Modificări legislative – O.U.G. nr. 114/2018

4 ian. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8.781

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene intrare în vigoare: 29 decembrie 2018, cu excepțiile menționate în text (*intrare in vigoare: 29 decembrie 2018, cu excepțiile menționate în text, M. Of. nr. 1116/29 decembrie 2018)

Prin această O.U.G. au fost modificate, printre altele, prevederi referitoare la legislația fiscală (impozite, taxe și contribuții la fonduri speciale).

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

I. Modificare Cod fiscal

1.1. Regimul special pentru salariații din construcții (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Se introduce scutirea de impozit pe venit pentru salariații care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor (codurile CAEN ale angajatorilor sunt cele din O.U.G.), pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028.

Începând cu veniturile lunii ianuarie 2019, cota contribuției de asigurări sociale pentru salariații din construcții se reduce cu 3,75% (practic, acești salariați nu contribuie la fondurile de pensii administrate privat). Nu se datorează CASS pentru salariații din construcții, aceștia fiind asigurați fără plata contribuției. Cota de contribuție asiguratorie de muncă este diminuată la nivelul cotei corespunzătoare Fondului de garantare (care se face venit la acest fond).

1.2. Plafon contribuții sociale (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Contribuțiile de asigurări sociale nu pot fi mai mici decât cele corespunzătoare salariului minim brut aplicabil categoriei de persoane pentru care se calculează contribuțiile.

1.3. Regimul biletelor de valoare (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Biletele de valoare (tichete de masă, vouchere de vacanță, tichete cadou, tichete de creșă și tichete culturale) rămân supuse impozitului pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

1.4. Contribuția de asigurări de sănătate (CASS) – calcul plafon 2018. Pentru încadrarea în plafonul de venituri pentru care se datorează CASS se vor avea în vedere dividendele distribuite și încasate, începând cu anul 2018.

1.5. TVA – taxare inversă (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Se prelungește aplicarea mecanismului de taxare inversă până la 30 iunie 2022, pentru:

a) livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr care nu sunt destinate consumului final;

b) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, conform Directivei 2003/87/CE;

c) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;

d) transfer de certificate verzi, conform Legii nr. 220/2008;

e) furnizări de telefoane mobile;

Conferintele lunii noiembrie
”

f) furnizări de dispozitive cu circuite integrate (piese);

g) furnizări de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

1.6. Acciza pentru țigarete (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Se modifică accizele pentru „Țigarete”, după cum urmează:

a) acciza specifică, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, are valoarea 372,73 lei/1.000 țigarete;

b) acciza totală, începând cu 1 ianuarie 2019, este de 483,74 lei//1.000 țigarete;

c) se modifică calendarul de majorare a accizei totale.

1.7. Aprobarea impozitelor locale. În cazul impozitelor locale, dacă organele locale nu aprobă nivelul acestora cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar (31 decembrie), se aplică nivelul maxim al acestora, prevăzut în Codul fiscal, indexat potrivit legii.

II. Modificare Cod de procedură fiscală

Se completează prevederile referitoare la condițiile în care se poate modifica eșalonarea la plată. De asemenea, organul fiscal central (ANAF) va avea acces la informațiile privind spălarea banilor.

III. Taxe și contribuții speciale

3.1. Impozitul pe monopolul natural. Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, reglementat de O.G. nr. 5/2013, se va aplica până la 31 decembrie 2021 (era aplicabil până la 31.12.2018).

3.2. Impozitul pe exploatarea resurselor naturale. Impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, reglementat de O.G. nr. 6/2013, se va aplica până la 31 decembrie 2021 (era aplicabil până la 31.12.2018).

3.3. Taxe pentru jocuri de noroc. Organizatorii de jocuri de noroc on-line au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Au fost eliminate bonificațiile pentru plata în avans a taxelor percepute de ONJN pentru cazinouri, cluburi de poker și slot-machines. Taxa anuală pentru slot-machines a fost majorată de la 2.600 euro la 3.600 euro.

3.4. Taxa pentru activități dăunătoare. Începând cu data publicării acestei O.U.G. (28.12.2018), se abrogă taxa pentru activități dăunătoare (contribuțiile prevăzute la art. 369 datorate pentru consumul și publicitate la produse din tutun și băuturi alcoolice) reglementată la art. 367-375 din Legea nr. 95/2006.

3.5. Cota de 1% din Legea educației fizice și sportului. Începând cu data publicării acestei O.U.G. (28.12.2018), se abrogă cota de 1% din taxele si accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice, prevăzută la art. 70 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

3.6. Restituire taxa de poluare. Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule se va face până la 30 iunie 2019 (termenul inițial era 31 decembrie 2018/31 martie 2019).

3.7. Taxe pentru servicii comunitare. Unitățile administrativ-teritoriale pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilități publice (ex. apă, canalizare și epurare, furnizare energie termică și/sau gaze naturale, salubrizare, iluminat și transport public), acestea având regimul creanțelor bugetare. În acest context, au fost majorate amenzile contravenționale din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

3.8. Taxe, tarife, amenzi și penalități pentru comunicații electronice. Au fost stabilite valori minime pentru acordarea licențelor de utilizare a frecventelor radio – 2%/4% din cifra de afaceri din anul anterior înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența. Similar, în cazul prelungirii licențelor, se datorează 4% cifra de afaceri din anul anterior înmulțită cu numărul de ani pentru care se prelungește licența.

Tariful de monitorizare este stabilit la 3% din cifra de afaceri a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice. A fost majorat nivelul amenzilor contravenționale de la 2% la 5% din cifra de afaceri (dacă cifra de afaceri depășește 3 milioane lei), și de la 5% la 10% din cifra de afaceri în cazul încălcării repetate. Furnizorii de rețele de comunicații electronice care efectuează lucrări fără autorizare se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație, respectiv un procent la 100 de utilizatori.

A fost introdusă o penalitate de 0,1% pe zi, pentru utilizarea frecvențelor radio fără licență sau după expirarea perioadei de valabilitate a licenței.

3.9. Contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice. Contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice (inclusiv în cogenerare) și al gazelor naturale a fost stabilită la 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile care fac obiectul licențelor acordate de ANRE (anterior contribuția era în cotă de 0,2%). Cifra de afaceri va fi calculată conform reglementărilor ANRE.

3.10. Taxa pe activele financiare (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019). Instituțiile bancare (instituțiile de credit autorizate să funcționeze în România) datorează taxă pe activele financiare în cazul în care media trimestrială ROBOR (dobânda pe piața intra bancară) depășește 2% (prag de referință).

Taxa pe activele financiare are statut de creanță bugetară, se datorează trimestrial și se diferențiază în funcție de depășirea pragului de referință. Astfel, cota maximală este de 0,5% dacă media trimestrială ROBOR depășește cu mai mult de 2% pragul de referință.

IV. Legislația muncii

4.1. Regimul zilierilor. Începând cu data intrării în vigoare a acestei O.U.G. se restrâng domeniile în care se pot utiliza zilieri la:

a) agricultură, vânătoare și servicii anexe;

b) silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere;

c) pescuit și acvacultură. De asemenea, se limitează numărul de zile în care se poate desfășura activitate de către un zilier la 120 de zile (cu unele excepții).

4.2. Regimul salariaților din construcții. Salariații din domeniul construcțiilor (vezi pct. 1.1) sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sistemul de asigurări pentru șomaj, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără plata contribuțiilor. Salariul minim brut pe țară (fără sporuri sau alte adaosuri) din domeniul construcțiilor este stabilit la 3.000 lei lunar, pentru un program de 167,333 ore, reprezentând 17,928 lei/oră.

4.3. Fonduri de pensii administrate privat. Persoanele fizice participante la fondurile de pensii administrate privat, conform Legii nr. 411/2004, se vor putea retrage pentru a transmite integral contribuțiile la sistemul public de pensii. Sumele contribuite rămân în conturile participanților la fonduri, putând fi retrase la pensionare.

A fost modificat modul de calcul a comisionului de administrare, fiind diminuată componenta procentuală de la 2,5% la 1% din contribuțiile plătite, din care se alocă 0,5% către Casa Națională de Pensii Publice. Componenta procentuală din activul net se va determina în funcție de rata de rentabilitate, fără a depăși 0,7% (în reglementarea anterioară, cota era fixă, de 0,5%).

Societățile de administrare a fondurilor trebuie să majoreze capitalul social în două etape (30 iunie 2019 și 31 decembrie 2019), în funcție de valoarea contribuțiilor administrate.

Modificări legislative – O.U.G. nr. 114/2018 was last modified: ianuarie 3rd, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter