Modificarea unor acte normative (Legea nr. 210/2016)

14 nov. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1012
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 210/2016
(M. Of. nr. 913 din 14 noiembrie 2016)
abrogă: art. 5 din O.U.G. nr. 86/2014; art. 18 alin. (1) lit. d) și e) din O.U.G. nr. 86/2014
modifică: art. 30 lit. b) din Legea nr. 219/2015

 

În M. Of. nr. 913 din 14 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 210/2016 pentru modificarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta dispozițiile Legii nr. 210/2016.

Art. I din Legea nr. 210/2016

 

Art. I. Prevede faptul că la intrarea în vigoare a respectivei legi se desființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.

Începând cu data intrării în vigoare a respectivei legi, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială își vor desfășura în continuare activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, cu modificările ulterioare, și ale O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012.

Art. II din Legea nr. 210/2016

 

Art. II. dispune faptul că O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 5 din O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 210/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că se înființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin comasarea Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

În subordinea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se înființează, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, direcții județene și a municipiului București de muncă și securitate socială, prin preluarea atribuțiilor și structurilor de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București și de la inspectoratele teritoriale de muncă.

În subordinea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se preiau Centrul de monitorizare a unităților cu risc profesional și Centrul de pregătire și perfecționare profesională al Inspecției Muncii, instituții cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii, precum și „Revista Obiectiv”, finanțată integral din venituri proprii.

Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește atribuții în următoarele domenii de activitate: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței, securitate socială, beneficii sociale.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Finanțarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Agenției de secretarul general.

Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Agenției, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acesteia.

Pentru realizarea obiectivelor în domeniile de activitate, Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor în domeniile de activitate;

b) de coordonare, îndrumare, control și evaluare a aplicării reglementărilor legale în domeniile de activitate;

c) de comunicare, care are drept scop relaționarea permanentă cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, precum și a celor supuse activității de control, informarea acestora și a cetățenilor asupra modului cum se respectă prevederile legislației în domeniile de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile sale de activitate;

e) de administrare, prin care se asigură gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a bunurilor pe care le are în administrare sau în folosință, precum și organizarea și gestionarea sistemelor informatice necesare activităților proprii.

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și atribuțiile specifice se aprobă prin lege.

Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din cadrul Inspecției Muncii și al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.

Patrimoniul Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se preia pe bază de protocol de predare-primire la Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, potrivit art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență.

Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sunt părți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora

Îndeplinirea obligațiilor din contractele cu finanțare din fonduri comunitare, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din orice alte surse, derulate de Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, reprezintă atributul exclusiv al Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.

Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, cu modificările ulterioare, și O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se abrogă la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10).

În fine, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10), Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se desființează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 – Abrogat.

 

Art. 18 alin. (1) lit. d) și e) din O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 210/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) lit. d) și e) dispuneau faptul că în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc în mod corespunzător respectivei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

(…)

d) Inspecția Muncii cu Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncii;

e) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cu Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul sistemului național de asistență socială; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) lit. d) și e) Abrogate.

 

Art. III din Legea nr. 210/2016

 

Art. III. Prevede faptul că la art. 30 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, lit. b) se modifică.

 

Art. 30 lit. b) din Legea nr. 219/2015 (modificată prin Legea nr. 210/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 lit. b) prevedea faptul că constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

(…)

b) Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 lit. d).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 lit. b) dispune următoarele:

,,b) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 lit. d)”.

 

Modificarea unor acte normative (Legea nr. 210/2016) was last modified: noiembrie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter