Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 – modificări (O.U.G. nr. 42/2016)

5 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3905

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 195/2006
(M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006)
O.U.G. nr. 42/2016
(M. Of. nr. 492 din 30 iunie 2016)
modifică: art. 2 lit. l) și p); art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 15 alin. (1) partea introductivă; art. 15 alin. (1) lit. f); art. 16; art. 22 lit. g); art. 24 lit. k); art. 26 lit. g)
introduce: art. 2 lit. ș); art. 15 alin. (2); art. 19 alin. (2); art. 21 lit. k^1) și k^2); art. 21 lit. l^1; art. 22 lit. h) și i); art. 24 lit. h^1; art. 25 lit. l) și m); art. 26 lit. e^1); art. 26 lit. h) și i); art. 30 alin. (5)
abrogă: art. 21 lit. e); art. 22 lit. f)

În M. Of. nr. 492 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 prin O.U.G. nr. 42/2016.

Art. 2 lit. l) și p) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. l) și p) prevedeau faptul că în înțelesul respectivei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele accepțiuni:

l) descentralizare – transferul de competență administrativă și financiară de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale sau către sectorul privat;

(…)

p) standarde de calitate – indicatorii de calitate care trebuie realizați de autoritățile administrației publice locale în furnizarea unui serviciu public și de utilitate publică. (…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. l) și p) dispun următoarele: în înțelesul respectivei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele accepțiuni:

l) descentralizare – transferul de competență administrativă și financiară de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale;

(…)

p) standarde de calitate – ansamblul normativelor de calitate în furnizarea unui serviciu public și de utilitate publică, stabilite prin acte normative;”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 2 lit. ș) din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

 

Noua reglementare

La art. 2, după lit. s) se introduce o nouă literă, lit. ș).

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. ș) stabilește următoarele: în înțelesul respectivei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele accepțiuni:

ș) analize de impact – documente elaborate care cuprind impactul financiar, resursele umane și cele materiale necesare exercitării competențelor, precum și fundamentarea oportunității descentralizării competențelor propuse a fi transferate autorităților administrației publice locale”.

 

Art. 5 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea  reglementare, art. 5 dispunea faptul că transferul competențelor este fundamentat pe analize de impact și realizat pe baza unor metodologii specifice și a unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

De asemenea, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, organizează fazepilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea competențelor pe care le exercită în prezent.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 prevede următoarele:

(1) Transferul competențelor este fundamentat pe analize de impact și realizat pe baza unor metodologii specifice și a unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

(2) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, organizează faze-pilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea competențelor pe care le exercită în prezent.

(3) Organizarea fazei-pilot nu este obligatorie pentru competențele propuse a fi descentralizate, care sunt exercitate de structuri deconcentrate sau subordonate ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivel local”.

 

Art. 7 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 stabilea faptul că în furnizarea serviciilor publice descentralizate, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să îndeplinească standardele de calitate, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 dispune următoarele:

În furnizarea serviciilor publice descentralizate, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure aplicarea standardelor de calitate și să asigure finanțarea serviciilor publice locale cel puțin la nivelul standardelor de cost stabilite în condițiile legii”.

 

Art. 8 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 stabilea faptul că etapele transferului de competențe sunt următoarele:

a) Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale elaborează strategiile privind transferul competențelor către autoritățile administrației publice locale și proiectele de acte normative pentru punerea în aplicare a acestora;

b) Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale identifică resursele necesare și costurile integrale aferente competențelor care sunt transferate, precum și sursele bugetare pe baza cărora sunt finanțate. Resursele astfel identificate sunt transferate autorităților administrației publice locale, în condițiile legii;

c) Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale asigură, în colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, corelarea pe termen lung între responsabilitățile transferate și resursele aferente, astfel încât să acopere variațiile de cost în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică descentralizate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:

(1) Etapele transferului de competențe sunt următoarele:

a) elaborarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a strategiei generale de descentralizare sau, în cazul inexistenței unei strategii generale de descentralizare prin care se analizează oportunitatea transferului de competențe de la nivelul administrației publice centrale la nivelul autorităților administrației publice locale, elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a strategiilor sectoriale de descentralizare;

b) identificarea de către Guvern, ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a resurselor necesare și a costurilor integrale aferente competențelor care sunt transferate, precum și a surselor bugetare pe baza cărora sunt finanțate;

c) organizarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a fazelor-pilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea competențelor, care nu sunt exercitate prin structuri din subordinea ministerelor de resort, organizate la nivel local;

d) elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a analizelor de impact ale transferului de competențe;

e) elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a proiectelor de legi sectoriale prin care se transferă competențe către autoritățile administrației publice locale;

f) transferul, după caz, al resurselor financiare, umane și materiale exercitării competențelor transferate după intrarea în vigoare a legii sectoriale.

(2) Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale asigură, în colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, corelarea pe termen lung între responsabilitățile transferate și resursele aferente, astfel încât să acopere variațiile de cost în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică descentralizate”.

 

Art. 9 din Legea-cadru nr. 195/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 42/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 stabilea faptul că Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale stabilesc standarde de cost pentru finanțarea unor servicii publice și de utilitate publică descentralizate și standarde de calitate aferente asigurării furnizării acestora de către autoritățile administrației publice locale.

În continuare, era prevăzut faptul că ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale au obligația să actualizeze periodic standardele de cost și de calitate pentru serviciile publice și de utilitate publică descentralizate, prevăzute la alin. (1). Actualizarea standardelor de cost și de calitate se face în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

De asemenea, standardele de cost și de calitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și cu avizul Ministerului Administrației și Internelor. Hotărârile Guvernului privind actualizarea periodică a standardelor de cost și de calitate stau la baza determinării și alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

În fine, autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea standardelor de calitate și de cost în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică descentralizate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 stabilește următoarele:

(1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale stabilesc standarde de cost pentru finanțarea unor servicii publice și de utilitate publică care au fost descentralizate și standarde de calitate aferente asigurării furnizării acestora de către autoritățile administrației publice locale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii sectoriale de descentralizare.

(2) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale au obligația să actualizeze periodic standardele de cost și de calitate pentru serviciile publice și de utilitate publică descentralizate, prevăzute la alin. (1). Elaborarea și actualizarea standardelor de cost și de calitate se fac în colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, conform prevederilor în vigoare, sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(3) Standardele de cost și de calitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare și al Comitetului pentru finanțe publice locale. Hotărârile Guvernului privind actualizarea periodică a standardelor de cost și de calitate stau la baza determinării și alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, către bugetele locale, pentru finanțarea serviciilor publice descentralizate.

(4) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru respectarea aplicării standardelor de calitate și de cost în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică descentralizate. Autoritățile administrației publice locale pot crește nivelul de calitate și de cost doar pe baza veniturilor proprii”.

 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 – modificări (O.U.G. nr. 42/2016) was last modified: iulie 4th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter