Ministerul Transporturilor. Proiect: O.G. privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și bugetare

2 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 64

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și bugetare.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise până la data de 4 august 2022, prin cel puțin una din următoarele modalități: poștă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin fax (la numărul de telefon 021-319.61.29), la adresa de e-mail [email protected] și prin formularul E-consultare.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

ART. I La articolul 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Sumele reprezentând compensații de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către operatorii de transport feroviar public de călători și se utilizează cu prioritate pentru:

− Achitarea obligațiilor salariale, în conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

− Achitarea obligațiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

− Achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare.

(2) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (1) se utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de călători”.

ART. II (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) și ale art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați care concură la efectuarea serviciului de siguranță: pilotajul navelor maritime și fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina și Brăila (km 175), manevrele de intrare/ieșire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galați și Brăila, precum și pilotajul în aceste porturi este la același nivel cu cel ce se acordă pentru personalul care asigură efectuarea serviciului de siguranță: pilotajul navelor maritime și fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța.

(2) Influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați.

(…)

ART. V (1) Se aprobă suportarea cheltuielilor privind reprezentarea României în Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale constând în plata chiriei și a utilităților biroului din sediul Organizației Aviației Civile Internaționale de la Montreal, Canada, pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2025, inclusiv plata serviciilor de comunicații, la valoarea comunicată de organizație și/sau stabilită prin contractele de închiriere și de prestări servicii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, capitol 84.01- Transporturi, subcapitol 84.01.01- Administrație Centrală, titlul 20 – Bunuri și Servicii.

(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va  asigura în bugetele aferente anilor 2022 – 2025 existența disponibilităților financiare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la Instrumentul de motivare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Ministerul Transporturilor. Proiect: O.G. pentru modificarea anexei la O.G. nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică

Ministerul Transporturilor. Proiect: O.G. privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și bugetare was last modified: august 2nd, 2022 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.