Modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – modificări (OPANAF nr. 64/2022)

20 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 112

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 587/2016 aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 

(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea OPANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 

(M. Of. nr. 55 din 19 ianuarie 2022)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 

 

– modifică:  anexa nr. 4 cap. II subpct. 3.2;

 

– introduce: anexa nr. 3: poziția 80, anexa nr. 4: cap. I pct. 1 subpct. 1 lit. o). 

În M. Of. nr. 55 din 19 ianuarie 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea OPANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

Redăm, în cele ce urmează, conținutul respectivului ordin.

Art. I din OPANAF nr. 64/2022

„Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică se calculează pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022”.

Art. II din OPANAF nr. 64/2022

„Impozitul prevăzut la art. I se declară la bugetul de stat de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit, prin completarea și depunerea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. Prin excepție, impozitul datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021 se declară până la 25 ianuarie 2022”.

Art. III din OPANAF nr. 64/2022

„Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: (…)”

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Anexa nr. 3 din OPANAF nr. 587/2016

Poziția 80

Noua reglementare

În anexa nr. 3 « Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat», după poziția 79 se introduce o nouă poziție, poziția 80, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
80Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică

Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării»”

 

 

Anexa nr. 4 din OPANAF nr. 587/2016

Cap. I pct. 1, subpct. 1.1 lit. o)

Noua reglementare

Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică și se completează după cum urmează:

La capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației”, subpunctul 1… „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:”, după lit. n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

„(…) o) Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică, datorat potrivit Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu completările ulterioare”.

 

Cap. II pct. 3 subpct. 3.2

Vechea reglementare

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71 și 74-77 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

Noua reglementare

La capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»” se modifică după cum urmează:

– la subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77 și 80 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

Modelul și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OPANAF nr. 64/2022) was last modified: ianuarie 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter