Modificări în domeniul legislației muncii și protecției sociale (I)

16 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2271

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă (*intrare în vigoare: 13 martie 2018, M. Of. nr. 224/ 13 mar. 2018)

Prin această hotărâre de guvern se modifică mai multe acte normative din domeniul legislației muncii și protecției sociale: H.G. nr. 174/2002, H.G. nr. 377/2002, H.G. nr. 855/2013, H.G. nr. 473/2014, H.G. nr. 726/2007, H.G. nr. 1850/2006.

Monitor Dosare

I. H.G. nr. 174/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Principalele modificări aduse sunt:

1.1. Persoanele care realizează venituri, (i) luate în calcul pentru determinarea contribuției asigurătorii pentru muncă și (ii) care sunt acordate de către angajator ulterior încetării relațiilor contractuale cu beneficiarul (ex. contract de muncă pe durata nedeterminată/determinată/temporară, raport de serviciu) sunt considerate persoane care nu realizează venituri conform Legii nr. 76/2002.

1.2. Persoanele care nu solicită pensionarea anticipată parțial se consideră că nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform Legii nr. 76/2002.

1.3. Pentru certificarea stagiului minim de cotizare, angajatorii au obligația emiterii de adeverințe din care rezultă baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și al contribuției asigurătorii pentru muncă pentru persoanele cărora le încetează raporturile de muncă/de serviciu. Obligația revine și în cazul persoanelor cărora le-a încetat activitatea, din motive neimputabile lor, desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prin care au realizat venituri din salarii sau asimilate de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene/acorduri în domeniul securității sociale.

1.4. Baza de calcul a indemnizației de șomaj este constituită din veniturile ce intră în baza de calcul al contribuției asigurătorii pentru muncă, așa cum sunt cuprinse în Declarația lunară 112. Pentru consilierii locali care nu sunt pensionari, luna în care aceștia obțin indemnizație de ședință constituie stagiu de cotizare.

1.5. Se stabilesc condițiile pentru depunerea cererii privind acordarea serviciilor de preconcediere.

1.6. Pentru acordarea primei de inserție sunt modificate: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească absolvenții, documentele ce trebuie depuse și transmiterea acestora, plata primei de inserție, prescrierea dreptului neîncasat.

Notă. Prima de inserție se acordă absolvenților de învățământ superior, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la AJOFM și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

1.7. Nu beneficiază de primă de activare persoanele care se încadrează în muncă pentru mai mult de 3 luni, în 30 zile de la data încetării plății indemnizației de șomaj.

Notă: Prima de activare se acordă șomerilor înregistrați la AJOFM, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la AJOFM).

1.8. Se aduc modificări condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru acordarea primei de mobilitate (formată din prima de încadrare și prima de instalare) în ce privește documentele ce trebuie depuse.

Note. Se acordă primă de încadrare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM și care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința.

Conferintele lunii noiembrie
”

Se acordă primă de instalare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate) și plata acestora.

1.9. Nu beneficiază de primă de relocare persoanele ce dețin în proprietate/coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate.

Notă. Se acordă primă de relocare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate și al căror venit, singuri sau cu familia, nu depășește 5000 lei/lună).

Sunt modificări și în ce privește documentele ce trebuie depuse pentru obținerea primei de relocare, stabilirea cuantumului cheltuielilor pentru plata facturilor cu perioadă de facturare mai mare sau mai mică decât perioada pentru care se acordă prima de relocare.

1.10. Se stabilește modul de calcul al contribuției asigurătorii pentru muncă în cazul contractului de finanțare pentru subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru realizarea unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale.

1.11. Se aduc unele completări asupra procedurii de depunere a documentelor prin care angajatorii pot obține sume lunare pentru încadrarea de:

(i) absolvenți ai unor instituții de învățământ, pe durată nedeterminată;
(ii) șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET, pe durată nedeterminată;
(iii) tineri cu risc de marginalizare socială, inclusiv pentru menținerea raporturilor de muncă cu acești tineri.

Aceste sume se acordă de către AJOFM în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor.

1.12. Se stabilesc dispozițiile aplicabile pentru calculul stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor de șomaj pentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj după data de 1 ianuarie 2018.

1.13. Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj din cuprinsul adeverinței eliberată de angajator pentru certificarea stagiului minim de cotizare în cazul persoanelor care își încetează raporturile de muncă/de serviciu se completează cu baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018.

14. H.G. nr. 174/2002 se actualizează cu prevederile Codului fiscal, valabile de la data de 1 ianuarie 2018 prin care au fost eliminate contribuțiile sociale de la nivelul angajatorului, acestea trecând în sarcina angajatului. La nivelul angajatorului a rămas contribuția asigurătorie pentru muncă.

II. H.G. nr. 377/2002 de aprobare a Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora.

2.1. Nu beneficiază de sumele reprezentând completarea veniturilor conform art. 72 din Legea nr. 76/2002 persoanele care solicită acordarea acestor sume, dar nu depun toate documentele solicitate pentru plata acestor drepturi.

Notă. Veniturile prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 reprezintă sumele ce pot fi primite din momentul angajării șomerului cu normă întreagă până la sfârșitul perioadei pentru care acesta era îndreptățit să primească indemnizația de șomaj.

2.2. Prima de reinserție pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la AJOFM și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni este de 3 ori valoarea indicatorului social de. Absolvenții care nu transmit toate documentele solicitate în termenul legal pentru acordarea acestor drepturi nu beneficiază de aceste măsuri.

2.3. Se stabilește obligația ca, pentru acordarea primei de activare, șomerii trebuie să fie înregistrați la AJOFM de cel puțin 30 zile. Se introduc unele modificări privind procedura de acordare a primei de activare referitor la transmiterea documentelor lipsă.

2.4. Persoanele care solicită acordarea primei de activare/ primei de încadrare/ primei de instalare/ primei de relocare, dar nu depun toate documentele care lipsesc nici după solicitarea AJOFM, nu beneficiază de aceste măsuri.

2.5. Se completează procedura privind încheierea convențiilor între AJOFM și angajatorii care încadrează, pe perioadă nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, inclusiv cu handicap, cu referire la transmiterea documentelor lipsă. Măsurile de stimulare pentru acești absolvenți se aplică și pentru luna pentru care documentele prevăzute de lege sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

2.6. Se completează procedura privind acordarea măsurilor de stimulare pentru angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET, cu referire la transmiterea documentelor lipsă.

2.7. Se abrogă prevederile Cap. 9 „Facilități acordate angajatorilor” care cuprindeau o serie de scutiri și reduceri aplicate contribuției pentru asigurările pentru șomaj datorate de angajatori.

2.8. H.G. nr. 174/2002 se actualizează cu prevederile Codului fiscal, valabile de la data de 1 ianuarie 2018 prin care au fost eliminate contribuțiile sociale de la nivelul angajatorului, acestea trecând în sarcina angajatului. La nivelul angajatorului a rămas contribuția asigurătorie pentru muncă.

III.

H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;

H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;

H.G. nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 725/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

Modificările aduse acestor hotărâri de guvern au în vedere următoarele aspecte:

3.1. Documentele necesare încheierii contractului de ucenicie, inclusiv pentru cetățeni străini și apatrizi care au obținut permis de muncă în România, cetățenii statelor UE și SEE.

3.2. Documentele necesare verificării și acordării sumei cuvenite angajatorilor care încheie contracte de ucenicie/contracte de stagiu/contracte de încadrare a elevilor și studenților pe perioada vacanțelor și care sunt acordate din bugetul asigurărilor de șomaj. Termenul de depunere a documentelor este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

Alte aspecte vizează modalitățile de depunere a documentelor, redepunerea acestora în cazul în care nu sunt lizibile, plata sumelor.

3.3. Angajatorii care au încheiat convenții cu AJOFM, înainte de 1 ianuarie 2018, pentru acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor de șomaj conform Legii nr. 279/2005, Legii nr. 335/2013 și Legii nr. 725/2007, vor beneficia de aceste sume în cuantumul prevăzut de aceste legi în forma anterioară datei de 13 martie 2018 (data publicării H.G. nr. 80/2015), iar efectele acestor legi se vor produce corespunzător formelor anterioare intrării în vigoare a H.G. nr. 80/2015.

Pentru convențiile încheiate după 1 ianuarie 2018, se vor aplica prevederile acestor legi și a normelor metodologice de aplicare, așa cum au fost modificate prin H.G. nr. 80/2018, indiferent dacă persoanele pentru care se încjeie convențiile au fost încadrate anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

3.4. Pentru anul fiscal 2018, sumele cuvenite în baza convențiilor încheiate de angajatori cu AJOFM nu se mai deduc de către aceștia conform prevederilor în vigoare până la 1 ianuarie 2018. Sumele se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale conform H.G. nr. 174/2002, H.G. nr. 855/2013, H.G. nr. 473/2014, H.G. nr. 726/2007, așa cum au fost modificate prin H.G. nr. 80/2018.

IV. H.G. nr. 1.850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

4.1. H.G. nr. 174/2002 se actualizează cu prevederile Codului fiscal, valabile de la data de 1 ianuarie 2018 prin care au fost eliminate contribuțiile sociale de la nivelul angajatorului, acestea trecând în sarcina angajatului. La nivelul angajatorului a rămas contribuția asigurătorie pentru muncă.

4.2. Se abrogă prevederile privind definirea sintagmei „salariați încadrați cu contract individual de muncă”.

4.3. Angajatorii aflați în stare de insolvență sunt obligați la contribuțiile sociale datorate până la data de 1 ianuarie 2018 (CAS, CASS, CSOM, CCI), cât și contribuția asigurătorie pentru muncă datorată începând cu 1 ianuarie 2018.

Vezi și Modificări în domeniul legislației muncii și protecției sociale (II)

Modificări în domeniul legislației muncii și protecției sociale (I) was last modified: aprilie 17th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter