Codul studiilor universitare de doctorat – modificări (H.G. nr. 134/2016)

15 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3360

Despre

  • M. Of. nr. 182 din 10 martie 2016
  • H.G. nr. 134/2016
  • Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011
(M. Of. nr. 551 din 3 august 2011)
H.G. nr. 134/2016
(M. Of. nr. 182 din 10 martie 2016 )
introduce: art. 66 alin. (4) și (5), art. 67 alin. (9), art. 68 alin. (6), art. 69 alin. (3)-(7)
modifică: art. 50 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 69 alin. (2)

În M. Of. nr. 182 din data de 10 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011 (Codul studiilor universitare de doctorat).

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Codului studiilor universitare de doctorat prin  H.G. nr. 134/2016.

Art. 50 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 50 alin. (2) prevedea  faptul că CNATDCU poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 50 alin. (2) dispune: „Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii CNATDCU și IOSUD, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia, și de data acordării titlului de doctor“.

 
Art. 66 alin. (4) și (5) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)
 

Noua reglementare

La art. 66, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 66 alin. (4) stabilește următoarele: „Structura «dosarului de doctorat» și accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură elaborată de CNATDCU și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, cu respectarea legislației în vigoare. Această procedură va respecta următoarele reguli:

a) rezumatul tezei este publicat pe site-ul universității sau, după caz, al Academiei Române și poate fi consultat public după emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere;

b) teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității sau, după caz, a Academiei Române cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca universității sau, după caz, a Academiei Române;

c) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată liber pe platforma națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licență de protecție a dreptului de autor;

d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica IOSUD asupra acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională;

f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligația transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Națională a României, unde poate fi accesat la cerere.

De asemenea, art. 66 alin. (5) dispune următoarele: Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent”.

 
Art. 67 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67 alin. (2) prevedea faptul că susținerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare și-au dat acordul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Susținerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape:

a) studentul-doctorand predă teza în format electronic și, după caz, în format printat la secretariatul școlii doctorale;

b) școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel național privind detecția de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în «dosarul de doctorat»;

c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusținere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în «dosarul de doctorat»;

d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul școlii doctorale, în format tipărit și în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul doctorandului; secretariatul școlii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat;

e) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere, se depune la secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;

f) școala doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locația și ora de susținere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afișate pe site-ul IOSUD”.

 
Art. 67 alin. (9) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)

Noua reglementare

La art. 67, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (9) dispune: „Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziției de exmatriculare”.

 
Art. 68 alin. (6) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)
 

Noua reglementare

La art. 68, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (6) stabilește următoarele: „În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de doctorat constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților care au dus la realizarea acesteia, aceștia invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalți membri ai comisiei de evaluare și sesizează Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilității conducătorului de doctorat sau a școlii doctorale și pentru aplicarea prevederilor art. 69 alin. (5)”.

 
Art. 69 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 69 alin. (2) stabilea faptul că în cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în cazul constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de către CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 69 alin. (2) prevede: „Ca urmare a înregistrării unei sesizări formulate în condițiile art. 50 alin. (2), Consiliul general al CNATDCU are la dispoziție 45 de zile pentru a analiza și decide conform legii. Consiliul general poate consulta alți membri ai CNATDCU și poate decide utilizarea de experți externi, care nu trebuie să fie în conflict de interese cu autorul sau conducătorul de doctorat”.

 
Art. 69 alin. (3)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat (modificat prin H.G. nr. 134/2016)
 

Noua reglementare

La art. 69, după alin. (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)-(7).

„(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul general al CNATDCU solicită IOSUD punctul de vedere care trebuie formulat în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării. În situația în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, va transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia Română.

(4) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, iar președintele CNATDCU transmite autorului sesizării, autorului tezei și IOSUD decizia Consiliului general al CNATDCU și motivarea acesteia. Aceștia au la dispoziție 10 zile pentru formularea unei contestații privitoare la procedură, iar Consiliul general al CNATDCU are la dispoziție 10 zile pentru formularea răspunsului la contestație.

(5) În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce privește plagiatul, președintele CNATDCU propune Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

a) retragerea calității de conducător de doctorat;

b) retragerea titlului de doctor;

c) retragerea acreditării școlii doctorale.

(6) În urma propunerii prevăzute la alin. (5), ministrul educației naționale și cercetării științifice, în baza avizului juridic al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, are obligația de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice informează toate părțile cu privire la dispozițiile emise.

(7) Toate documentele legate de aceste sesizări sunt parte a «dosarului de doctorat» și se încarcă pe platforma națională; deciziile comisiilor de etică și ale CNATDCU sunt publicate și pe site-urile instituționale ale acestora”.

 
Alte prevederi relevante din H.G. nr. 134/2016
 
Art. II stabilește faptul că prevederile art. 67 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, astfel cum au fost modificate prin respectiva hotărâre, se aplică tuturor studenților-doctoranzi care își predau teza la secretariatul școlii doctorale după data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

Codul studiilor universitare de doctorat – modificări (H.G. nr. 134/2016) was last modified: martie 14th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter