Aprobarea O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor – modificări (Legea nr. 51/2016)

8 apr. 2016
Vizualizari: 1449

Despre

  • M. Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016
  • Legea nr. 51/2016
  • O.G. nr. 37/2015
Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 37/2015
(M. Of. nr. 654 din 28 august 2015)
Legea nr. 51/2016
(M. Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016)
modifică: titlul O.G. nr. 37/2015; art. 56 alin. (3) lit. a) din O.G. nr. 21/1992; art. II partea introductivă din O.G. nr. 37/2015; art. 16 din Legea nr. 363/2007
introduce: art. 131 din Legea nr. 363/2007; art. 151 și art. 152 din Legea nr. 363/2007; art. 17 din Legea nr. 363/2007

 

În M. Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 51/2016 privind aprobarea O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de Legea nr. 51/2016 Ordonanței nr. 37/2015.

O.G. nr. 37/2015 și Legea nr. 51/2016, implicit, modifică următoarele acte normative:

– O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (rep. M.Of. nr. 208 din 28 martie 2007; cu modif. și compl. ult.)

– Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor (M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007; cu modif. ult.)

Titlul O.G. nr. 37/2015 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul ordonanței era următorul: „Ordonanță nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul ordonanței este următorul: „Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor”.

 
Art. 56 alin. (3), lit. a) din O.G. nr. 21/1992 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 alin. (3) lit. a) prevedea următoarele: „săvârșirea repetată a unor abateri sancționate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (3) lit. a) stabilește următoarele: „a) săvârșirea repetată a unor abateri sancționate de organele de control în decurs de 6 luni de la constatarea precedentă”.

 
Art. II partea introductivă din O.G. nr. 37/2015 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II partea introductivă prevedea faptul că „Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II partea introductivă dispune următoarele: „Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:”.

 
Art. 131 din Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 

Noua reglementare

După art. 13 se introduce un nou articol, art. 131.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit noii reglementări, art. 131 prevede următoarele: „Măsurile dispuse potrivit dispozițiilor art. 13 se realizează de către conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau de către conducătorii unităților cu personalitate juridică din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, în termen de 5 zile”.

 
Art. 151 și art. 152 din Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 

Noua reglementare

După art. 15 se introduc două noi articole, art. 151 și 152.

Art. 151 Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz, în termen de maximum 15 zile, de la luarea la cunoștință de către contravenient a procesului-verbal de constatare a contravenției”.

Art. 152Nerespectarea măsurii prevăzute la art. 151 se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

 

Art. 16 din Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 prevedea faptul că contravențiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002; cu modif. și compl. ult.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 stabilește următoarele: „Contravențiilor prevăzute la art. 15, 151 și 152 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 17 din Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 51/2016)
 

Noua reglementare

După art. 16, se introduce un nou articol, art. 17.

Potrivit noii reglementări,  art. 17 stabilește următoarele:

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și c) se aplică după cum urmează:
a) între 2.000 lei și 10.000 lei, pentru comercianți care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) între 3.000 lei și 50.000 lei, pentru comercianți care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei;
c) între 5.000 lei și 100.000 lei, pentru comercianți cu peste 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei.
(2) Sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) se aplică după cum urmează:
a) între 5.000 lei și 15.000 lei, pentru comercianți care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) între 6.000 lei și 50.000 lei, pentru comercianți care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei;
c) între 7.000 lei și 100.000 lei, pentru comercianți cu peste 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei.
(3) Individualizarea sancțiunii se face în funcție de gravitatea și durata faptei, trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

 

Aprobarea O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor – modificări (Legea nr. 51/2016) was last modified: aprilie 7th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.