Modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la OMMSS nr. 64/2003 – modificări (OMMPS nr. 585/2021)

20 iul. 2021
Vizualizari: 1273

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale (OMMSS) nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

(M. Of. nr. 139 din 4 martie 2003)

Ordinul ministrului muncii si protecției sociale (OMMPS) nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la OMMSS nr. 64/2003

 

(M. Of. nr. 712 din 19 iulie 2021)

– modifică: lit. F;

– introduce: lit. M pct. 4, lit. c^1).

În M. Of. nr. 712 din 19 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului muncii si protecției sociale (OMMPS) nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale (OMMSS) nr. 64/2003. 

Redăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivei anexe.

Litera F

Vechea reglementare

„F. Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexa la contractul individual de muncă.

Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menționarea pe contract a acestui număr”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

„F. Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității:

……………………………………………………………………………………..”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

Litera M, pct. 4, lit. c^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: (…)

c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat”.

 

Art. II din OMMPS nr. 585/2021

„Obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c1) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la OMMSS nr. 64/2003 – modificări (OMMPS nr. 585/2021) was last modified: iulie 20th, 2021 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.