Modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile (OMF nr. 1447/2023)

25 mai 2023
Vizualizari: 241

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinului ministrului finanțelor (OMF) nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile

(M. Of. nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015)

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin OMF nr. 170/2015

(M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015)

Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMF nr. 3.103/2017

(M. Of. nr. 984 din 12 decembrie 2017)

Ordinului ministrului finanțelor (OMF) nr. 1447/2022 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

(M. Of. nr. 453 din 24 mai 2023)

OMF nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile:

– modifică: art. 7;

– introduce: pct. 35^1 și pct. 37^1 la Anexa nr. 1; 

– abrogă: art. 5, pct. 38 și 39 ale Anexei nr. 1, Anexa nr. 4.

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă:

– introduce: pct. 1^1 la cap. IV;

– abrogă: punctele 2-4, cap. IV.

Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial:

– introduce: pct. 10^1 la cap. 2 lit. B;

– abrogă: pct. 11-13 la cap. 2 lit. B.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În M. Of. nr. 453 din data de 24 mai 2023 s-a publicat Ordinului ministrului finanțelor (OMF) nr. 1447/2022 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile.

Redăm, în cele ce urmează, completările aduse respectivului act normativ.

OMF nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile

Art. 7

Vechea reglementare

„Art. 7

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Pct. 35^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:

„35^1. Reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilității”.

Pct. 37^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:

„37^1. Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din legea contabilității timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii”.

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin OMF nr. 170/2015

Pct. 1^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la capitolul IV, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

„1^1. (1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor care conduc contabilitatea în partidă simplă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

(2) Documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viată mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora”.

Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMF nr. 3.103/2017

Pct. 10^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la capitolul 2 litera B, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:

„10^1. (1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

(2) Documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora”.

 

Modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile (OMF nr. 1447/2023) was last modified: mai 25th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.