Modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” au fost aprobate (OPANAF nr. 632/2021)

5 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 462

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

(M. Of. nr. 464 din 4 mai 2021)

 

Se aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

 

Campanie Craciun UJmag 2020

În M. Of. nr. 464 din 4 mai 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Conform art. 5, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare din programul de asistență pus la dispoziție pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

De asemenea, art. 7 din Ordinul nr. 632/2021 prevede că referirile la Codul fiscal din cuprinsul Ordinului reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentăm, în continuare, conținutul acestui formular.

 

ANEXA nr. 1:

ANAFDECONT

DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

300

Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) ………………..

Anul ………………….

|_| Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

Temeiul legal pentru depunerea declarației după anularea rezervei verificării ulterioare

…………………………………………………………………………………………….

Monitor Dosare

|_| Declarație depusă potrivit art. 90 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

|_| Decont consolidat de TVA, depus de reprezentantul grupului fiscal unic, constituit potrivit art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

Cod de identificare fiscalăRO
Denumire

Domiciliu fiscal

JudețLocalitateSector
StradaCod poștalNumăr
BlocScaraEtajAp.
TelefonFaxEmail

Cont bancar

BancaCont

PRO RATA DE DEDUCERE % |_|_|_|_|_|

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ– lei –
Denumire indicatoriValoareTVA
COMERȚ INTRACOMUNITAR ȘI ÎN AFARA UE
1Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal
2Regularizări livrări intracomunitare scutite conform art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal
3Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara României (în UE sau în afara UE), precum și livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, din care:
3.1Prestări de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată
4Regularizări privind prestările de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată
5Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
5.1Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară
6Regularizări privind achizițiile intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
7Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd. 5 și 6, și achiziții de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
7.1Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
8Regularizări privind achizițiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ȚĂRII ȘI EXPORTURI
9Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 19%
10Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 9%
11Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 5%
12Achiziții de bunuri și servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
12.1Achiziții de bunuri și servicii, taxabile cu cota 19%
12.2Achiziții de bunuri, taxabile cu cota 9%
12.3Achiziții de bunuri, taxabile cu cota 5%
13Livrări de bunuri și prestări de servicii supuse măsurilor de simplificare (taxare inversă)
14Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, altele decât cele de la rd. 1-3
15Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite fără drept de deducere
16Regularizări taxă colectată
17Prestări de servicii conform art. 278 alin, (8) din Codul fiscal, pentru care locul prestării este în România
18Regularizări privind prestările de servicii conform art. 278 alin. (8) din Codul fiscal
19TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd. 1 până la rd. 18, cu excepția celor de la rd. 3.1, 5.1, 7.1, 12.1, 12.2, 12.3)
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ

– lei –

Denumire indicatoriValoareTVA
ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ȘI ALTE ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA
20Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
20.1Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea
21Regularizări privind achizițiile intracomunitare bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
22Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd. 20 și 21, și achiziții de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
22.1Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
23Regularizări privind achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă)
ACHIZIȚII DE BUNURI/SERVICII ÎN INTERIORUL ȚĂRII ȘI IMPORTURI, ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE
24Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 19%, altele decât cele de la rd. 27
25Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 9%
26Achiziții de bunuri și servicii, taxabile cu cota de 5%
27Achiziții de bunuri și servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)). din care:
27.1Achiziții de bunuri și servicii, taxabile cu cota 19%
27.2Achiziții de bunuri, taxabile cu cota 9%
27.3Achiziții de bunuri, taxabile cu cota 5%
28Compensația în cotă forfetară pentru achiziții de produse și servicii agricole de la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori
29Regularizări privind compensația în cotă forfetară
30Achiziții de bunuri și servicii scutite de taxă sau neimpozabile, din care:
30.1Achiziții de servicii intracomunitare scutite de taxă
31TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (suină de la rd. 20 până la rd. 29, cu excepția celor de la rd. 20.1, 22.1, 27.1, 27.2, 27.3)
32SUBTOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 297 ȘI ART. 298 SAU ART. 300 ȘI ART. 298 DIN CODUL FISCAL ȘI COMPENSAȚIE ÎN COTĂ FORFETARĂ
33TVA efectiv restituită cumpărătorilor străini, inclusiv comisionul unităților autorizate
34Regularizări taxă dedusă
35Ajustări conform pro-rata/ ajustări de taxă
36TOTAL TAXĂ DEDUSĂ

(rd.32 + rd.33 + rd.34 + rd.35)

REGULARIZĂRI CONFORM ART. 303 DIN CODUL FISCAL– lei –
Denumire indicatoriTVA
37Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd.36 – rd.19)
38Taxa de plată în perioada de raportare (rd.19 – rd.36)
39Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente (rd.45 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate până la data depunerii decontului de TVA
40Diferențe de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizie comunicată și neachitate până la data depunerii decontului de TVA
41TVA de plată cumulat (rd.38 + rd.39 + rd.40)
42Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 46 din decontul perioadei fiscale precedente)
43Diferențe negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizie comunicată până la data depunerii decontului de TVA
44Suma negativă a TVA cumulate (rd.37 + rd.42 + rd.43)
45Sold TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare (rd.41 – rd.44)
46Soldul sumei negative de TVA la sfârșitul perioadei de raportare
(rd.44 – rd.41)

Cod CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare |____________________|

Ați efectuat următoarele operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă, în conformitate cu prevederile art. 331 din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare ?

– livrare de cereale și plante tehnice Da |_| Nu |_|

– livrare de telefoane mobile Da |_| Nu |_|

– livrare de dispozitive cu circuite integrate înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final Da |_| Nu |_|

– livrare de console de jocuri, tablete PC și laptopuri Da |_| Nu |_|

Solicitați rambursarea soldului sumei negative de TVA ? Da |_| Nu |_|

FACTURI EMISE DUPĂ INSPECȚIA FISCALĂ, conform art. 330 alin. (3) din Codul fiscal

– lei –

Număr total facturi emiseTotal bază de impozitareTotal TVA aferentă
FACTURI PRIMITE DUPĂ INSPECȚIA FISCALĂ, conform pct. 108 alin. (6) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal

– lei –

Număr total facturi primiteTotal bază de impozitareTotal TVA aferentă

 

FACTURI EMISE, CONFORM ART. II ALIN. (6) ȘI (8) DIN CODUL FISCAL, DUPĂ ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA PENTRU OPERAȚIUNI EFECTUATE ÎN PERIOADA ÎN CARE CODUL DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA A FOST ANULAT

– lei –

Număr total facturi emiseTotal bază de impozitareTotal TVA aferentă
INFORMAȚII PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ NEEXIGIBILĂ SAU NEDEDUCTIBILĂ

– lei –

SOLDUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ AFERENTĂ OPERAȚIUNILOR REALIZATE INCLUSIV ÎN ALTE PERIOADE DE RAPORTARE
ValoareTVA
A.Livrări de bunuri și prestări de servicii realizate a căror TVA aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârșitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare, din care:
A1.Livrări de bunuri și prestări de servicii realizate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice
B.Achiziții de bunuri și servicii realizate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferentă, existentă în sold la sfârșitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării art. 297 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, din care:
B1.Achiziții de bunuri și servicii realizate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice

 

Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică

– lei –

Total an precedentAn curent (inclusiv perioada de raportare)

Prezenta declarație constituie titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

____________________________________________________________________

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume, prenumeSemnătura
Funcție

____________________________________________________________________

Loc rezervat organului fiscal

Număr de înregistrareData înregistrării
Modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” au fost aprobate (OPANAF nr. 632/2021) was last modified: mai 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.