Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” (H.G. nr. 703/2016)

5 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 998

Despre

  • M. Of. nr. 764 din 30 septembrie 2016
  • H.G. nr. 703/2016
  • H.G. nr. 717/2009

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 717/2009
(M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009)
H.G. nr. 703/2016
(M. Of. nr. 764 din 30 septembrie 2016)

modifică: art. 3 alin. (27); art. 107 alin. (5); art. 17 alin. (4); art. 181 alin. (3); art. 181 alin. (7); art. 191; art. 193

Conferintele Video Universul Juridic

introduce: art. 3 alin. (231); art. 3 alin. (39); art. 101 alin. (5); art. 181 alin. (21) și (22)

abrogăart. 3 alin. (28)

În M. Of. nr. 764 din 30 septembrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 703/2016 pentru modificarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 717/2009 prin H.G. nr. 703/2016.

 

Art. 3 alin. (231) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (23), se introduce un nou alineat, alin. (231).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (231dispune următoarele:

(231) Până la 31 decembrie 2016 diferența rămasă neutilizată din plafonul de 25 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanțării prin program a achiziției sau construirii unei locuințe de către persoanele fizice cu cetățenie română care locuiesc în străinătate și care au permis de muncă și de ședere eliberate de autoritățile competente ale statului respectiv, alocat potrivit alin. (23), poate fi utilizată pentru emiterea de garanții potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 3 alin. (27) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (27) prevedea faptul că plafoanele anuale ale garanțiilor, care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (27) dispune următoarele:

(27) Plafoanele anuale ale garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare”.

 

Art. 3 alin. (28) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (28) prevedea faptul că în cazul în care valoarea totală a solicitărilor formulate de finanțatori depășește plafonul anual alocat, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor Publice, să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (28) – se abrogă.

 

Art. 3 alin. (39) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (38), se introduce un nou alineat, alin. (39).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (39) dispune următoarele:

(39) Pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 500 milioane lei, care va fi utilizat pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului, aflate în diverse stadii de aprobare și preaprobare la finanțatori, în raport cu solicitările noi”.

 

Art. 101 alin. (5) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Noua reglementare

La art. 101, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Pentru garanțiile acordate în condițiile prevăzute la art. 21 din hotărâre, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare și a declarației de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părți din imobil”.

 

Art. 107 alin. (5) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 107 alin. (5) prevedea faptul că în condițiile art. 1 alin. (76) și (77) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea de către structurile sale competente a modificării contractului de credit, finanțatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanției, însoțită de dovada aprobării sale, precum și documentele privind novarea efectuată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 107 alin. (5) dispune următoarele:

(5) În condițiile art. 1 alin. (76) și (77) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea de către finanțator a modificării contractului de credit, acesta transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanției, însoțită de dovada aprobării sale, precum și documentele privind novarea care urmează să fie efectuată”.

 

Art. 17 alin. (4) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (4) prevedea faptul că acea comunicare prevăzută la alin. (2) și (3) se face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Procedura de transmitere prevăzută la alin. (2) și (3) se face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora”.

 

Art. 181 alin. (21) și (22) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Noua reglementare

La art. 181, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22).

Potrivit noii reglementări, art. 181 alin. (21) și (22) dispun următoarele:

(21) În cazul în care beneficiarul programului solicită finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2), înainte ca FNGCIMM să transmită la Agenția Națională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, finanțatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

(22) În termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, finanțatorul restituie Ministerului Finanțelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției și solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare”.

 

Art. 181 alin. (3) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 181 alin. (3) prevedea faptul că în termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, formulată de beneficiarul programului, finanțatorul solicită Agenției Naționale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 181 alin. (3) dispune următoarele:

(3) În cazul în care beneficiarul programului solicită finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după ce FNGCIMM a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, formulată de beneficiarul programului, finanțatorul solicită Agenției Naționale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită”.

 

Art. 181 alin. (7) din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 181 alin. (7) prevedea faptul că în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de revocare a deciziei de aprobare a cererii de plată și de reactivare a contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 181 alin. (7) dispune următoarele:

(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la Ministerul Finanțelor Publice a confirmării privind încasarea contravalorii garanției plătite sau de la organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a confirmării privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul prevăzut la art. 17 alin. (2) și a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare, pe care o transmite de îndată Ministerului Finanțelor Publice și finanțatorului”.

 

Art. 191 din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 191 prevedea faptul că în situația achiziției unei locuințe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)–c) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanțator o cerere de finanțare, însoțită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței. Finanțatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condițiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva obținerii unei promisiuni de garantare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 191 dispune următoarele:

Art. 191

În situația achiziției unei locuințe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)- c) din hotărâre, inclusiv a unei noi locuințe în condițiile prevăzute de art. 1 alin. (104) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul va depune la finanțator o cerere de finanțare, însoțită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței. Finanțatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condițiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva obținerii unei promisiuni de garantare”.

 

Art. 193 din H.G. nr. 717/2009 (modificată prin H.G. nr. 703/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 193 prevedea faptul că înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanțatorului documentele din care rezultă finalizarea locuinței. Dacă la această dată finanțatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finanțarea sub condiția obținerii garanției FNGCIMM.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 193 dispune următoarele:

Art. 193

Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanțatorului documentul care atestă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra locuinței în cartea funciară. Dacă la această dată finanțatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finanțarea sub condiția obținerii garanției FNGCIMM și transmite solicitarea de garantare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii de garantare”.

Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” (H.G. nr. 703/2016) was last modified: octombrie 4th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter