Modificări esenţiale în materie de insolvenţă. Noi condiţii de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei

15 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1024

În data de 11 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea 113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, aducându-se astfel modificări esențiale în ceea ce privește desfășurarea procedurii insolvenței.

– Modificarea valorii prag.

Un prim aspect deosebit de relevant se referă la modificarea valorii prag a creanței necesare pentru deschiderea procedurii insolvenței. Astfel, dacă sub imperiul vechii reglementări, valoarea prag era în cuantum de 40.000 lei, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020, pentru deschiderea procedurii insolvenței se impune un cuantum minim de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât și pentru debitori.

– Eliminarea condiției privind cuantumul creanțelor bugetare în cazul cererilor introduse de către debitori.

Totodată, a fost abrogată dispoziția legală care impunea ca, atunci când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului. Prin urmare, începând cu data de 11 iulie 2020, atât debitorii, cât și creditorii, pot formula cerere de deschidere a procedurii de insolvență, indiferent de natura creanțelor sau calitatea creditorilor.

– Înlăturarea posibilității de executare silită a datoriilor acumulate pe durata procedurii de insolvență.

În ceea ce privesc datoriile acumulate pe durata procedurii de insolvență, cu o vechime mai mare de 60 de zile, prin noua lege s-a înlăturat posibilitatea de a fi demarată executarea silită. Astfel, dacă debitorul acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență sau nu se conformează planului, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, eliminându-se astfel dreptul creanțelor curente la executarea silită.

– Obligația administratorului judiciar de a analiza cererile de plată în termen de 15 zile de la data primirii.

În temeiul dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.

Prin excepție, pentru acțiunile judiciare având ca obiect determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, se va putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, o cerere de plată. Ca element de noutate, legea impune obligația ca, cererea de plată să fie transmisă cu confirmare de primire, urmând a fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 15 zile de la data primirii.

– Desemnarea practicianului în insolvență.

Ca urmare a modificării art. 57 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvență ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România doar în situația în care debitorul, respectiv creditorul nu au formulat propuneri și respectiv nu sunt oferte depuse la dosar.

În ceea ce privesc ofertele de preluare a poziției de administrator judiciar într-un dosar, prin noua lege s-a înlăturat obligația practicianului interesat de a arăta disponibilitatea de timp și de resurse umane, respectiv experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și bunei administrări a cazului, menționarea acestor aspecte fiind lăsate la aprecierea practicianului.

– Posibilitatea persoanelor de specialitate desemnate în cadrul procedurii de a se abține sau de a fi recuzate.

Potrivit dispozițiilor art. 61 din Legea nr. 85/2014, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocați, experți contabili, evaluatori sau alți specialiști. Cu toate acestea, sunt exceptate acele persoane care se afla într-o relație contractuală de natură a crea un conflict de interese, noua lege instituind posibilitatea acestora de a se abține sau de a fi recuzate în condițiile codului de procedură civilă.

– Distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunurilor aflate sub sechestru penal.

O altă prevedere esențială se referă la distribuirea sumelor obținute din valorificarea activelor aflate sub sechestru penal, respectiv conform prevederilor legale, urmând ca diferențele favorabile după plata onorariilor și a cheltuielilor de procedură să fie puse la dispoziția organelor de urmărire penală.

 


Videoconferința regională de insolvență Buzău

* Articol preluat de pe site-ul http://www.chirita-law.com/stiri/.

Modificări esențiale în materie de insolvență. Noi condiții de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenței was last modified: iulie 16th, 2020 by Anamaria Bota

Vă recomandăm: