri strâns legate de protecția copiilor și a tinerilor, efectuate de instituțiile publice sau de alte entități recunoscute ca având caracter social; (…)

n) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri efectuate de persoane ale căror operațiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) și i)-m), cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar și organizate în profitul lor exclusiv, cu condiția ca aceste scutiri să nu producă distorsiuni concurențiale; (…)

q) prestările de servicii efectuate de către grupuri independente de persoane, ale căror operațiuni sunt scutite sau nu intră în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestării către membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activităților acestora, în cazul în care aceste grupuri solicită membrilor lor numai rambursarea cotei-părți de cheltuieli comune, în limitele și în condițiile stabilite prin normele metodologice și în condițiile în care această scutire nu este de natură a produce distorsiuni concurențiale.

Modificările aduse de O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare was last modified: ianuarie 19th, 2021 by Oana Lup

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice