MIPE. Proiect: O.U.G. pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

22 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 75

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (mfe.gov.ro) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I − Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020”.

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

„Art. 1 − Prezenta ordonanță se aplică beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(a) care au implementat proiecte din cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional sectorial Mediu;

(b) care implementează proiecte aprobate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 sau care au fost preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional Infrastructură mare.”

3. Alineatul (1¹) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1¹) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă, conform prevederilor art. 9 lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte aprobate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, sau care au fost preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013.”

4. La alineatul (4) al articolului 2, se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) în cazul contractelor de achiziție publică/ contractelor de achiziție sectorială, încheiate  de beneficiarii prevăzuți la art. 1, în cadrul Programului Operațional Infrastructura mare 2014-2020, a căror procedură de atribuire a făcut obiectul controlului ex-ante exercitat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, anterior producerii de efecte asupra bugetului comunitar sau național prin rambursarea unor cheltuieli derivate din contract și pentru care au fost stabilite corecții financiare sau reduceri procentuale”.

Art. II − În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență, Normele de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2112/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III − Ordonanța Guvernului nr. 14/ 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 294/2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice”

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„Art. 1 − Prezenta ordonanță se aplică beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, respectiv comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituții publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora:

(a) care au implementat proiecte din cadrul Programului operațional Regional 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional Regional;

(b) care implementează proiecte din cadrul Programului operațional Regional 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional Regional.”

(…)

Pentru detalii cu privire la Proiect și la Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MIPE. Lansarea Ghidului de îndrumări practice „MySMIS pe înțelesul tuturor”

MIPE. Proiect: O.U.G. pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene was last modified: septembrie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter