Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (O.U.G. nr. 43/2016)

7 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4162

Despre

  • M. Of. nr. 673 din 31 august 2016
  • O.U.G. nr. 43/2016
  • O.U.G. nr. 57/2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 57/2015
(M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
O.U.G. nr. 43/2016
(M. Of. nr. 673 din 31 august 2016)

modifică: art.31 alin. (1); art.31 alin. (8); art. 33, partea introductivă a alin. (5); art. 33 alin. (9); art. 34 alin. (2) lit. b); art. 35; art. 36 art. 121; pozițiile 5 și 8 din anexa nr. 2, cap. I, pct. 1; NOTA;  poziția 6 din anexa nr. 2, cap. I, pct. 1; nota din anexa nr. 2, cap. I, pct. 4;   

Monitor Dosare

–  introduce: art.31 alin. (11)-(14); art. 3alin. (61) și (62);  NOTA; anexa nr. 3

În M. Of. nr. 673 din 31 august 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 43/2016 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 57/2015 prin O.U.G. nr. 43/2016.

 Art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art.31 alin. (1) prevedea faptul că prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art.31 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

 

Art. 31 alin. (11)-(14) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Noua reglementare

La art. 31, după alin. (1), se introduc patru noi alineate, alin. (11)-(14).

Conferintele lunii noiembrie
”

Potrivit noii reglementări, art.31 alin. (11)-(14) dispun următoarele:

(11) Sintagma «fiecare funcție» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcțiile prevăzute în aceeași anexă, capitol, literă, număr și număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(12) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești.

(13) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.

(14) Pentru personalul didactic de predare din învățământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcției didactice ocupate Se stabilește cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim și maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensații tranzitorii, cu excepția celei pentru titlul științific de doctor obținut în domeniul pentru care își desfășoară activitatea”.

 

Art. 31 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art.31 alin. (8) prevedea faptul că începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituția sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituție sau autoritate publică similară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art.31 alin. (8) dispune următoarele:

(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituția sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituție sau autoritate publică similară”.

 

Art. 32 alin. (61) și (62) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Noua reglementare

La art. 32, după alin.(6), se introduc două noi alineate, alin. (61) și (62).

Potrivit noii reglementări, art. 3alin. (61) și (62) dispun următoarele:

(61) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, tariful orar se determină în funcție de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcției de execuție. Influențele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.

(62) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care își desfășoară activitatea în secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de același cuantum al sporului pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secțiile/compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care își desfășoară activitatea în secții/compartimente pentru arși beneficiază de același cuantum al sporului pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secțiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă”.

 

Art. 33, partea introductivă a alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33, partea introductivă a alin. (5) prevedea faptul că pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:[…]

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33, partea introductivă a alin. (5) dispune următoarele:

(5) Pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel”:

 

Art. 33 a alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (9) prevedea faptul că pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (9) dispune următoarele:

(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c)”.

 

Art. 34 a alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (2) lit. b) prevedea faptul că începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (2) lit. b) dispune următoarele:

b) începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 35 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3prevedea faptul că în aplicarea art. 3alin. (2), (3) și (8), art. 3și 34, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 dispune următoarele:

Art. 35

În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor cuprinde și anexe cu salariile de bază care se vor utiliza începând cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a), respectiv o anexă cu salariile de bază de la 1 decembrie 2017 pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 36 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea faptul că:

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepția personalului încadrat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziții legale.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz.

(3) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) și (2), se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituții și autorități publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 dispune următoarele:

Art. 36

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepția personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziții legale.

(2) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.

(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituții și autorități publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor”.

 

Art. 121 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 121 prevedea faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 121 dispune următoarele:

Art. 121

Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din respectiva ordonanță de urgență”.

 

Anexa nr. 2, cap. I, pct. 1, pozițiile 5 și 8 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pozițiile 5 și 8 din anexa nr. 2, cap. I, pct. 1 prevedeau faptul că:

5. Director de departament

(…)

8. Director general adjunct administrativ al universității**)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pozițiile 5 și 8 din anexa nr. 2, cap. I, pct. 1 dispun următoarele:

5. Director de departament*)
(…)
8. Director general adjunct administrativ al universității”.

 

Anexa nr. 2, cap. I, pct. 1, NOTĂ din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu “**” , se introduce o nouă notă.

Potrivit noii reglementări, NOTA dispune următoarele:

NOTĂ:

Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

 

Anexa nr. 2, cap. I, pct. 1, NOTĂ din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu „**” , se introduce o nouă notă.

Potrivit noii reglementări, NOTA dispune următoarele:

NOTĂ:

Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

 

Anexa nr. 2, cap. I, pct. 3, poziția 6 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, poziția 6 din anexa nr. 2, cap. I, pct. 1 prevedea:

6. Director general administrativ al universității cu cel puțin 10000 studenți*)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, poziția 6 din anexa nr. 2, cap. I, pct. 1 dispune următoarele:

6. Șef serviciu (administrator financiar patrimoniu), administrator șef de facultate”.

 

Anexa nr. 2, cap. I, pct. 3, poziția 6 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, nota din anexa nr. 2, cap. I, pct. 4 prevedea:

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%.

Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, nota din anexa nr. 2, cap. I, pct. 4 dispune următoarele:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu până la 70%. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar”.

 

Anexa nr. 3 din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 43/2016)

După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la respectiva ordonanță de urgență.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 146/2016

Art. II Art. IV din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 434 din 9 iunie 2016, se abrogă.

Art. III Art. 4 din O.U.G. nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, publicată în M. Of. nr. 285 din 14 aprilie 2016, se abrogă.

Art. IV În anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, la cap. II art. 7 alin.(1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) După sintagma «paleative» se adaugă sintagma «secții/compartimente pentru arși, secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică»”.

Art. V În cuprinsul art. 17 alin. (2) din O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin sintagma „se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului” se înțelege aplicarea aceluiași procent de creștere salarială pentru toate funcțiile, corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția funcțiilor de demnitate publică, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene și manager public.

Modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (O.U.G. nr. 43/2016) was last modified: septembrie 6th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter