Modificări ale Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

27 mart. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1331

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (*intrare în vigoare: 23 martie 2018, M. Of. nr. 260/23 mar. 2018)

Prin această ordonanță de urgență se modifică mai multe acte normative, printre care Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 96/2005 privind reforma în domeniul sănătății și Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În continuare vor fi prezentate modificările legislației fiscale.

Biblioteca Universul Juridic Sintact

A. CODUL FISCAL

Modificările au drept scop declarat simplificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale de către persoanele fizice.

I. Titlul IV – Impozitul pe venit

Venituri din activități independente

Impozitare pe baza normelor de venit

1.1. Se introduce posibilitatea ajustării normelor anuale de venit de către contribuabil în declarația unică, pe baza coeficienților de corecție publicați de Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice. Procedura va fi stabilită în normele metodologice.

1.2. Contribuabilii care determină venitul net pe baza normelor de venit și care au obținut în anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decât echivalentul a 100.000 euro, au obligația să treacă la sistemul real și de a depune declarația unică până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

1.3. Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe baza normelor de venit de a opta pentru determinarea venitului net în sistem real. Opțiunea este obligatorie pentru 2 ani fiscali consecutivi.

1.4. Impozitul anual datorat se stabilește în baza declarației unice, cota aplicabilă fiind de 10% asupra normei anuale de venit ajustate. Plata impozitului se face până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitarea în sistem real

1.5. Cheltuielile reprezentând CAS datorată de contribuabil conform titlului V – Contribuții sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau într-o formă de asociere nu mai sunt cheltuieli deductibile limitat. Cu toate acestea, CAS se deduce la determinarea venitului anual impozabil (în declarația unică).

1.6. Au fost eliminate prevederile referitoare la determinarea plăților anticipate și plata acestora, stabilirea și recalculare impozitului precum și emiterea deciziei de impunere de către organele fiscale.

1.7. Organul fiscal are obligația calculării și plății sumei de 2% din impozitul pe venit către beneficiarul indicat de contribuabil. Contribuabilul poate comunica opțiunea până la termenul de plată al impozitului, în scris. Opțiunea este valabilă maxim 2 ani fiscali consecutivi.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

1.8. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu se mai includ în categoria veniturilor din activități independente, acestea fiind tratate într-un capitol special (Capitolul II1). În acest capitol se reiau o parte din prevederile din reglementarea anterioară referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

1.9. Cota de impozit este 10%, la fel ca în cazul celorlalte categorii de venituri. Modul de impunere al acestor venituri este:

a) prin reținere la sursă (impozit final) dacă plătitorul de venituri este persoană juridică ori o entitate care este obligată să țină contabilitatea conform reglementărilor din România, după deducerea cotei forfetare de 40%. Nu se reține impozitul la sursă dacă plățile sunt efectuate către asocieri fără personalitate juridică sau persoane juridice (transparente fiscal) care organizează și conduc contabilitate proprie;

b) prin depunerea declarației unice de venit, până la 15 martie a anului următor, pentru veniturile obținute de la alți plătitori de venit decât cei menționați mai sus.

1.10. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt scutite de impozit pe venit.

1.11. Organul fiscal are obligația calculării și plății sumei de 2% din impozitul pe venit către beneficiarul indicat de contribuabil prin declarația unică depusă până la 15 martie a anului următor. În cazul în care impozitarea se face prin reținere la sursă, beneficiarii de venit pot opta pentru plata cotei de 2% direct către entitățile beneficiare, prin intermediul plătitorului de venit.

Venituri din salarii

1.12. Organul fiscal are obligația calculării și plății sumei de 2% din impozitul pe venit către beneficiarul indicat de salariat, pe baza procedurii aprobate prin OPANAF. Contribuabilii pot opta pentru plata cotei de 2% direct de către angajator, prin intermediul plătitorului de venit. Opțiunea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani consecutivi.

Cedarea folosinței bunurilor

Impozitare pe baza normelor de venit

1.13. Contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (cu o capacitate de cazare între una și 5 camere inclusiv) au obligația depunerii declarației unice (Capitolul II), până la 15 martie a anului de realizare a veniturilor (în reglementarea anterioară, termenul era 31 ianuarie).

1.14. Impozitul pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit se calculează de către contribuabil (nu de către organul fiscal), pe baza datelor din declarația unică prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit. În cazul veniturilor stabilite pe baza normei de venit, declarația unică se depune până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

1.15. În cazul încetării sau suspendării temporare a activității, contribuabilul are obligația depunerii declarației unice și recalculării impozitului. Plata impozitului se face până la 15 martie a anului fiscal următor de realizare a venitului (nu se mai face în 2 rate).

Impozitarea în sistem real

1.16. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și din închiriere în scop turistic pot opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real. În acest caz vor completa Registrul de evidență fiscală. Opțiunea se exercită pentru fiecare an fiscal prin depunerea declarației unice până la 15 martie a anului de realizare a veniturilor.

1.17. Plata impozitului se face până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. Contribuabilul calculează impozitul anual datorat (nu mai e calculat de organul fiscal), în cotă de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real. Impozitul anual datorat se plătește integral la bugetul de stat.

1.18. Dacă veniturile încep să fie obținute în timpul anului sau dacă are loc încetarea/suspendarea temporară a activității în cursul anului, se va depune declarația unică în 30 zile de la eveniment și se va recalcula impozitul (pentru ultimele cazuri).

1.19. Contribuabilii care închiriază în scop turistic și depășesc capacitatea de 5 camere în cursul anului fiscal, au obligația depunerii declarației unice în 30 zile de la eveniment De asemenea, contribuabilul va recalcula norma de venit și impozitul anual datorat pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit (în vechea reglementare era recalculată de organul fiscal).

1.20. Venitul net anual din cedarea folosinței bunurilor, determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate se impozitează conform prevederilor Capitolului XI – Venitul net anual impozabil din titlul IV.

Venituri din investiții

1.21. În cazul transferului titlurilor de valoare și oricăror alte operațiuni cu instrumente financiare, precum și transferului aurului financiar, intermediarii au obligația transmiterii informațiilor către contribuabili și depunerii declarației informative până la 31 ianuarie a anului curent pentru anul anterior.

În reglementarea anterioară, termenul era până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior.

Veniturile din activități agricole

Impozitare pe baza normelor de venit

1.22. În cazul veniturilor din activități agricole stabilite pe bază de normă de venit, impozitul este final și se calculează de către contribuabil (nu de organul fiscal).

Contribuabilul are obligația depunerii declarației unice până la 15 martie a anului de realizare a veniturilor (anterior, 25 mai). Nu se depune declarația unică în cazul veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 105 C. fisc.

Plata impozitului se face până la 15 martie a anului următor realizării veniturilor.

Impozitarea în sistem real

1.23. Venitul net anual/pierderea netă anuală se determină pentru fiecare sursă de venit din cadrul categoriei, cu excepția veniturilor pentru care impozitul este final (norme de venit).

1.24. În cazul asocierilor fără personalitate juridică și entităților supuse regimului transparenței fiscale – declarația unică se depune până pa 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația include și informații asupra cotei de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

1.25. Se stabilesc prevederi referitoare la depunerea declarației unice, conținutul și termenul de depunere în cazul asocierilor fără personalitate juridică și entităților supuse regimului transparenței fiscale.

Veniturile din jocuri de noroc

1.26. În cazul veniturilor obținute din participare la jocuri de noroc la distanță sau on line, impozitarea se va face prin reținere la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar/cont similar al persoanei fizice.

1.27. Impozitul pe venitul din jocuri de noroc, reținut la sursă de către plătitorii de venit va fi impozit final.

Veniturile din alte surse

1.28. În cazul veniturilor din alte surse (altele decât cele pentru care se aplică reținerea la sursă), contribuabilul are obligația depunerii declarației unice și de a plăti impozitul pe venit (impozit final) până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venitul net anual impozabil

1.29. Pentru următoarele categorii de venituri, determinate în sistem real:

(i) veniturile din cedarea folosinței bunurilor și venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură și

(ii) venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală,

venitul net anual impozabil se stabilește pe fiecare sursă din categoriile de venituri, prin deducerea pierderilor fiscale reportate și, după caz, a contribuției de asigurări sociale (în declarația unică).

1.31. Câștigul net anual impozabil pentru veniturile din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, precum și din transferul aurului financiar se determină prin deducerea pierderilor reportate din anii fiscali anteriori.

1.32. În toate aceste cazuri, obligația stabilirii venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil, reportării și compensării pierderilor, inclusiv a celor din străinătate revine contribuabilului.

1.33. Nu se aplică aceste prevederi pentru venituri din activități agricole pentru care sunt stabilite norme de venit și nici pentru veniturile prevăzute expres pentru categoriile de venituri pentru care impozitul este final.

Declarația privind veniturile estimate (Declarația unică – Capitolul II)

1.34. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate (Declarația unică – Capitolul II) prezintă următoarele caracteristici:

a) se depune de către contribuabili care desfășoară activitate în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, cei care determină venitul net pe bază de norme de venit, cei ale căror cheltuieli se determină în sistem forfetar și au optat pentru venit net în sistem real;

b) cei care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât venituri din arendare pentru care impunerea este finală, depun declarația în 30 zile de la încheierea contractului între părți. Dacă se modifică clauzele contractuale sau se reziliază contractul în cursul anului și în care chiria este exprimată în lei/ echivalent lei, contribuabilul recalculează venitul pe baza declarației unice; cursul de schimb este cursul BNR din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică;

c) asociațiile fără personalitate juridică care încep activitatea în cursul anului fiscal, contribuabilii care desfășoară activități independente sau agricole impuse în sistem real și care încetează activitatea ori intră în suspendare temporară în cursul anului fiscal depun declarația unică în 30 zile de la producerea evenimentului.

1.35. Contribuabilii de mai sus au obligația estimării venitului net anual impozabil și depunerea declarației unice cu aceste informații până la 15 martie a anului de realizare a venitului. Aceștia au obligația calculării impozitului, în cotă de 10% aplicat la venitul net anual impozabil și plății acestuia până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

1.36. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat și/sau achitarea tuturor obligațiilor fiscale datorate, se stabilește un sistem de acordare de bonificații. Nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Bonificația se calculează de către contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea acesteia.

Declarația privind veniturile realizate (Declarația unică – Capitolul I)

1.37. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate (Declarația unică – Capitolul I) prezintă următoarele caracteristici:

a) se depune de către contribuabilii care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură, piscicultură, determinate în sistem real;

b) nu se depune pentru categoriile de venituri pentru care impozitul se reține la sursă (impozit final) sau pentru care venitul este determinat pe bază de norme de venit;

c) declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor/câștigului net.

1.38. Impozitul anual este stabilit de către contribuabil (nu de organul fiscal) in declarația unică și se datorează pentru veniturile din anul fiscal anterior. Cota de impozit este de 10% aplicat asupra venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil. Impozitul se plătește până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

1.39. Contribuabilul poate dispune asupra a 2% din impozitul datorat pe venitul net anual/câștigul net anual impozabil.

Venituri din străinătate

1.40. Veniturile obținute din străinătate se declară de către contribuabil, în declarația unică până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilul are obligația de a calcula și plăti impozitul cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri.

În cazul în care se aplică creditul fiscal, acesta va fi calculat de contribuabil și înscris în declarația unică până la 15 martie a anului următor realizării venitului, pe baza documentelor doveditoare.

1.41. Se abrogă toate prevederile potrivit cărora ANAF emite decizii de impunere, calculează impozite cu referire la toate categoriile de venituri din străinătate.

Plătitori de venituri cu regim de reținere la sursă

1.42. Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă vor depune declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formularul 205/207) până la 31 ianuarie a anului curent pentru anul expirat (în vechea reglementare, termenul era 28/29 februarie a anului următor).

Nu depun această declarație plătitorii de venituri din salarii și asimilate, plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, care depun Declarația 112.

Prevederi referitoare la veniturile anului 2017

1.43. Pentru veniturile realizate în 2017 se aplică următoarele prevederi:

a) Declarația unică – Capitolul I se depune până la 15 iulie 2018 de către contribuabilii care aveau obligația depunerii declarației privind venitul realizat din România (formularul 200) și străinătate (formularul 201);

b) organul fiscal va stabili impozitul datorat (se au în vedere pierderile fiscale și eventualul credit fiscal, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri) și va emite decizii de impunere.

Prevederi referitoare la veniturile anului 2018

1.42. Pentru veniturile realizate în 2018 se aplică următoarele prevederi:

a) contribuabilii au obligația să depună Declarația unică – Capitolul II până la 15 iulie 2018 (în locul formularului 220);

b) contribuabilul declară venitul estimat și calculează impozitul pe venitul estimat (cota de 10%).

1.43. În anul 2018 se acordă următoarele bonificații, raportate la impozitul pe venitul estimat:

a) 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 martie 2019, pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice până la 15 iulie 2018;

b) 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit.

Pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor se acordă ambele bonificații (10% în total).

II. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

Contribuția de asigurări sociale (CAS)

2.1. Se datorează CAS pentru veniturile din activități independente și pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția:

a) veniturilor obținute de către moștenitori din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală, a remunerației reprezentând dreptul de suită și a remunerației compensatorii pentru copia privată;

b) persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate;

c) persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și a pensionarilor.

2.2. În cazul veniturilor din activități independente și a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepțiile prevăzute la pct. 2.1, se datorează CAS dacă se estimează că veniturile nete cumulate depășesc pragul de 12 salarii minime brute pe țară.

Contribuabilii care nu se încadrează în acest nivel, pot opta pentru plata CAS în condiții similare cu cei care depășesc plafonul.

2.3. Se stabilește modalitatea de calcul, declarare și plată a CAS în cazul veniturilor din activități independente și a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală (alții decât cei pentru care se aplică reținerea la sursă):

a) cota de contribuție: 25% aplicată asupra bazei anuale de calcul. Contribuția se calculează de către contribuabil;

b) baza anuală de calcul a CAS este venitul ales de contribuabil, dar acesta nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară (în vigoare la data depunerii Declarației unice – Capitolul II);

c) contribuabilul depune declarația unică până pe 15 martie a anului pentru care se stabilește contribuția datorată;

d) termenul de plată a CAS este 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Bonificațiile la plata CAS se evidențiază în declarația unică, fiind stabilite prin legea anuală privind bugetul de stat;

e) se stabilește procedura de urmat privind depunerea declarației unice în cazurile în care:

– venitul net estimat pentru fiecare sursă de venit nu depășește pragul a 12 salarii minime brute pe țară, dar venitul cumulat depășește acest prag;

– se începe activitatea în timpul anului și venit net anual cumulat realizat depășește pragul (inclusiv pentru persoanele care încep activitatea în luna decembrie).

– pentru persoanele care intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea în cursul anului, se stabilește modalitatea de recalculare a contribuției.

2.4. În cazul drepturilor de proprietate intelectuală pentru care se aplică reținerea la sursă, obligația calculării, reținerii, plății CAS și depunerii declarației revine plătitorului de venituri. În acest caz plata CAS se face până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

2.5. Noi categorii de contribuabili care NU datorează CASS începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 18:

a) studenți-doctoranzi care desfășoară activități didactice în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână;

b) pensionarii pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) persoanele fizice aflate în concedii medicale conform O.U.G. nr. 158/2005;

d) persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor – pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

2.6. Persoanele fizice care obțin venituri drepturi de proprietate intelectuală datorează CASS, cu excepția celor exceptați, conform pct. 2.5.

2.7. Datorează CASS persoanele fizice care estimează că vor realiza venituri, altele decât cele din salarii (prevăzute la art. 155 lit. b)-h) C. fisc.) a căror valoare cumulată va depăși 12 salarii minime brute (în vigoare la data depunerii Declarației unice – Capitolul II).

Pentru încadrarea în plafon NU se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 (venituri din investiții) și art. 105 (venituri din activități agricole) C. fisc. În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi, se iau în calcul doar veniturile încasate.

În acest caz, baza anuală de calcul a CASS este egală cu echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară (în vigoare la data depunerii Declarației unice – Capitolul II).

2.8. Se stabilește modalitatea de calcul, declarare și plată a CASS în cazul persoanelor care obțin venituri, altele decât cele din salarii (prevăzute la art. 155 lit. b)-h) C. fisc.):

a) cota de contribuție: 10% aplicată asupra bazei anuale de calcul. Contribuția se calculează de către contribuabil;

b) baza anuală de calcul a CASS este egală cu echivalentul 12 salarii de bază minime brute pe țară (în vigoare la data depunerii Declarației unice – Capitolul II);

c) contribuabilul depune declarația unică până pe 15 martie a anului pentru care se stabilește contribuția datorată;

d) termenul de plată a CASS este 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Bonificațiile la plata CASS se evidențiază în declarația unică, fiind stabilite prin legea anuală privind bugetul de stat;

e) se stabilește procedura de urmat privind depunerea declarației unice în cazurile în care:

– venitul net estimat pentru fiecare sursă de venit nu depășește pragul a 12 salarii minime brute pe țară, dar venitul cumulat depășește acest prag;

– se începe activitatea în timpul anului și venit net anual cumulat realizat depășește pragul (inclusiv pentru persoanele care încep activitatea în luna decembrie);

– pentru persoanele care intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea în cursul anului, se stabilește modalitatea de recalculare a contribuției.

2.9. CASS se datorează la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute și se depune declarația unică până pe 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor, în următoarele situații:

a) dacă persoana fizică realizează un venit net anual cumulat sub 12 salarii minime brute pe țară;

b) dacă persoanele fizice nu realizează venituri conform art. 155 CF și nu sunt persoane exceptate de la plata CASS.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub plafonul minim (12 salarii minime brute pe țară) datorează CASS la o bază de calcul egală cu 6 salarii de bază minime brute dacă depun declarația unică până la termenul legal și la o bază de calcul egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere, dacă depun declarația unică după termenul legal.

2.10. În cazul drepturilor de proprietate intelectuală pentru care se aplică reținerea la sursă, al căror nivel estimat este mai mare sau egal cu 12 salarii minime brute pe țară, obligația calculării, reținerii, plății CASS și depunerii declarației revine plătitorului de venituri. În acest caz plata CASS se face până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

Prevederi aplicabile CAS și CASS pentru anul 2018

2.11. Pentru anul 2018, termenul de depunere a declarației unice (capitolul I și capitolul II) este 15 iulie 2018.

2.12. Termenul de plată al CASS: 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Bonificația se acordă în aceleași condiții ca la impozitul pe venit pentru anul 2018.

Regularizarea CAS și CASS pentru 2017

2.13. CAS și CASS aferentă anului 2017 se regularizează potrivit prevederilor în vigoare la data realizării venitului. Pentru stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile din 2017, organele fiscale vor utiliza datele din declarația unică – Cap. I. depusă până la 15 iulie 2018.

III. Titlul VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

3.1. Veniturile obținute la jocurile de noroc practicate în România se impozitează conform Titlului II sau IV C. fisc. Se abrogă prevederile privind cota de impozit pe veniturile nerezidenților în cazul jocurilor de noroc.

3.2. Intermediarii prin care persoanele fizice nerezidente obțin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenți români au obligația informării, în scris, a acestor contribuabili asupra câștigurilor/pierderilor din cursul anului fiscal până la 31 ianuarie a anului curent pentru anul anterior.

3.3. Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii, au obligația depunerii declarației privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit până la 31 ianuarie a anului curent pentru anul anterior (formularul 207).

IV. Dispoziții tranzitorii

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în anul 2018

4.1. Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate între 1 ianuarie 2018 – 22 martie 2018, se aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii au obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, determinării și plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie 2019;

b) plățile anticipate, reținute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală, vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018.

4.2. Pentru veniturile realizate, începând cu 23 martie 2018, de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, virarea și declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 72 și art. 72^1 C. fisc.

Venituri realizate din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker în anul 2018

4.3. Pentru veniturile realizate din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie – 22 martie 2018, se aplică următoarele reguli:

a) obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului, cu excepția declarației privind venitul realizat care va fi înlocuită cu declarația unică;

b) contribuabilii au obligația determinării și plății impozitului datorat pentru fiecare venit brut primit de contribuabil în perioada respectivă, de la un organizator/plătitor de venituri din jocuri de noroc, până la data de 15 martie 2019.

4.4. Pentru veniturile realizate, începând cu 23 martie 2018, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, virarea și declararea impozitului revin plătitorului de venit și sunt cele prevăzute la art. 110 C. fisc.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, arendă, asocieri cu persoane juridice realizate de persoane fizice în 2018

4.5. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, arendă, asocieri cu persoane juridice realizate de persoane fizice în 2018, pentru care CAS și CASS se rețin la sursă, plătitorul de venit are obligația stabilirii, reținerii, plății și declarării contribuțiilor anuale datorate până la 15 martie 2019.

4.6. Contribuabilii de la pct. 4.5 ale căror contracte au încetat în perioada 1 ianuarie 2018 – 23 martie 2018, veniturile realizate fiind singurele surse de venit obținute în anul în curs și care datorează contribuții sociale obligatorii, au obligația depunerii declarației unice până la 15 iulie 2018.

Reglementarea unor situații speciale

4.7. Dacă contribuabilii au depus formularele 200 (pentru venitul realizat în 2017 din România) sau 201 (pentru venitul realizat în 2018 din străinătate) până la data de 22 martie 2018, aceștia nu mai au obligația depunerii declarației unice. Dacă, totuși, depun declarația unică, pentru definitivarea anului 2017, organul fiscal va folosi datele din declarația unică.

4.8. Dacă au fost depuse formularele 220 (privind venitul estimat pentru 2018), 221 (privind venitul din activități agricole impuse pe bază de norme de venit), 600 (venitul asupra căruia se datorează CAS și încadrarea veniturilor în plafonul minim
pentru CASS) de către contribuabili până la 22 martie 2018, aceștia au obligația depunerii declarației unice până la 15 iulie 2018.

4.9. Persoanele care obțin venituri cumulate sub plafonul minim care au depus formularul 604 (pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de CASS datorată de persoane fizice care nu realizează venituri) și care își mențin opțiunea, nu depun declarația unică. Contribuabilii depun această declarație numai dacă nu își mențin opțiunea.

4.10. În anul 2018, declarația unică se poate depune și pe suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.

4.11. Persoanele fizice care obțin numai veniturile prevăzute la art. 155 lit. b)-h) C.fisc (alte venituri decât cele din salarii) au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate până la data de 15 iulie 2018.

4.12. Termenul de emitere al ordinului privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței (22 aprilie 2018).

B. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

1. În vederea completării și/sau depunerii declarației unice, organul fiscal local acordă asistență contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a ANAF.

2. Declarația se va transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local.

3. Procedura de acordare a asistenței și de transmitere a declarației unice se va stabili prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Modificări ale Codului fiscal și Codului de procedură fiscală was last modified: aprilie 17th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter