Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și alte acte normative (adoptate de Guvern)

21 mai 2015
Vizualizari: 2167

Despre

  • Acte normative adoptate de Guvern
  • Ședința din 20 mai 2015
  • Modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal

Ședința GuvernuluiActele normative adoptateSumar
20 mai 2015Proiecte de legi– abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
– ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim
Ordonanțe de urgență– aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2
– înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Public
Hotărâri– modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare Codului fiscal
– modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă
– edificărea unui lăcaș de cult în beneficiul comunității românești din regiune Köln-Bonn

 

Potrivit informației publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința Guvernului din 20 mai 2015, a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6.2.2004; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că Normele metodologice de aplicare Codului fiscal au suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 20/2015 (M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015).

De asemenea, în ședința din data de 20 mai 2015, au mai fost adoptate și alte acte normative. Vă prezentăm, mai jos, lista detaliată a acestora:

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni, a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014;

– Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;

– Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase;

– Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a plății amenzilor contravenționale.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății;

– Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului și a Protocolului la Aranjamentul Administrativ, semnate la Quebec, la 19 noiembrie 2013;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă;

– Hotărâre privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de către instituțiile și structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia;

– Hotărârea privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă;

– Hotărâre privind aprobarea atribuțiilor, precum și a modului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor (M. Of. nr. 225 din 2 aprilie 2015);

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța– S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanța S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 (M. Of. nr. 197 din 27 martie 2003; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind aprobarea stemei orașului Tășnad, județul Satu Mare;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Dăești, județul Vâlcea;

– Hotărârea pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov (M. Of. nr. 682 din 16 spetembrie 2002; cu modif. ult.);

– Hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;

– Hotărârea privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Național de Statistică, pentru Direcția Județeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea;

– Hotărârea privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaș de cult în beneficiul comunității românești din regiune Köln-Bonn, Republica Federală Germania;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naționale a României;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziția de apă grea.

Pentru a vedea lista privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 20 mai 2015 vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: mai 21st, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.