Modificarea şi completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investițiilor cu impact major în economie și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

11 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 749
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActul normativSumar
11 mai 2016Proiecte de lege– Proiect de lege privind ceremoniile oficiale
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București, la 22 iulie 2015
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Proiecte de ordonanță de urgență– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
– Proiect de ordonanță de urgență pentru completarea anexei la O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
– Proiect de ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
Proiecte de hotărâreProiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investițiilor cu impact major în economie
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Statistic Național Anual 2016
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informații tehnice și cooperare în domeniul reglementării și controlului securității nucleare și a protecției radiologice, semnată la Sofia, la 20 ianuarie 2016
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2016
– Proiect de hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor stațiuni de cercetare dezvoltare în domeniul agricol și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, în condițiile legii
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR-SA”, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR– SA – Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
– Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil aflat în domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
– Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
– Proiect de hotărâre privind declararea zonei naturale „Acumulare Văcărești” ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată
– Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia și pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor normative de cheltuieli privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Aniversarea a 35 ani de la primul zbor al unui român în cosmos”, organizată în perioada 13-19 mai 2016
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 11 mai 2016 ar putea fi incluse mai multe acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Inteligența artificială în materie penală

Proiecte de lege
 
– Proiectul de lege privind ceremoniile oficiale

– Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014

– Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București, la 22 iulie 2015

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002; cu modif. ult.)

Proiecte de ordonanță de urgență
 
– Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (M. Of. nr. 813 din 2 noiembrie 2015; cu modif. ult.)

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru completarea anexei la O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri (M. Of. nr. 251 din 30 aprilie 2013; cu modif. ult.)

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (M. Of. nr. 84 din 24 februarie 2000; cu modif. ult.)

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol (M. Of. nr. 191 din 23 martie 2015; cu modif. ult) (M. Of. nr. 97 din 6 mai 1991; cu modif. ult.)

Proiecte de hotărâre
 
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investițiilor cu impact major în economie (M. Of. nr. 714 din 30 septembrie 2014)

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Statistic Național Anual 2016

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informații tehnice și cooperare în domeniul reglementării și controlului securității nucleare și a protecției radiologice, semnată la Sofia, la 20 ianuarie 2016

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2016

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Proiectul de hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor stațiuni de cercetare dezvoltare în domeniul agricol și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, în condițiile legii

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR-SA”, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR– SA – Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil aflat în domeniul public al statului

– Proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

– Proiectul de hotărâre privind declararea zonei naturale „Acumulare Văcărești” ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată

– Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia și pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 443 din 29 iunie 2009; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor normative de cheltuieli privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Aniversarea a 35 ani de la primul zbor al unui român în cosmos”, organizată în perioada 13-19 mai 2016

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (M. Of. nr. 589 din 6 august 2014)
 
Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investițiilor cu impact major în economie și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: mai 11th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter