MMSS. Proiect: O.U.G. privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, a contractelor sectoriale și a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării și securității

16 aug. 2022
Vizualizari: 291

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, a contractelor sectoriale și a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării și securității.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Redăm, în continuare, principalele modificări prevăzute în Proiect:

Art. 1– (1) Prețul contractelor de achiziție publică de produse/servicii cu specific militar, inclusiv a contractelor sectoriale si a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării și securității,  finanțate integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 3 punctul 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată prin Legea nr.195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică si acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării și securității aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, încheiate conform prevederilor art. 54 și al art. 20 alin. 3 din cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale nu au fost prevăzute clauze de ajustare cu privire la preț sau au fost prevăzute clauze de  ajustare cu privire la preț pe baza cursului de schimb leu/euro sau leu/dolar.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor – cadru atribuite în domeniile apărării și securității, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, dacă una dintre condițiile prevăzute la lit. a) sau b) este întrunită:

Conferința națională de insolvență

a) procedurile de atribuire sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar documentațiile de atribuire nu includ clauze de ajustare cu privire la preț, sau au fost prevăzute clauze de ajustare cu privire la preț pe baza cursului de schimb leu/euro sau leu/dolar;

b) contractele/acordurile-cadru sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de ajustare cu privire la preț, sau au fost prevăzute clauze de ajustare cu privire la preț pe baza cursului de schimb leu/euro sau leu/dolar;

(4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor – cadru de produse sau servicii în cuprinsul cărora este prevăzută existența unui preț ferm, precum si contractelor  de achiziție publică/acordurilor – cadru atribuite în domeniile apărării și securității în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de ajustare cu privire la preț sau au fost prevăzute clauze de ajustare cu privire la preț pe baza cursului de schimb leu/euro sau leu/dolar.

(5) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor – cadru atribuite în domeniile apărării și securității, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, încheiate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 114/2011, care intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) – (2) din Legea nr. 281/2021 completată cu Ordonanța de urgență nr. 47/2022  privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (…).

Pentru a consulta mai multe detalii privind Proiectul și Anexa, vă rugăm să accesați sursa informației.

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

🔔Vezi și MMSS. Proiect: Ordin privind modificarea Clasificării ocupațiilor din România

MMSS. Proiect: O.U.G. privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, a contractelor sectoriale și a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării și securității was last modified: august 16th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.