Modificarea Statutului ANOFM, suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și alte acte normative (adoptate de Guvern)

2 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1182
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința Camerei DeputațilorActele normative adoptateSumar
30 septembrie 2015Proiect de lege– Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 27 august 2015 și a celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale
Ordonanță de urgență– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1610/2006
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșă eferentă anului 2016
– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, precum și pentru modificarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
– Hotărârea privind aprobarea Programului național al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi;
– Hotărârea privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 811/2010 privind controlul statului asupra activității portuare;
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;
– Hotărârea pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2015
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Dâmbovița și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
– Hotărârea privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune;
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016
– Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul Regional de Oncologie Timișoara”
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului transmis conform H.G. nr.380/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
– Hotărârea privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
– Hotărârea privind aprobarea stemelor comunelor Golești, Mihăești și Vaideeni, județul Vâlcea
– Hotărârea privind aprobarea stemelor comunelor Boțești și Ungheni, județul Argeș
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Balinț, județul Timiș
– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
– Hotărârea privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, județul Neamț
– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

Potrivit informației publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 30 septembrie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative (proiecte de legi, ordonanțe de urgență și hotărâri). Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

 

Proiect de lege

– Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 27 august 2015 și a celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale.

 

Ordonanță de urgență

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1610/2006 (M. Of. nr. 958 din 28 noiembrie 2006; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că respectivul statut a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 344/2014 (M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014);

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșă eferentă anului 2016;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.), precum și pentru modificarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 520/2013 a suferit mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 633/2015 (M. Of. nr. 645 din 25 august 2015).

De asemenea, H.G. nr. 34/2009 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 633/2015;

– Hotărârea privind aprobarea Programului național al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (M. Of. nr. 25 din 11 ianuarie 2006; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 1.486/2005 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 747/2015 (M. Of. nr. 698 din 16 septembrie 2015);

– Hotărârea privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 811/2010 privind controlul statului asupra activității portuare (M. Of. nr. 617 din 1 septembrie 2010);

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărârea pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2015;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Dâmbovița și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

– Hotărârea privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate (M. Of. nr. 523 din 10 iulie 2008; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că, de-a lungul timpului, H.G. nr. 720/2008 a suferit numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 741/2015 (M. Of. nr. 695 din 15 septembrie 2015);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 (M. Of. nr. 208 din 30 martie 2015);

– Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul Regional de Oncologie Timișoara”;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului transmis conform H.G. nr. 380/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015;

– Hotărârea privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;

– Hotărârea privind aprobarea stemelor comunelor Golești, Mihăești și Vaideeni, județul Vâlcea;

– Hotărârea privind aprobarea stemelor comunelor Boțești și Ungheni, județul Argeș;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Balinț, județul Timiș;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

– Hotărârea privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, județul Neamț;

– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

 

Pentru a vedea lista cuprinzând actele normative adoptate de Guvern la 30 septembrie 2015, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea Statutului ANOFM, suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: octombrie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter