Modificarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informaţii de către furnizorii de servicii poştale prin mijloace electronice (Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

3 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 615

Despre

  • M. Of. nr. 891 din 27 noiembrie 2015
  • Decizia ANCOM nr. 1079/2015
  • Reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informaţii de către furnizorii de servicii poştale prin mijloace electronice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Decizia ANCOM nr. 336/2013
(M. Of. nr. 287 din 21 mai 2013)
Decizia ANCOM nr. 1079/2015
(M. Of. nr. 891 din 27 noiembrie 2015)
modifică: titlul deciziei, art. 1 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (3), partea finală de la anexă
introduce: art. 1 alin. (2) lit. k) și l), art. 6 alin. (8), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 17 alin. (3)
Decizia ANCOM nr. 127/2009
(M. Of. nr. 151 din 11 martie 2009; cu modif. ult.)
modifică: art. 4

 

Conferintele Video Universul Juridic

În M. Of. nr. 891 din 27 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) nr. 1079/2015 pentru modificarea și completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informații de către furnizorii de servicii poștale prin mijloace electronice, precum și pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situații.

Decizia ANCOM nr. 1079/2015 modifică următoarele acte normative:

Decizia ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului (M. Of. nr. 287 din 21 mai 2013);

Decizia ANCOM nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale (M. Of. nr. 151 din 11 martie 2009; cu modif. ult.).

 

Decizia ANCOM nr. 336/2013

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Deciziei ANCOM nr. 336/2013 prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015:

 

Titlul Deciziei ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul deciziei era următorul: Decizie privind mijloacele și modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul deciziei este următorul: „Decizie privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”.

 

Art. 1 alin. (1) și (3) Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că respectiva decizie stabilește mijloacele și modalitatea prin care furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, denumiți în continuare furnizori, transmit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, anumite documente, date sau informații solicitate de către aceasta în exercitarea atribuțiilor legale ori care trebuie raportate acesteia, în mod periodic, în conformitate cu dispozițiile legislației primare sau secundare din domeniul comunicațiilor electronice.

De asemenea, art. 1 alin. (3) dispunea faptul că se transmit, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, documentele, datele sau informațiile solicitate de ANCOM în temeiul art. 120 alin. (1), (2) ori (3) din O.U.G. nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, dacă în cuprinsul solicitării nu a fost indicată expres o altă modalitate sau alte mijloace de transmitere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) și (3) prevăd: „(1) Prezenta decizie stabilește mijloacele și modalitatea prin care furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, respectiv furnizorii de servicii poștale, denumiți în continuare furnizorii, transmit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, anumite documente, date sau informații solicitate de către aceasta în exercitarea atribuțiilor legale ori care trebuie raportate acesteia, în mod periodic, în conformitate cu dispozițiile legislației primare sau secundare din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale.

(…)

(3) Se transmit, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, documentele, datele sau informațiile solicitate de ANCOM în temeiul art. 120 alin. (1), (2) ori (3) din O.U.G. nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în temeiul art. 50 alin. (1) din O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, dacă în cuprinsul solicitării nu a fost indicată expres o altă modalitate sau alte mijloace de transmitere”.

 

Art. 1 alin. (2) lit. k) și l) Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Noua reglementare

La art. 1 alin. (2), după lit. j) se introduc două noi litere, lit. k) și l).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) lit. k) și l) prevăd: „Se transmit exclusiv, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, următoarele categorii de documente, date sau informații:

(…)

k) informațiile care trebuie raportate, periodic, potrivit prevederilor legale în vigoare privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale;

l) documentația necesară în vederea eliberării avizului prevăzut la art. 10 alin. (2) pct. 31 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 5 alin. (3) Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevedea faptul că ANCOM ia toate măsurile necesare pentru a transmite furnizorilor parola unică prevăzută la alin. (2), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data dobândirii inițiale a dreptului de a furniza orice tip de rețea publică de comunicații electronice sau de serviciu de comunicații electronice destinat publicului, potrivit prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 987/2012.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) prevede: „ANCOM ia toate măsurile necesare pentru a transmite furnizorilor parola unică prevăzută la alin. (2), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data dobândirii inițiale a dreptului de a furniza orice tip de rețea publică de comunicații electronice, de serviciu de comunicații electronice destinat publicului sau de serviciu poștal”.

 

Art. 6 alin. (8) Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

La art. 6, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (8) dispune: „Reprezentantul legal al furnizorului are obligația de a actualiza adresele de poștă electronică indicate potrivit prevederilor alin. (1) oricând survine o modificare a acestora”.

 

Art. 17 alin. (2) lit. c) Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

La art. 17 alin. (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) lit. c) prevede: „Se realizează în condițiile prezentei decizii:

(…)

c) începând cu 1 ianuarie 2016, transmiterea datelor sau informațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. k) și l)”.

 

Art. 17 alin. (3) Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Noua reglementare

La art. 17, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (3) stabilește: „Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) lit. c), ANCOM poate stabili ca furnizorii de servicii poștale care au justificat motive temeinice să transmită informațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. k) pentru care obligația de raportare expiră la data de 15 martie 2016, în alte condiții decât cele cuprinse în prezenta decizie”.

 

Partea finală de la anexă la Decizia ANCOM nr. 336/2013 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea finală de la anexă avea următorul conținut: Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații, că am calitatea de reprezentant legal al furnizorului și că datele înscrise în cuprinsul prezentei cereri sunt corecte și complete.

Semnătura reprezentantului legal și ștampila furnizorului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea finală de la anexă are următorul conținut: „Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind infracțiunea de fals în declarații, că am calitatea de reprezentant legal al furnizorului și că datele înscrise în cuprinsul respectivei cereri sunt corecte și complete.

Semnătura reprezentantului legal al furnizorului”.

 

Decizia ANCOM nr. 127/2009

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Deciziei ANCOM nr. 127/2009 prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015:

Art. 4 Decizia ANCOM nr. 127/2009 (modificată prin Decizia ANCOM nr. 1079/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 la primul alineat dispunea faptul că transmiterea documentelor care conțin valorile aferente indicatorilor prevăzuți la art. 2 se poate efectua către sediul central sau structurile teritoriale ale ANC, în a cărui rază se situează sediul furnizorului, în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, i s-a atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

De asemenea, la următorul alineat stabilea faptul că în măsura posibilităților tehnice, furnizorii de servicii poștale prevăzuți la art. 3 alin. (1) și (2) vor completa prin mijloace electronice formularele disponibile pe pagina de internet a ANC, odată cu transmiterea acestora în condițiile alin. (1).

În sfârșit, la ultimul alineat prevedea faptul că ANC va comunica fiecărui furnizor de servicii poștale numele de utilizator, parola și adresa de internet prin intermediul cărora acesta va completa formularele prevăzute la alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Începând cu 1 ianuarie 2016 transmiterea documentelor care conțin valorile aferente indicatorilor prevăzuți la art. 2 se realizează prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe pagina de internet a ANCOM, sub forma înscrisului în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, în condițiile stabilite prin decizie a președintelui ANCOM”.

 

Alte prevederi ale Deciziei ANCOM nr. 1079/2015

Potrivit art. III, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a respectivei decizii, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ia toate măsurile necesare pentru a transmite fiecărui furnizor de servicii poștale parola unică pentru accesarea aplicației prevăzute la art. 5 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 336/2013.

Art. IV prevede faptul că respectiva decizie intră în vigoare la 5 zile de la data publicării.

 

Modificarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informații de către furnizorii de servicii poștale prin mijloace electronice (Decizia ANCOM nr. 1079/2015) was last modified: decembrie 3rd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter