Modificarea unor prevederi din legislaţia muncii: telemuncă, zilieri, Codul muncii

17 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3195
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (*intrare în vigoare: 5 aprilie 2018; M. Of. nr. 296/2 apr. 2018)

II. Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (*intrare în vigoare: 13 aprilie 2018, cu excepțiile menționate; M. Of. nr. 313/10 apr. 2018)

III. Legea nr. 88/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (*intrare în vigoare: 13 aprilie 2018; M. Of. nr. 315/10 apr. 2018)

I. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

1.1. Prin această lege, se definesc noțiunile de:

telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor; și

telesalariat – orice salariat care desfășoară activitatea de telemuncă.

1.2. Activitatea de telemuncă se prevede expres în contractul individual de muncă – CIM – (pentru salariații noi) sau într-un act adițional la acesta (pentru angajații existenți) și se bazează pe acordul de voință al părților. Refuzul salariatului de a lucra în sistemul de telemuncă nu permite modificarea unilaterală a CIM sau sancționarea disciplinară a acestuia. Activitatea de telemuncă permite:

– organizarea programului de lucru de către telesalariat de comun acord cu angajatorul;
– efectuarea de muncă suplimentară;
– verificarea activității telesalariatului de către angajator, conform prevederilor CIM.

1.3. Telesalariații beneficiază de toate drepturile recunoscute salariaților care au locul de muncă la sediul angajatorlui, dar se pot stabili și condiții specifice privind telemunca.

1.4. Verificarea condițiilor de muncă ale telesalariatului se poate face la locurile de telemuncă de către reprezentanții organizațiilor sindicale/reprezentanții salariaților conform prevederilor contractului colectiv de muncă, CIM sau regulamentului intern. De asemenea, verificarea și aplicarea cerințelor legale din domeniul securității și sănătății în muncă se poate face de către reprezentanții autorităților competente. Dacă locul de telemuncă este domiciliul telesalariatului, accesul la acest loc se face prin notificarea prealabilă a acestuia și sub rezerva consimțământului telesalariatului.

1.5. Legea stabilește, de asemenea, elementele suplimentare ce trebuie conținute de CIM, obligațiile angajatorului și ale telesalariatului în ce privește activitatea de telemuncă, contravențiile aplicate.

II. Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Modificările aduse Legii nr. 52/2011 au în vedere următoarele aspecte.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2.1. Zilierii care prestează activitate în domeniul viticol pot desfășura această activitate pentru mai mult de 90 zile pentru același beneficiar, dar nu mai mult de 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

2.2. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta și în domeniile:

– „hoteluri și alte alte facilități de cazare similare” (cod CAEN 5510);
– „restaurante” (cod CAEN 5610);
– „alte activități de alimentație n.c.a.” (cod CAEN 5629);
– „baruri și alte activități de servire a băuturilor” (cod CAEN 5630).

2.3. Se introduc prevederi referitoare la intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră. Se stabilesc furnizorii de servicii de intermediere a muncii și condițiile de acreditare. Zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii de o agenție acreditată pot presta activitate pentru acelați beneficiar pe o perioadă de maxim 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic, indiferent de domeniu. Acreditarea se face de către ANOFM, în baza unei hotărâri de guvern.

2.4. Constituie contravenții și:

(i) furnizarea, fără acreditare sau notificare, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră (amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei);

(ii) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat (amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei).

Aceste prevederi intră în vigoare în 30 zile de la publicarea Legii nr. 86/2018 (10 mai 2018).

III. Legea nr. 88/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Codul muncii se modifică prin Legea nr. 88/2018 cu referire la următoarele aspecte:

3.1. Înregistrarea în REVISAL. Contractul individual de muncă (CIM) se încheie cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat și se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

3.2. Definirea muncii nedeclarate. Nerespectarea prevederilor de la pct. a) constituie muncă nedeclarată.

3.3. Definiția locului de muncă. La locul de muncă se păstrează copia CIM, în format hârtie sau format electronic.

3.4. Evidența muncii. Evidența orelor de muncă prestate zilnic de salariații mobili și cei care desfășoară muncă la domiciliu, se ține pe fiecare salariat de către angajator, conform condițiilor stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

3.5. Zilele libere pentru alte culte. Zilele libere pentru persoanele care aparțin cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală sau cele de concediu de odihnă anual.

3.6. Contravenții. Primirea la muncă a mai multor persoane fără încheierea unui CIM/cu CIM suspendat/fără transmiterea elementelor CIM în registrul de evidență a salariaților se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Primirea la muncă a mai multor persoane în afara programului de lucru stabilit pentru CIM cu timp parțial se sancționează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

În cazul constatării uneia dintre contravențiile de mai sus (pentru o persoană sau mai multe persoane), se dispune măsura sistării activității locului de muncă. Reluarea activității se poate face după achitarea amenzii contravenționale și remedierea deficiențelor care au condus la sistare.

Reluarea activității cu încălcarea acestor prevederi constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Modificarea unor prevederi din legislația muncii: telemuncă, zilieri, Codul muncii was last modified: aprilie 17th, 2018 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter