Modificări cu privire la declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (OPANAF nr. 1203/2018)

24 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 481

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferintele Video Universul Juridic
Actul modificatorSumar
OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului șiconținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă 

(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modif. ult.)

OPANAF nr. 1203/2018

  (M. Of. nr. 424 din 18 mai 2018)

modifică: art. 5, anexa nr. 1, anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” – pozițiile 74-78, anexa nr. 4 cap. I subpct. 1.1 lit. a), anexa nr. 4 cap. I  subpct. 1.2 lit. g), anexa nr. 4 cap. II pct. 3 subpct. 3.1,  anexa nr. 4 cap. II subpct. 3.1.3 alin. (1), anexa nr. 5 cap. II pct. 3;

introduce: art. 1 alin. (3),  anexa nr. 3^1 „Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii”, anexa nr. 4 cap. II pct. 3 subpct. 3.3.

 

În M. Of. nr. 424 din 18 mai 2018, s-a publicat OPANAF nr. 1203/2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

OPANAF nr. 1203/2018 aduce modificări, dar și completări Legii OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului șiconținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă  (M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse ordin:

 

Art. 1 alin. (3) din OPANAF nr. 587/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 1 alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3^1”.

 

Art. 5 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea:

„Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 5

Anexele nr. 1-3, 31, 4-6 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la OPANAF nr. 1203/2018.

 

Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” – pozițiile 74-78 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, pozițiile 74-78 se elimină.

 

Anexa nr. 3^1 „Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii” din OPANAF nr. 587/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după Anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 3^1 „Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la OPANAF nr. 1203/2018.

 

Anexa nr. 4 Cap. I pct. 1 subpct. 1.1 lit. a) din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 4 Cap. I pct. 1 subpct. 1.1 lit. a) prevedea:

Termenul de depunere a declarației:

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2;
la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3.
1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 Cap. I, pct. 1 subpct. 1.1 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

Termenul de depunere a declarației: 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2; 
la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3. 
1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”.

 

Anexa nr. 4 Cap. I pct. 1 subpct. 1.2 lit. g) din OPANAF nr. 587/2016  (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 Cap. I, pct. 1 subpct. 1.2 lit. g) se elimină.

 

Anexa nr. 4 Cap. II pct. 3 subpct. 3.1 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 4 Cap. II pct. 3 subpct. 3.1 prevedea:

„Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72-78 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Rândul 1 «Suma datorată» – se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 2 «Suma de plată» – se înscrie suma de la rândul 1.

Rândul „Total obligații de plată” – se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarată în perioada de raportare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 Cap. II, pct. 3 subpct. 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. 

Rândul 1 «Suma datorată» – se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii. 

Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor înscriu la acest rând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizări înscrise la rândul 1.1. 

Rândul 1.1. «Suma deductibilă» – se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținereaentităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări. 

Rândul 2 «Suma de plată» – se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 1.1, după caz. 

Rândul «Total obligații de plată» – se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare”

 

Anexa nr. 4 Cap. II pct. 3 subpct. 3.1.3 alin. (1) din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 Cap. II pct. 3 subpct. 3.1.3 alin. (1) se elimină.

 

Anexa nr. 4 Cap. II pct. 3 subpct. 3.3 din OPANAF nr. 587/2016 (introdus prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 Cap. II pct. 3, după subpct. 3.2.6, se introduce un nou subpunct, subpct. 3.3, cu următorul cuprins:

„3.3.Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune și de către contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative pentru impozitele, taxele șiobligațiile scutite de la plată, cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii. 

Tabelul de la punctul III «Impozite, taxe și alte obligații scutite de la plată, potrivit legii» din formular se completează pentru declararea obligațiilor scutite de la plată, cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 31 la ordin. 

Contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 164/2016, declară trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, suma reprezentând facilitatea fiscală, prevăzută de lege”.

 

Anexa nr. 5 Cap. II pct. 3 primul paragraf din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OPANAF nr. 1203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 5 Cap. II pct. 3 primul paragraf prevedea:

„Denumire «creanță fiscală» – se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 5 Cap. II, pct. 3 primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„Denumire «creanță fiscală» – se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, sau a obligației scutite de la plată din Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 31 la prezentul ordin”.

Modificări cu privire la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (OPANAF nr. 1203/2018) was last modified: mai 24th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter