Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite şi taxe locale”). Partea II – modificări (H.G. nr. 159/2016)

28 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6038
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscalH.G. nr. 159/2016
(M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016)
modifică: art. 84; art. 85 lit. A; art. 101 alin. (2) – (4) și (7) – (10); art. 123;           art. 135 alin. (3); art. 139 alin. (1); art. 150; art. 161 lit. b); art. 171 alin. (1)
introduce: art. 85 lit. E; art. 92 alin. (4); art. 1021
abrogă: 144 alin. (1)
 

În M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de H.G. nr. 159 Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX („Impozite și taxe locale”) (Norme).

Art. 84 din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 84 prevedea exemple de calcul privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan, și anume:

A. Un contribuabil deține într-o localitate, în intravilan, în zona A, rangul I, un teren în suprafață de 0,0728 ha, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții.

Prin hotărârea consiliului local, în baza prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 9.750 lei/ha.

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice.

Un contribuabil deține într-o localitate, în intravilan, în zona C, rangul II, un teren în suprafață de 0,0380 ha, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință arabil.

Prin hotărârea consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 3.500 lei/ha pentru categoria de folosință curți cu construcții, iar pentru categoria de teren arabil la 19 lei/ha.

Impozitul pentru terenul arabil se corectează cu coeficientul aferent rangului II conform art. 465 alin. (5) din Codul fiscal:

19 lei/ha x 4 = 76 lei/ha.

Însă, cum suprafața este mai mică de 400 m2 contribuabilului i se va stabili impozit la categoria de folosință curți cu construcții.

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

C. Un contribuabil deține într-o localitate, în intravilan, în zona C, rangul IV, un teren în suprafață de 0,1270 ha, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință pășune.

Prin hotărârea consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 450 lei/ha pentru categoria de folosință curți cu construcții și suma de 15 lei/ha pentru pășune.

Impozitul pentru terenul având categoria de folosință pășune se corectează cu coeficientul aferent rangului IV conform art. 465 alin. (5) din Codul fiscal:

15 lei/ha x 1,10 = 16,5 lei/ha.

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice.

D. Un contribuabil deține într-o localitate, în intravilan, în zona B, rangul III, un teren în suprafață de 0,1265 ha, din care:

a) 0,0550 ha la categoria de folosință terenuri cu construcții,

b) 0,0715 ha la categoria de folosință arabil.

Prin hotărârea consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 6.500 lei/ha categoria de folosință terenuri cu construcții și suma de 21 lei/ha pentru categoria teren arabil.

Impozitul pentru terenul având categoria de folosință arabil se corectează cu coeficientul aferent rangului III conform art. 465 alin. (5) din Codul fiscal:

21 lei/ha x 3 = 63 lei/ha.

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice.

E. Un contribuabil deține într-o localitate, în intravilan, în zona B, rangul II, un teren în suprafață de 0,4268 ha, din care:

– 0,0752 ha la categoria de folosință terenuri cu construcții,

– 0,1439 ha la categoria de folosință arabil,

– 0,0868 ha la categoria de folosință pășune,

– 0,1209 ha la categoria de folosință fâneață.

Prin hotărâre a consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 5.710 lei/ha, suma de 21 lei/ha pentru arabil, suma de 19 lei/ha pășune, și fâneață 19 lei/ha.

Impozitul pentru terenurile având categoria de folosință alta decât cea de curți construcții se corectează cu coeficientul aferent rangului II, respectiv 4,00, conform art. 465 alin. (5) din Codul fiscal.

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice.

F. Un contribuabil deține într-o localitate, în intravilan, în zona B, rangul III, două terenuri situate la adrese poștale diferite, după cum urmează:

a) un teren (lot 1) în suprafață de 0,0350 ha, având declarate la registrul agricol 0,0150 ha la categoria de folosință curți construcții și 0,0200 ha la categoria de folosință teren arabil;

b) un teren (lot 2) în suprafață de 0,0600 ha declarat la registrul agricol la categoria de folosință teren arabil.

Prin hotărâre, consiliul local stabilește următoarele valori pe fiecare categorie de folosință:

a) curți construcții 6.500 lei/ha;

b) arabil 21 lei/ha.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 84 stabilește următoarele:

„(1) Exemplul de calcul I privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan: Un contribuabil deține într-o unitate administrativ-teritorială:

  1. în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,8732 ha, având următoarele categorii de folosință:

 

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren cu construcții0,0678
2Teren arabil0,0490
3Pășune0,0386
4Fâneață0,0769
5Livadă0,0562
6Teren cu vegetație forestieră0,1312
7Teren cu ape0,0614
8Drumuri0,1319
9Teren neproductiv0,2602

b) în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,0202 ha, având categoria de folosință: teren neproductiv;

c) în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,2578 ha, având următoarele categorii de folosință:

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren cu construcții0,0483
2Pășune0,0576
3Drumuri0,1519

d) în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona D, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 1,24762 ha, având următoarele categorii de folosință:

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren cu construcții0,0778
2Teren arabil0,0514
3Pășune0,0311
4Fâneață0,0943
5Livadă0,4321
6Teren cu vegetație forestieră0,2300
7Teren cu ape0,0690
8Drumuri0,1304
9Teren neproductiv0,1315

 (2) Prin hotărârea consiliului local:

a) pentru localitatea de rangul III, zona A, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 5.236 lei/ha și 13.090 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 10.009 lei/ha, asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 48%, rezultând un nivel de 14.813 lei/ha;

b) pentru localitatea de rangul III, zona B, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 3.558 lei/ha și 8.894 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 7.773 lei/ha asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 48%, rezultând un nivel de 11.504 lei/ha;

c) pentru localitatea de rangul V, zona A, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 569 lei/ha și 1.442 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 1.319 lei/ha, asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 26%, rezultând un nivel de 1.662 lei/ha;

d) pentru localitatea de rangul V, zona D, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 142 lei/ha și 356 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 300 lei/ha asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 30%, rezultând un nivel de 390 lei/ha.

(3) Prin hotărârea consiliului local:

a) pentru localitatea de rangul III, zona A, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează:

Nr. crt.Categoria de folosințăSuma potrivit zonei ACoeficientul de corecție corespunzător rangului IIIImpozitul pe teren (col. 2 x col. 3)Impozitul pe teren asupra căruia se aplică o cotă adițională de 48%
(col. 4 x 48%)
– lei/ha –
012345
1Teren arabil28384124
2Pășune216393
3Fâneață216393
4Vie46138204
5Livadă53159235
6Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră2884124
7Teren cu ape154567
8Drumuri și căi ferate000
9Teren neproductiv000

 1. pentru localitatea de rangul III, zona B, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează:

Nr. crt.Categoria de folosințăSuma potrivit zonei BCoeficientul de corecție corespunzător rangului IIIImpozitul pe terenImpozitul pe teren asupra căruia se aplică o cotă adițională de 48%
(col. 2 x col. 3)(col. 4 x 48%)
– lei/ha –
012345
1Teren arabil2136393
2Pășune195784
3Fâneață195784
4Vie35105155
5Livadă46138204
6Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră216393
7Teren cu ape133957
8Drumuri și căi ferate000
9Teren neproductiv000

2. pentru localitatea de rangul V, zona A, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3) – (5) coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2), nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează:

Nr. crt.Categoria de folosințăSuma potrivit zonei ACoeficientul de corecțieImpozitul pe terenImpozitul pe teren asupra căruia se aplică o cotă adițională de 26%
corespunzător rangului V(col. 2 x col. 3)(col. 4 x 26%)
– lei/ha –
012345
1Teren arabil2812835
2Pășune212127
3Fâneață212127
4Vie464660
5Livadă535367
6Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră282835
7Teren cu ape151519
8Drumuri și căi ferate000
9Teren neproductiv000

 

3. pentru localitatea de rangul V, zona D, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează:

 

Nr. crt.Categoria de folosințăSuma potrivit zonei DCoeficientul de corecție corespunzător rangului VImpozitul pe terenImpozitul pe teren asupra căruia se aplică o cotă adițională de 30%
(col. 2 x col. 3)(col. 4 x 30%)
– lei/ha –
012345
1Teren arabil1511520
2Pășune131317
3Fâneață131317
4Vie191927
5Livadă282836
6Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră151520
7Teren cu ape000
8Drumuri și căi ferate000
9Teren neproductiv000

 

(4) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) și (21) din Codul fiscal și pct. 83 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul titlu, determinăm:

a) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0678 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona B, respectiv: 0,0678 ha x 11.504 lei/ha = 779,9712 lei;

(ii) pentru suprafața de 0,0483 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. c) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona A, respectiv: 0,0483 ha x 1.662 lei/ha = 80,2746 lei;

(iii) pentru suprafața de 0,0778 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. d) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona D, respectiv: 0,0778 ha x 390 lei/ha = 30,42 lei;

b) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în limita a 400 de m2, calculați o singură dată, se determină de la categoria de folosință teren neproductiv, deoarece, aplicând regulile de la alin. (2), avem o suprafață de teren în zona A și, cum nu ajungem la suprafața de 400 m2, continuând aplicarea regulilor, completăm diferența de la suprafața cea mai mare a categoriei de teren, alta decât cea de teren cu construcții din zona B, respectiv tot teren neproductiv, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0202 ha, prevăzută la alin. (1) lit. b) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona A, respectiv: 0,0202 ha x 14.813 lei/ha = 299,2226 lei;

(ii) suprafața de 0,0198 ha, ca diferență până la concurența a 0,0400 ha, din cea de 0,2602 ha din localitatea de rangul III, zona B, prevăzută la nr. crt. 9 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, fiind suprafața cea mai mare, alta decât cea de terenuri cu construcții, după aplicarea regulilor prevăzute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0198 ha x 11.504 lei/ha = 227,7792 lei.

(5) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3) – (5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (4), astfel:

a) pentru cele amplasate în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona B
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți- construcțiiSuprafațaImpozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b)Impozitul pe teren datorat
– ha –– lei/ha –(lei)
01234
1Teren cu construcții0,0678Vezi alin. (4) lit. a) subpct. (i)
2Teren arabil0,04909345,570
3Pășune0,03868432,424
4Fâneață0,07698464,596
5Livadă0,0562204114,648
6Teren cu vegetație forestieră0,131293122,016
7Teren cu ape0,06145734,998
8Drumuri0,131900
9Teren neproductiv0,2602 – 0,0198 = 0,240400
TOTAL rând 2 + … + 9 din coloana 4414,252

  

b) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona A
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți- construcțiiSuprafațaImpozitul pe teren, conform alin. (3) lit. c)Impozitul pe teren datorat
– ha –– lei/ha –
01234
1Teren cu construcții0,0483Vezi alin. (4) lit. a) subpct. (ii)
2Pășune0,05762715,552
3Drumuri0,151900
TOTAL rând 2 + 4 din coloana 415,552
c) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona D
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți- construcțiiSuprafațaImpozitul pe teren, conform alin. (3) lit. d)Impozitul pe teren datorat
– ha –– lei/ha –(lei)
01234
1Teren cu construcții0,0778Vezi alin. (4) lit. a) subpct. (iii)
2Teren arabil0,05142010,280
3Pășune0,0311170,5287
4Fâneață0,09431716,031
5Livadă0,432136155,556
6Teren cu vegetație forestieră0,23002046,000
7Teren cu ape0,069000
8Drumuri0,130400
9Teren neproductiv0,131500
TOTAL rând 2 + … + 9 din coloana 4233,154

 (6) Contribuabilul prevăzut la alin. (1) datorează următorul impozit pe teren:

Nr. crt.Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5)Impozitul pe teren datorat – TOTAL
(lei)
012
1alin. (4) lit. a) subpct. (i)7,790,712
2alin. (4) lit. a) subpct. (ii)802,746
3alin. (4) lit. a) subpct. (iii)30,42
4alin. (4) lit. b) subpct. (i)2,992,226
5alin. (4) lit. b) subpct. (ii)2,277,792
6alin. (5) lit. a)414,252
7alin. (5) lit. b)15,552
8alin. (5) lit. c)233,154
IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL1413,9634=1414 lei

 

(7) Exemplu de calcul II privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan:

Un contribuabil deține în unitatea administrativ-teritorială de rangul III, în intravilan, la nivelul căreia s-au stabilit nivelurile impozitului pe teren potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) lit. a) și b) ale prezentului punct:

  1. în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,0650 ha, având următoarele categorii de folosință:
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren cu construcții0,0350
2Teren arabil0,0300

 

  1. în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la o anumită adresă, un teren în suprafață de 0,2400 ha, având următoarele categorii de folosință:
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren arabil0,0200
2Pășune0,0300
3Fâneață0,1900
  1. în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la o altă adresă decât cea de la lit. b), un teren în suprafață de 0,0550 ha, având următoarele categorii de folosință:

 

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren arabil0,0350
2Pășune0,0200

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite și taxe locale”). Partea II – modificări (H.G. nr. 159/2016) was last modified: martie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter