Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 – modificări (O.U.G. nr. 42/2016)

5 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3582

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Art. 12 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 stabilea faptul că în situațiile în care ministerele, respectiv organele de specialitate ale administrației publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, constată lipsa capacității administrative a unei unități administrativ-teritoriale pentru exercitarea în condiții de eficiență a competențelor transferate, competențele respective se transferă autorităților administrației publice locale de la nivelul județului pe a cărui rază se află unitatea administrativ-teritorială în cauză, în condițiile art. 8.

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Transferul competențelor prevăzute la alin. (1) către autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului se realizează pe perioadă determinată, până în momentul realizării capacității administrative necesare a unității administrativ-teritoriale în cauză.

De asemenea, constatarea realizării capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (2) se face de către ministerele, respectiv organele de specialitate ale administrației publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede următoarele:

(1) În situațiile în care ministerele, respectiv organele de specialitate ale administrației publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, constată lipsa capacității administrative a unei comune sau, după caz, a unui oraș sau municipiu pentru exercitarea în condiții de eficiență a competențelor transferate, competențele respective se transferă autorităților administrației publice locale de la nivelul județului pe a cărui rază se află unitatea administrativ-teritorială în cauză, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a) și f).

(2) În situațiile în care ministerele, respectiv organele de specialitate ale administrației publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, constată lipsa capacității administrative a unui județ pentru exercitarea în condiții de eficiență a competențelor transferate, competențele respective, precum și resursele aferente, după caz, se transferă ministerului de resort.

(3) Transferul competențelor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează pe perioadă determinată, până în momentul realizării capacității administrative necesare a unității administrativ-teritoriale în cauză.

(4) Constatarea realizării capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (2) se face de către ministerele, respectiv organele de specialitate ale administrației publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

 

Art. 15 alin. (1) partea introductivă din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) partea introductivă prevedea faptul că Ministerul Administrației și Internelor sprijină fundamentarea și implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin: (…).

Noua reglementare

Conferintele lunii noiembrie
”

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) partea introductivă stabilește următoarele:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sprijină fundamentarea și implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin:”.

 

Art. 15 alin. (1) lit. f) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) lit. f) stabilea faptul că Ministerul Administrației și Internelor sprijină fundamentarea și implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin:

(…)

f) elaborarea, analizarea și actualizarea, în colaborare cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, a standardelor de cost și de calitate corespunzătoare anumitor servicii publice și de utilitate publică descentralizate; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) lit. f) dispune următoarele:

f) avizarea standardelor de cost și calitate corespunzătoare anumitor servicii publice și de utilitate publică descentralizate elaborate, respectiv, actualizate de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;”.

 

Art. 15 alin. (2) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

 

Noua reglementare

La art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale au obligația de a transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice toate informațiile necesare fundamentării, implementării și monitorizării procesului de descentralizare. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale asigură interoperabilitatea datelor specifice colectate cu baza de date a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, constituită în acest scop”.

 

Art. 16 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 dispunea faptul că Ministerul Administrației și Internelor gestionează programe naționale de dezvoltare adresate unităților administrativ-teritoriale, în vederea stimulării asocierii acestora, în condițiile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a creșterii capacității administrative a acestora.

De asemenea, Programele naționale de dezvoltare sunt finanțate anual din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 stabilește următoarele:

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestionează programe naționale de dezvoltare adresate unităților administrativ-teritoriale, în vederea stimulării asocierii acestora, în condițiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a creșterii capacității administrative a acestora.

(2) Programele naționale de dezvoltare sunt finanțate anual din bugetul de stat sau din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

 

Art. 19 alin. (2) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

 

Noua reglementare

La art. 19, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în cadrul actelor normative, clasifică competențele ce urmează a fi descentralizate în sensul prevederilor alin. (1)”.

 

Art. 21 lit. e) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 lit. e) prevedea faptul că autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe exclusive privind:

e) amenajarea teritoriului și urbanism (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. e) – Abrogată.

 

Art. 21 lit. k^1) și k^2)  din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

 

Noua reglementare

La art. 21, după lit. k) se introduc două noi litere, lit. k^1) și k^2).

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. k^1) și k^2) dispun următoarele: autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe exclusive privind:

k^1) asistența medicală comunitară;

k^2) asistența medicală acordată în unele unități sanitare cu paturi;”.

 

Art. 21 lit. l^1 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

 

Noua reglementare

La art. 21, după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. l^1).

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. l^1 stabilește următoarele:

l^1) emiterea unor avize/autorizații;”.

 

Art. 22 lit. f) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 lit. f) prevedea faptul că autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului exercită competențe exclusive privind: (…) serviciile de asistență socială specializate pentru persoanele vârstnice (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 lit. f) – Abrogată.

Art. 22 lit. g) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 lit. g) stabilea faptul că autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului exercită competențe exclusive privind: (…) alte competențe stabilite potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 lit. g) dispune următoarele: autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului exercită competențe exclusive privind:

g) emiterea unor avize/autorizații;”.

 

Art. 22 lit. h) și i) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

 

Noua reglementare

La art. 22, după lit. g) se introduc două noi litere, lit. h) și i).Potrivit noii reglementări, art. 22 lit. h) și i) dispun următoarele: autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului exercită competențe exclusive privind:

h) asistența medicală acordată în unele unități sanitare cu paturi;

i) alte competențe stabilite potrivit legii”.

 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 – modificări (O.U.G. nr. 42/2016) was last modified: iulie 4th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter