MMJS. Proiect în dezbatere publică: Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

26 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 338

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial (www.mmuncii.ro), Ministerul Muncii și Justiției Sociale a dat publicității Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 (M. Of. nr. 705 din 18 noiembrie 2013; cu modif. ult.).

Așa cum rezultă din nota de fundamentare, prin respectivul proiect de act normativ se propun mai multemodificări, printre care și următoarele:

Conferintele Video Universul Juridic

a) Detalierea aspectelor prevăzute la art. VI din O.U.G. nr. 96/2018

– durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă, prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, reprezintă durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;

d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

– modificarea modelului convenției care se încheie între angajator și agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană în sensul introducerii în cadrul conținutului acesteia a unor prevederi referitoare la următoarele aspecte: anterior încheierii contractului de ucenicie, angajatorul nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeași calificare; angajatorul nu organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul deține deja o calificare care cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie; în ultimul an nu a fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepția situației în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare; nu se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.

b) Reglementări propuse de angajatori și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu impact direct asupra îmbunătățirii relațiilor contractuale privind ucenicia la locul de muncă, după cum urmează:

– salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică care are calitatea de coordonator de ucenicie trebuie să aibă experiență în activitatea sau în ocupația pentru care se organizează ucenicia de cel puțin 2 ani, în ultimii 5 ani;

– planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii;

– formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încetarea perioadei de probă, conform planificării stabilite de comun acord între angajator și furnizorul de formare, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor;

– eliminarea contractului de formare profesională prevăzut la art. 19 alin. (1) din O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din documentația necesară încheierii contractului de ucenicie; în locul acestui document se propune o declarație pe propria răspundere dată de ucenic din care să reiasă că acesta nu deține calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă, sau nu deține o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin programul de ucenicie;

– clarificări privind implementarea dispozițiilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare în cazul contractelor de ucenicie la locul de muncă coroborate cu Codul muncii; în cazul suspendării contractului de ucenicie conform prevederilor art. 50, lit. a-b) sau a art. 51 lit. a) și c) din Codul muncii, contractul poate fi prelungit, prin act adițional, după încetarea suspendării, cu acordul scris al părților, pentru finalizarea programului de ucenicie, numai dacă contractul de ucenicie nu încetează de drept în perioada de suspendare; actul adițional se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă județean, respectiv al municipiului București și în Registrul de evidentă al salariaților.

Pentru a vedea conținutul integral al notei de fundamentare, dar și proiectul de act normativ, vizitați site-ul oficial (www.mmuncii.ro).

 

MMJS. Proiect în dezbatere publică: Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă was last modified: februarie 26th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter