Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” – OPANAF nr. 14/2021

14 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
117 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

 

(M. Of. nr. 33 din 12 ianuarie 2021)

 

Se aprobă modelul, conținutul, modalitatea de depunere și genstionare a Formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

În M. Of. nr. 33 din 12 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. 

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă modelul și conținutul formularului 212 «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» și anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1”.

Art. 2

„Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare, prevăzute în anexa nr. 2”.

Art. 3

„Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021”.

Art. 4

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3”.

Art. 5

„În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referință”.

Art. 6

„Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 7

„Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. 8

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, cuprinde Instrucțiunile de completare a formularului 212 «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice».

Astfel, urmează să redăm structura acestora.

Structura

Titlul 0

Titlul: Termenul de depunere a declarației

Titlul II: Organul fiscal central competent

Titlul III: Modul de depunere a declarației

Titlul IV: Completarea declarației

Partea 0:

Partea 1: A. Date de identificare a contribuabilului

Partea 2: B. Date privind secțiunile completate

Capitolul 0

Capitolul 1: Capitolul I: Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul …….. 

Secțiunea 1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România

Subsecțiunea 1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

Subsecțiunea 2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere

Secțiunea 2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate

Secțiunea 3: Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate

Subsecțiunea 1: Date privind contribuția de asigurări sociale datorată

Subsecțiunea 2: Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

Secțiunea 4: Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real

Secțiunea 5: Date privind indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020

Secțiunea 6: Date privind indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020

Secțiunea 7: Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă

Secțiunea 8: Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil

Secțiunea 9: Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale

Capitolul II: Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul….. 

Secțiunea 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România

Subsecțiunea 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

Subsecțiunea 2: Date privind impozitul pe veniturile din activități independente din România, impuse pe bază de norme de venit

Subsecțiunea 3: Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit

Secțiunea 2: Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate

Subsecțiunea 1: Date privind contribuția de asigurări sociale estimată

Subsecțiunea 2: Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată

Secțiunea 3: Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate, stabilite prin declarația curentă

Partea 3: C. Datele de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal

Anexa nr. 3 cuprinde Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului 212, astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm conținutul acesteia.

„Denumirea formularului: «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»

1. Format: A4/t2

2. Se difuzează gratuit.

3. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare și editare.

4. Se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

5. Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

6. Circulă:

– în format electronic, la organul fiscal competent; sau

– în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal central competent.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului”.

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” – OPANAF nr. 14/2021 was last modified: ianuarie 13th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter