Modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (Legea nr. 163/2016 )

28 iul. 2016
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
16.435 views

Despre

  • M. Of. nr. 561 din data de 25 iulie 2016
  • Legea nr. 163/2016
  • Legea nr. 10/1995
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 10/1995
(M. Of. nr. 689 din 11 septembrie 2015)
Legea nr. 163/2016
(M. Of. nr. 561 din data de 25 iulie 2016)

modifică: art. 2 ; art. 6 alin. (2); art. 18 alin. (2) ; art. 20 alin. (2); art. 21 alin. (1); art. 22 lit. f); Partea introductivă a pct. I a art. 36; art. 36 pct. I, lit. a); Partea introductivă a pct. II a art. 36; Partea introductivă a pct. III a art. 36; art. 37; art. 38 alin. (2); art. 39 alin. (2);

– introduce: art. 7 alin. (3); art. 9 lit. m)-o); art. 27 lit. g); art. 28 lit. f); art. 36 pct. I, lit. j); art. 36 pct. II, lit. k); art. 36 pct. III, lit. j); art. 38 alin. (3); 

În M. Of. nr. 561 din 25 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 163/2016 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 10/1995 prin Legea nr. 163/2016.

 

Art. 2 din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții, în etapele de proiectare, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

De asemenea, alin. (2) al art. 2 prevede faptul că instalațiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalațiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă și de canalizare, exclusiv instalațiile, utilajele și echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcțiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 va dispune următoarele:

„Art. 2

(1) Prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

(2) Instalațiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalațiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă și de canalizare, exclusiv instalațiile, utilajele și echipamentele tehnologice industriale”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că în sensul prezentei legi, factorii implicați prevăzuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) va dispune următoarele:

În sensul prezentei legi, factorii implicați prevăzuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil”.

 

Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) va dispune următoarele:

Perioada de garanție se prevede în contractele încheiate între părți, în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, și va avea o durată minimă, după cum urmează:
– 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B;
– 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;
– 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D.
Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă”.

 

Art. 9 lit. m)-o) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 9, după lit. l), se introduc trei noi litere, lit. m)-o).

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. m)-o) va dispune următoarele:
(…)
m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții;
n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții;
o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor”.

 

Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (2) prevedea faptul că intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desființare parțială, consolidare, reparație, modificare, extindere, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea în condițiile legii a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (2) va dispune următoarele:

Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției”.

 

Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (2) prevedea faptul că acel control de stat al calității în construcții se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (2) va dispune următoarele:

Controlul de stat al calității în construcții se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., care răspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor”.

 

Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizează atestarea tehnico- profesională a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții – verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici pentru clădiri – pe domenii/subdomenii și categorii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale, precum și confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) va dispune următoarele:

Art. 21

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizează atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții – verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici pentru clădiri – pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), corespunzător cerințelor fundamentale, precum și confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora”.

 

Art. 22 lit. f) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 lit. f) prevedea faptul că asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 lit. f) va dispune următoarele:

(…)
f) efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, precum și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție”.
(…)

 

Art. 27 lit. g) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 27, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, art. 27 lit. g) va dispune următoarele:

g) darea în folosință a construcției după admiterea recepției la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii”.

 

Art. 28 lit. f) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 28, după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 28 lit. f) va dispune următoarele:

f) sesizarea proprietarului în cazul apariției defectelor calitative în perioada de garanție stabilită potrivit legii”.

 

Partea introductivă a pct. I a art. 36 din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă a pct. I a art. 36 prevede faptul că următoarele fapte constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă, astfel:

I. de la 10.000 lei la 20.000 lei: (…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă a pct. I a art. 36 va dispune următoarele:

I. de la 20.000 lei la 40.000 lei:”(…).

 

Art. 36 pct. I, lit. a) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 pct. I, lit. a) prevedea faptul că executarea de modificări la construcție ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 pct. I, lit. a) va dispune următoarele:

a) executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acesteia”.

 

Art. 36 pct. I, lit. j) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 36 pct. I, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j).

Potrivit noii reglementări, art. 36 pct. I, lit. j) va dispune următoarele:

j) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. f) și art. 27 lit. g)”.

 

Partea introductivă a pct. II a art. 36 din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă a pct. II a art. 36 prevedea faptul că următoarele fapte constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă, astfel:

II. de la 5.000 lei la 10.000 lei:(…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă a pct. II a art. 36 va dispune următoarele:

II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:

 

Art. 36 pct. II, lit. k) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 36 pct. II, după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k).

Potrivit noii reglementări, art. 36 pct. II, lit. k) va dispune următoarele:

k) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. h) și art. 28 lit. a) și c)”.

 

Partea introductivă a pct. III a art. 36 din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă a pct. III a art. 36 prevedea faptul că următoarele fapte constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă, astfel:

III. de la 1.500 lei la 5.000 lei:(…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă a pct. III a art. 36 va dispune următoarele:

III. de la 3.000 lei la 10.000 lei:”(…)

 

Art. 36 pct. III, lit. j) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 36 pct. III, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j).

Potrivit noii reglementări, art. 36 pct. III, lit. j) va dispune următoarele:

j) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. e)”.

 

Art. 37 din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea faptul că:

(1) Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., pentru contravențiile prevăzute la art. 36, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate dispune prin ordin al ministrului, ca sancțiune complementară, suspendarea dreptului de practică al specialiștilor atestați care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 12 luni, proporțional cu nivelul amenzii aplicate și în funcție de natura și gravitatea faptei.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. poate dispune ca sancțiune complementară, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36,suspendarea dreptului de practică al specialiștilor autorizați care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 12 luni, proporțional cu nivelul amenzii aplicate și în funcție de natura și gravitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 va dispune următoarele:

Art. 37

(1) Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., pentru contravențiile prevăzute la art. 36, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate dispune, prin ordin al ministrului, ca sancțiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională specialiștilor care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acestuia.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36, suspendarea autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.

(3) Atunci când faptele săvârșite de către specialiștii atestați/autorizați care desfășoară activitate în construcții constituie infracțiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”.

 

Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (2) prevedea faptul că în condițiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenție, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoștință a sancțiunii contravenționale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (2) va dispune următoarele:

În condițiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenție, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoștință a sancțiunii contravenționale”.

 

Art. 38 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Noua reglementare

La art. 38, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (3) va dispune următoarele:

În condițiile prezentei legi nu se aplică sancțiunea contravențională «avertisment»”.

 

Art. 39 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificată prin Legea nr. 163/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (2) prevedea faptul că dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (2) va dispune următoarele:

Dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 163/2016

 

Art. II Respectiva lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III Termenul prevăzut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, se prorogă cu 5 luni.

Art. IV Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V alin. (1) Construcțiile executate cu autorizațiile și avizele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și cele realizate în regim cutumiar, care nu sunt monumente istorice, situate în interiorul zonelor declarate potrivit legii zone cu statut de cetate medievală, sunt exceptate de la prevederile art. 611-615 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.

Alin. (2) Prin Regulamentul general de urbanism, aprobat în condițiile legii, se vor reglementa detaliile cu privire la situațiile prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (Legea nr. 163/2016 ) was last modified: iulie 27th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter