MMSS. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

23 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 28

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea  Legii concediului paternal nr. 210/1999.

Redăm, în continuare, principalele modificări prevăzute în Proiect:

ART. I – Legea nr.210/1999 privind concediul paternal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 31 decembrie 1999, cu completările aduse prin Legea nr. 33/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și de a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul salariaților care sunt părinți”.

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de prezenta lege”.

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal are calitatea de salariat în baza unui contract de muncă sau a unui raport de muncă sau de serviciu, încheiat conform legii, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

4. La articolul 2, alineatul (1^2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1^2) Persoanele care beneficiază de concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare în condițiile alin.(1) sau (1^1) pot cumula acest drept cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.”

5. La articolul 2, după alineatul (1^2), se introduce un nou alineat (1^3) cu următorul cuprins:
„(1^3) În vederea acordării concediului paternal și a indemnizației aferente, se asimilează salariaților și următoarele categorii de persoane:
a) cu contracte din activitate sportivă, potrivit art. 67^1 alin. (1) lit. a)–e) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
b) cu convenții de muncă individuale, potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) cu contract de mandat, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) cu contract de management, potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management;
e) cu contract civil de prestări servicii pentru teatru, potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele alese în funcțiile pe care le ocupă și care lucrează în cadrul unei instituții executive, legislative sau judecătorești în România și funcțiile de demnitate publică;
g) funcționarii publici parlamentari, potrivit Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

6. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Tatăl care satisface serviciul militar, potrivit legii, are dreptul la o permisie de 10 zile calendaristice acordate la nașterea propriului copil, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2)”.

7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și tatălui care satisface serviciul militar potrivit legii, în vederea recunoașterii paternității, în condițiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naștere al noului-născut, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declarația de recunoaștere a paternității, întocmită în condițiile legii”.

8. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Tatăl poate beneficia de prevederea cuprinsă la alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură.”

(…)

ART. II – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale elaborează hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.210/1999 privind concediul paternal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.244/2000, cu modificările și completările ulterioare.

ART. III – Drepturile aprobate de angajator înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se acordă în condițiile legislației în vigoare la data stabilirii lor.

ART. IV – Prevederile legii cu modificările aduse de prezenta ordonanță de urgență se aplică și solicitărilor depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care nu au fost aprobate de angajator până la această dată.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected] , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 22.06.2022- 01.07.2022.

Pentru a consulta mai multe detalii privind Proiectul, vă rugăm să accesați sursa informației.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

Vezi și MMSS. Proiect: O.U.G. privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

MMSS. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter