Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 107/2017)

8 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2939

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 100/2016
(M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016)
O.U.G. nr 107/2017
(M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017)

– modifică: art. 2 alin. (1) lit. d), art. 70 alin. (8)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– introduce: art. 111 alin (2) lit. d)-l), art. 112^1

Legea nr. 101/2016

(M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016)

– modifică: art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 24 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) și (5), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (2)

– introduce: art. 3 alin. (3), art. 53 alin. (7), art. 58 alin. (2) lit. f)

– abrogă: art. 4 alin. (2)

O.U.G. nr. 13/2015

(M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015; cu modif. ult.)

– modifică: art. 3 lit. d)

– introduce: art. 3 lit. d^1, art. 5 alin. (1^1)

În M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Respectiva ordonanță modifică o serie de acte normative:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.);

– Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016);

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016);

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016);

– O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015; cu modif. ult.).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 100/2016, Legii nr. 101/2016 și O.U.G. nr. 13/2015 prin O.U.G. nr. 107/2017.

 

👍Vezi și art. I din O.U.G. nr. 107/2017 referitor la modificarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

👍Vezi și art. II din O.U.G. nr. 107/2017 referitor la modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 

Legea nr. 100/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Conform art. III din O.U.G. nr. 107/2017, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016), se modifică și se completează.

 

Art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 100/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. d) prevedea:

„(1) Scopul prezentei legi îl constituie:

(…)

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii de către entitățile contractante”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii”.

 

Art. 70 alin. (8) din Legea nr. 100/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 70 alin. (8) prevedea:

„(8) În măsura în care solicitările de clarificări sau de informații suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate în timp util, răspunsul entității contractante la acestea trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 70, alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de concesionare/anunțul de participare simplificat, în următoarele condiții:

a) entitatea contractantă are dreptul de a stabili în anunțul de concesionare/anunțul de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, potrivit normelor metodologice la prezenta lege;

b) în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare”.

 

Art. art. 111. alin (2) lit. d)-l) din Legea nr. 100/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 111 alin. (2), după lit. c) se introduc nouă noi litere, lit. d)-l), cu următorul cuprins:

„d) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

e) nepunerea la dispoziția ANAP a informațiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de concesiune, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;

f) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2;

g) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 74;

h) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 62-70;

i) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 75 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 86;

j) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;

k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 89-90 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;

l) încălcarea prevederilor art. 92”.

 

Art. 112^1 din Legea nr. 100/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 112 se introduce un nou articol, art. 112^1, cu următorul cuprins:

„Prin derogare de la dispozițiile art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei”.

[O.G. nr. 2/2001

„Art. 13

(1) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei”.]

 

Modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice (O.U.G. nr. 107/2017) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter