Modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară – aprobare (OPANAF nr. 3666/2020)

14 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 161

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Inteligența artificială în materie penală
Sumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

(M. Of. nr. 938 din 13 octombrie 2020)

Se aprobă  modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

 

 

 

În M. Of. nr. 938 din 13 octombrie 2020 s-a publicat OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, astfel:

Anexa nr. 1 („Solicitare de documente/informații”);

Anexa nr. 2 („Invitație pentru audiere”);

Anexa nr. 3 („Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare”);

Anexa nr. 4 („Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare”).

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În continuare, vă prezentăm modelul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare, astfel:

 

„SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.Direcția …………………………

Administrația ………………………

Nr. înregistrare ……….

Data ……./……../……….

DECIZIE DE IMPUNERE privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare

1.Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului/plătitorului …………………………………………………………………………………

Codul de identificare fiscală ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr. de înregistrare la registrul comerțului ……………………………………………………………………………………………………………….

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………….., str. …………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., județul/sectorul ………….

2.Date privind obligația fiscală

Ca urmare a verificării documentare efectuate conform prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite următoarele obligații fiscale principale:

Nr. crt.Denumirea impozitului/taxei/contribuțieiPerioada impozabilă lună/trimestru/semestru/anObligația fiscală declarată de contribuabil/stabilită de organul fiscal

– lei –

Diferența de obligație fiscală stabilită ca urmare a verificării documentare (+/-)

– lei –

Codul contului bugetarTermenul scadent
Nr./data declarație/decizieiSuma (+/-) lei
01234567
1
2
3

3.Motivul de fapt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Temeiul de drept

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

– data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

– data înscrisă de poștă la remiterea “confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

– data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6.Termenul de plată

Diferențele de impozit, taxă sau contribuție stabilite de organele fiscale ca urmare a verificării documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data comunicării prezentei, astfel:

– până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

– până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

7.Mențiuni privind audierea contribuabilului și, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate și consecințele fiscale

8.În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și este emisă, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva verificării ulterioare.

Decizia de impunere conține un număr de …………… pagini.

AprobatAvizatÎntocmit
Conducătorul structurii care a efectuat verificarea documentară

Funcția

Șef de serviciuFuncționarul/Funcționarii public/publici care a/au efectuat verificareaSemnătura
Numele și prenumeleNumele și prenumeleNumele și prenumele
SemnăturaSemnătura

NOTĂ:

În situația comunicării documentului în format electronic contribuabililor înregistrați în spațiul privat virtual, acest tabel nu va fi afișat.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”.

Modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară – aprobare (OPANAF nr. 3666/2020) was last modified: octombrie 14th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter