Modificare Cod fiscal

20 dec. 2021
Vizualizari: 630

Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1195/17 decembrie 2021)

Intrare în vigoare: 20 decembrie 2021.

Legea nr. 301/2021 aprobă O.U.G. nr. 8/2021 cu modificări referitoare la:

I. Impozitul pe profit datorat de grupul fiscal

1.1. Fiecare membru al grupului fiscal calculează, trimestrial/anual, impozitul pe profit în vederea stabilirii sumelor ce se pot scădea din impozitul pe profit datorat de grupul fiscal (credit fiscal, reduceri, scutiri, cheltuieli de sponsorizare/mecenat, cheltuieli cu bursele private, costul de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale, alte sume ce se scad din impozitul pe profit) și care se transmit persoanei juridice responsabile.

1.2. Persoana juridică responsabilă va comunica fiecărui membru al grupului care a transmis astfel de sume partea care revine fiecăruia din suma scăzută la nivelul grupului. Această parte se determină înmulțind suma scăzută la nivelul grupului fiscal cu raportul dintre sumele transmise de fiecare membru și totalul sumelor primite de persoana responsabilă de la membrii grupului fiscal. Suma care se repartizează de către membrul grupului fiscal pentru constituirea rezervei, potrivit art. 22 alin. (5) C. fisc., este cea comunicată de persoana juridică responsabilă.

1.3. Pentru determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal, pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, fiecare membru al grupului fiscal determină și comunică persoanei juridice responsabile suma reprezentând impozitul pe profit redus, în funcție de situația individuală.

II. Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.1. La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții ori la transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață. Camerele notarilor publici actualizează, cel puțin o dată pe an, studiile de piață care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, și le comunică DGRFP din cadrul ANAF. Studiul de piață trebuie realizat cu experți evaluatori autorizați.

III. Scutiri

3.1. Începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, beneficiază de scutire de impozit/taxă pe clădiri, impozit/taxă pe teren, impozit pe mijloacele de transport și persoanele care se încadrează la prevederile art. 5 alin. (4)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

Modificare Cod fiscal was last modified: decembrie 20th, 2021 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: