Modificarea Codului fiscal (TVA)

22 apr. 2019
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 891

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (intrare in vigoare: 20 aprilie 2019; M. Of. nr. 296 din 17 aprilie 2019)

Această lege aduce modificări Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal. Principalele modificări au în vedere:

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

1. Definiții ale unor termeni

1.1. Servicii furnizate pe cale electronică. Nu se consideră serviciu furnizat pe cale electronică comunicarea, prin intermediul poștei electronice, dintre prestatorul serviciului și clientul său.

1.2. Cupoane valorice. Se introduc definiții noi:
a) cupon valoric – instrument care presupune obligația de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii
și care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentației aferente, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de utilizare a instrumentului;

b) cupon valoric cu utilizare unică – cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru
acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric;

c) cupon valoric cu utilizări multiple – cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică.

2. Livrări/prestări efectuate pe baza de cupon valoric cu utilizare unică

Transferul cuponului efectuat de o persoană impozabilă care acționează în nume propriu este considerat ca fiind o livrare de bunuri/prestare de servicii la care se referă respectivul cupon. Astfel:

a) dacă furnizorul/prestatorul nu este persoana impozabilă care a emis cuponul valoric cu utilizare unică, se consideră că acesta a livrat/prestat bunurile/serviciile la care se referă cuponul către emitentul cuponului, la data la care este utilizat cuponul;

b) dacă transferul cuponului are loc printr-un intermediar persoană impozabilă, se consideră că acest transfer este efectuat de persoana impozabilă în numele căreia acționează intermediarul și constituie livrarea/prestarea la care se referă cuponul.

Nu se consideră o tranzacție independentă predarea efectivă a bunurilor/prestarea efectivă a serviciilor pentru partea contrapartidei acoperită de cupon. Doar partea contrapartidei neacoperită de cupon este considerată tranzacție independentă.

Aceste prevederi se aplică numai cupoanelor valorice emise după data de 20 aprilie 2019.

3. Livrări/prestări efectuate pe baza de cupon valoric cu utilizare multiplă

Original Black Friday pe UJmag.ro!

3.1. Definiție. Predarea efectivă a bunurilor/prestarea efectivă a serviciilor în schimbul unui astfel de cupon intră în sfera TVA (conform art. 268 C.fisc). Fiecare transfer anterior al respectivului cupon nu intra în sfera de aplicare a TVA. Dacă transferul cuponului este efectuat de o persoană impozabilă, alta decât cea care efectuează operațiunea în sfera TVA de mai sus, orice prestare de servicii ce poate fi identificată (de ex. servicii de promovare sau distribuție) intră în sfera TVA.

3.2. Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări de servicii. În cazul livrării de bunuri/prestării de servicii pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un cupon valoric cu utilizări multiple, baza de impozitare este contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cupon sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA aferent bunurilor livrate/serviciilor prestate,

3.3. Aceste prevederi se aplică numai cupoanelor valorice emise după data de 20 aprilie 2019.

4. Regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în UE

4.1. Definiție. Se redefinește expresia ”persoană impozabilă nestabilită în UE” ca persoana impozabilă care nu are sediul activității economice și nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul UE.

În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în UE optează pentru regimul special și alege România ca stat membru de înregistrare, are obligația depunerii unei declarații prin care confirmă că nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul UE și nici nu dispune de un sediu fix pe acest teritoriu.

4.2. Locul prestării de bunuri și servicii. În cazul serviciilor de telecomunicații, serviciilor de radiodifuziune și televiziune, serviciilor furnizate pe cale electronică, locul prestării nu este locul unde beneficiarul este stabilit au își are domiciliul stabil ori reședința obișnuită dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) prestatorul este stabilit sau își are domiciliul stabil ori reședința obișnuită într-un singur stat membru;

b) serviciile sunt prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil, ori reședința obișnuită în orice stat membru, mai puțin cel al prestatorului;

c) valoarea totală a prestărilor, fără TVA, în anul calendaristic curent este maxim 10.000 euro (sau echivalentul în moneda națională) și nu a depășit acest prag în anul calendaristic anterior. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei.

Dacă pragul de 10.000 euro sau echivalentul în moneda națională este depășit în cursul anului calendaristic, se consideră că locul prestării serviciilor menționate mai sus este locul unde este stabilit beneficiarul sau care are domiciliul stabil ori reședința obișnuită.

Prestatorii care sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România, pot opta ca locul prestării serviciilor să fie stabilit conform art. 278 alin. (5) lit. h) C.fisc (locul unde este stabilit beneficiarul), opțiunea aplicându-se pentru cel puțin doi ani calendaristici.

4.3. Facturarea. În cazul prestatorului care utilizează unul din regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, se vor
aplica normele de facturare din statul membru în care este înregistrat prestatorul.

Legea nr. 60/2019 transpune Directiva (UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește tratamentul aplicat
cupoanelor valorice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 177 din 1.07.2016 și art. 1 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 29.12.2017.

 

Modificarea Codului fiscal (TVA) was last modified: aprilie 22nd, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter