Modificare Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal

20 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 660

Hotărârea Guvernului nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 956/16 octombrie 2020)

Intrare în vigoare: 16 octombrie 2020

Prin H.G. nr. 864/2020 se aduc modificări Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal sub următoarele aspecte:

I. Titul VII – Taxa pe valoarea Adăugată

1.1. Obligația de înregistrare în scopuri de TVA a unei persoane fizice care realizează cel puțin două operațiuni cu bunuri imobile (din care cel puțin una se referă la un teren construibil/imobil nou) intervine dacă valoarea cumulată a tranzacțiilor depășește plafonul de scutire (300.000 lei).

Versiunea anterioară a normelor nu lua în calcul operațiunile cu bunuri imobile scutite de TVA pentru determinarea valorii cumulate a tranzacțiilor (pentru verificarea depășirii plafonului de scutire).

Campanie Craciun UJmag 2020

1.2. Bunurile acordate gratuit pentru respectarea obligațiilor de compensare conform O.U.G. nr. 189/2002 nu constituie livrare de bunuri.

1.3. Transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale (aflate în ultimele 10 zile de valabilitate) nu reprezintă livrare de bunuri în sensul art. 270 C. fisc.

1.4. Biletele de valoare (tichete de masă, tichete de vacanță, tichete cadou etc.) sunt considerate tichete valorice cu scop multiplu. Cardurile de reducere nu sunt considerate cupoane valorice conform art. 2741 C. fisc.

1.5. Au fost eliminate prevederile din norme privind determinarea faptului generator în cazul diferitelor operațiuni de cedare a folosinței bunurilor (închiriere, arendare, concesionare, leasing, acordare cu plată a unor drepturi reale).

1.6. Pentru serviciile de cazare în spații de tip hotelier și similare, precum și pentru servicii derestaurant și catering au fost actualizate normele ca urmare a trecerii de la cota de TVA de 9% la cota de 5%.

1.7. Operațiunile de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit (în cazul unui credit sindicalizat) sunt operațiuni scutite de TVA. De asemenea, administrarea fondurilor de pensii ocupaționale este scutită de TVA.

1.8. Ajustarea TVA conform art. 304 C.fisc se realizează și în cazul bunurilor neutilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și care, ulterior, sunt alocate pentru operațiuni care nu dau drept de deducere. Similar, se face ajustarea TVA aferentă bunurilor în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. f) și g) C. fisc.

1.9. În cazul bunurilor de capital, persoanele impozabile care au avut codul de TVA anulat, confor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și h) C. fisc, au dreptul, după reînregistrarea în scopuri de TVA, să efectueze o ajustare pozitivă a TVA (1/5 sau 1/20, după caz) pentru fiecare an din perioada în care au avut codul de TVA anulat.

1.10. În cazul persoanelor impozabile care optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA (fără a depăși plafonul de scutire), înregistrarea este valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus cererea de înregistrare. În cazul persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA sau optează pentru înregistrare, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c), nu se mai aplică criteriile și procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice.

II. Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

2.1. Persoanele fizice și cele juridice, altele decât societățile, vor depune pentru autorizarea desfășurării de operațiuni cu produse accizabile documentele privind patrimoniul de afectațiune (sau similare) prevăzute de legislația specifică.

Patrimoniul de afectațiune va fi luat în considerare ca valoare capitalului social minim subscris și vărsat.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

2.2. Se stabilește cuantumul garanției în cazul producției de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri (de maxim 1000 hl pe an). Prin norme, se stabilește modul de executare a garanției în cazul întârzierii la plata accizelor sau altor obligații fiscale administrate de ANAF. Se reiterează regula că garanția redusă nu poate fi mai mică decât nivelul minim al garanției stabilit în normele metodologice.

2.3. Se stabilește nivelul capitalului social minim subscris și vărsat în cazul producției de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri (de maxim 1000 hl pe an) – 15.000 lei.

2.4. Pentru a obține autorizația de utilizator final, pe lângă celelalte condiții, operatorul economic trebuie să nu aibă obligații fiscale restante la bugetul general consolidat.

2.5. În cazul distrugerii băuturilor alcoolice și produselor din tutun prelucrat, reprezentantul autorității vamale asistă la distrugere începând cu data comunicată de operatorul economic.

Modificare Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal was last modified: octombrie 20th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter