Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 6/2016)

16 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5816

Despre

  • M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016
  • O.U.G. nr. 6/2016
  • Legea nr. 304/2004
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 304/2004
(Rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 6/2016
(M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016)
modifică: art. 66
introduce: art. 301, art. 661

 

În M. Of. nr. 190 din data de 14 martie 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, ordonanță care modifică mai multe acte normative, și anume:
– Codul de procedură penală;
– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.);
– Legea nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (M. Of. nr. 1089 din 23 noiembrie 2004;cu modif. și compl. ult.);
– Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (M. Of. nr. 33 din 3 martie 1992; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de O.U.G. nr. 6/2016 Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Art. 301 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 

Noua reglementare

După art. 30 se introduce un articol nou, art. 301.

Campanie Craciun UJmag 2020

Potrivit noii reglementări, art. 301 stabilește următoarele:

„(1) Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, președintele sau unul dintre judecătorii anume desemnați de către acesta verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală

 (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se face în condițiile prevăzute prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

 
Art. 66 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 dispunea faptul că organele de poliție judiciară își desfășoară activitatea de cercetare penală, în mod nemijlocit, sub conducerea și supravegherea procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire dispozițiile acestuia.

În continuare, era prevăzut faptul că serviciile și organele specializate în culegerea, prelucrarea și arhivarea informațiilor au obligația de a pune, de îndată, la dispoziția parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele și toate informațiile, neprelucrate, deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor.

De asemenea, se stabilea faptul că nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 stabilește următoarele:

„(1) Ministerul Public este autorizat să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea, stocarea și descoperirea informațiilor privitoare la infracțiunile date în competența parchetelor, în condițiile legii.

(2) Organele de poliție judiciară își desfășoară activitatea de cercetare penală, în mod nemijlocit, sub conducerea și supravegherea procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire dispozițiile acestuia.

(3) Serviciile și organele specializate în culegerea, prelucrarea și arhivarea informațiilor au obligația de a pune, de îndată, la dispoziția parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele și toate informațiile, neprelucrate, deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor.

(4) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) atrage răspunderea juridică potrivit legii”.

 
Art. 661 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Noua reglementare

După art. 66, se introduce un articol nou, art. 661.

Potrivit noii reglementări, art. 661 stabilește următoarele:

„(1) În vederea desfășurării activităților prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cadrul Ministerului Public pot funcționa, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară, sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor, în limita posturilor aprobate potrivit legii.

(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune, la solicitarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea în funcții a ofițerilor și agenților de poliție judiciară de la alin. (1) se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(4) Încetarea detașării ofițerilor și a agenților de poliție judiciară se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin.(2) prin ordin motivat al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție .

(5) Pe durata detașării ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.

(6) Dispozițiile procurorilor sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție. Actele întocmite de aceștia din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

(7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin.(1) au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege și beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(8) ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați în condițiile alin. (1) își păstrează salarizarea avută la data detașării.

(9) Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați se exercită de procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru 3 ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(10) Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, se aplică în mod corespunzător în raport de activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară.

(11) Pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direcției Naționale Anticorupție sunt aplicabile dispozițiile prevăzute în legile speciale aplicabile acestora”.

 
ISTORIC
 

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 304/2004

(Rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.)

Decizia CCR nr. 345/2006
(M. Of. nr. 415 din 15 mai 2006)
O.U.G. nr. 50/2006
(M. Of. nr. 566 din 30 iunie 2006)
O.U.G. nr. 60/2006
(M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006)
Legea nr. 17/2006
(M. Of. nr. 48 din 19 ianuarie 2006)
O.U.G. nr. 100/2007
(M. Of. nr. 684 din 8 octombrie 2007)
O.U.G. nr. 137/2008
(M. Of. nr. 745 din 4 noiembrie 2008)
O.U.G. nr. 56/2009
(M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009)
O.U.G. nr. 114/2009
(M. Of. nr. 919 din 29 decembrie 2009 )
Legea nr. 202/2010
(M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010)
O.U.G. nr. 109/2010
(M. Of. nr. 846 din 16 decembrie 2010)
Legea nr. 148/2011
(M. Of. nr. 510 din 19 iulie 2011)
Legea nr. 71/2011
(M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011)
O.U.G. nr. 80/2010
(M. Of. nr. 636 din 10 septembrie 2010)
Legea nr. 300/2011
(M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011)
HG. nr. 666/2012
(M. Of. nr. 481 din 13 iulie 2012)
O.U.G. nr. 81/2012
(M. Of. nr. 837 din 12 decembrie 2012
Legea nr. 76/2012
(M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012)
O.U.G. nr. 74/2013
(M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013)
O.U.G. nr. 103/2013
(M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013)
Legea nr. 296/2013
(M. Of. nr. 699 din 14 noiembrie 2013)
Lege nr. 255/2013
(M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
O.U.G. nr. 3/2014
(M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014)
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 6/2016
(M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016)

 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 6/2016) was last modified: martie 15th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter