Modificarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și alte acte normative (adoptate de Guvern)

25 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1147
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele adoptateSumar
23 septembrie 2015Proiecte de legi– Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011
Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
– Ordonanța de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii
– Hotărârea pentru prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
– Hotărârea privind recunoașterea Asociației Române pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ca fiind de utilitate publică
– Hotărârea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020
– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
– Hotărârea privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
– Hotărârea pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la H.G. nr. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii – Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”
– Hotărârea privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Călărași
– Hotărârea pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex Sportiv de Natație” – Otopeni, județul Ilfov, aprobați prin H.G. nr. 1.422/2008
– Hotărârea pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin H.G. nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea
– Hotărârea pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIa a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza, Ungaria la 30 aprilie 2015 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
– Hotărârea privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
– Hotărârea privind aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
– Hotărârea privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

 

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 23 septembrie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative. Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată;

– Ordonanța de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.).

Menționez faptul că O.U.G. nr. 64/2009 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.U.G. nr. 34/2015 (M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015).

 

Hotărâri

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii (M. Of. nr. 188 din 6 august 1993; cu modif. ult.).

Menționez faptul că H.G. nr. 337/1993 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 34/2013 (M. Of. nr. 73 din 4 februarie 2013);

– Hotărârea pentru prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2014; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind recunoașterea Asociației Române pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ca fiind de utilitate publică;

– Hotărârea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020;

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014; cu modif. ult.).

Menționez faptul că H.G. nr. 400/2014 a mai fost modificată prin H.G. nr. 205/2015 (M. Of. nr. 208 din 30 martie 2015);

– Hotărârea privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016 (M. Of. nr. 554 din 27 iulie 2015);

– Hotărârea pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la H.G. nr. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior (M. Of. nr. 595 din 6 august 2015);

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii (M. Of. nr. 116 din 22 februarie 2010; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 90/2010 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 888/2014 (M. Of. nr. 760 din 20 octombrie 2014);

– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii – Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”;

– Hotărârea privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Călărași;

– Hotărârea pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex Sportiv de Natație” – Otopeni, județul Ilfov, aprobați prin H.G. nr. 1.422/2008 (M. Of. nr. 789 din 25 noiembrie 2008);

– Hotărârea pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin H.G. nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Hotărârea pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIa a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza, Ungaria la 30 aprilie 2015 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;

– Hotărârea privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărârea privind aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Hotărârea privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”.

 

Pentru a vedea lista privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 23 septembrie 2015, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: septembrie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter