Modificare Norme metodologice Cod fiscal

23 sept. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 299

Hotărârea Guvernului nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 878/14 septembrie 2021)

Intrare în vigoare: 14 septembrie 2021

H.G. nr. 928/2021 modifică Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în secțiunea privind TVA (titlul VII) respectiv:

1. Semnificația unor termeni și expresii

1.1. Cu referire la vânzarea la distanță și vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor în următoarele cazuri (conform art. 5a din Regulamentul 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Regulamentul 282/2011), în următoarele situații:

− expedierea sau transportul bunurilor este subcontractat(ă) de către furnizor unei terțe părți care predă bunurile către client;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

− expedierea sau transportul bunurilor este efectuat(ă) de o terță parte, dar furnizorul are răspunderea totală sau parțială pentru predarea bunurilor către client;

− furnizorul facturează și încasează taxele de transport de la client și le transferă ulterior unei terțe părți care va organiza expedierea sau transportul bunurilor;

− furnizorul promovează prin orice mijloace serviciile de livrare ale unei terțe părți către client, pune în contact clientul cu o parte terță sau furnizează în alt mod unei părți terțe informațiile necesare pentru livrarea bunurilor către consumator.

2. Livrare de bunuri

2.1. La calculul plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri nu se vor lua în considerare valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare intracomunitară de bunuri la distanță pentru care locul livrării este în România [conform art. 275 alin. (2) C. fisc.].

2.2. Non-transferul cuprinde și expedierea sau transportul de produse accizabile din România în alt stat membru UE de către persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, în vederea efectuării unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanță către persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.

2.3. Se clarifică termenii:

2.3.1. Termenul „facilitează” [de la art. 270 alin. (15) și (16) C. fisc.] – are înțelesul prevăzut la art. 5b din Regulamentul nr. 282/2011. Conform Regulamentului 282/2011, acest termen înseamnă utilizarea unei interfețe electronice pentru a permite unui client și unui furnizor care oferă spre vânzare bunuri prin intermediul interfeței electronice să intre în contact, ceea ce conduce la o livrare de bunuri prin intermediul acestei interfețe electronice. O persoană impozabilă nu facilitează o livrare de bunuri dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

− persoana impozabilă nu stabilește, în mod direct sau indirect, niciunele dintre termenele și condițiile în care se efectuează livrarea de bunuri;

− persoana impozabilă nu este implicată, în mod direct sau indirect, în autorizarea perceperii de la client a plății efectuate

− persoana impozabilă nu este implicată, în mod direct sau indirect, în comandarea sau predarea bunurilor.

Aceste prevederi nu se aplică unei persoane impozabile care furnizează numai oricare dintre următoarele:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(i) prelucrarea plăților aferente livrării bunurilor,

(ii) listarea sau publicitatea bunurilor,

(iii) redirecționarea sau transferarea clienților către alte interfețe electronice în care bunurile sunt oferite spre vânzare, fără nicio altă intervenție în livrare.

2.3.2. Termenul „loturi” [utilizat la art. 270 alin. (15), art. 293 alin. (1) lit. d), art. 3152 și art. 3153 C. fisc.] desemnează bunurile ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor către același destinatar și acoperite de același contract de transport.

3. Achiziții intracomunitare de bunuri

3.1. Utilizarea în România, de către o persoană impozabilă, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru UE de persoana impozabilă sau de altă persoană, în numele acesteia în vederea efectuării unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanță către persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, nu este asimilată unei achiziții intracomunitare efectuate cu plată.

4. Rambursări de taxă

4.1. Se completează condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru rambursarea TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România de o persoană impozabilă nestabilită în România, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România (stabilită în UE sau în afara UE).

4.2. Persoanele impozabile nestabilite în UE care utilizează regimul special și persoanele impozabile nestabilite în România care utilizează regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe nu sunt obligate să desemneze un reprezentant în România în vederea rambursării TVA.

5. Evidențe speciale

5.1. Contribuabilii care aplică regimul special vor păstra următoarele registre privind livrările sau prestările:

− registre prevăzute la art. 63c din Regulamentul nr. 282/2011 dacă persoana impozabilă a optat pentru aplicarea unuia din regimurile speciale de la art. 314, 315 sau 3152 C. fisc.

− al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de persoana impozabilă și legate de activitatea sa economică, facturile sau alte documente primite și legate de activitatea sa economică, documentele vamale și, după caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară și achiziția intracomunitară de bunuri realizate de respectiva persoană, facturile și alte documente emise sau primite de respectiva persoană pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, achizițiilor intracomunitare sau importurilor, registrul non-transferurilor de bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunității, dacă persoana impozabilă nu a optat pentru aplicarea unuia din regimurile speciale de la art. 314, 315 sau 3152 C. fisc.

Modificare Norme metodologice Cod fiscal was last modified: septembrie 22nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: