Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Proiect în dezbatere publică: schimbarea listei de documente necesare pentru obținerea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

7 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 259

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial (www.mmuncii.ro), în data de 6 august 2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale supune dezbaterii publice un Proiect de Ordin al ministrului muncii și justiției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009.

Astfel, conform art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1), mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii. Acest ajutor financiar poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligației prevăzute la art. 83 alin. (1). El se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuțiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

Conferintele Video Universul Juridic

[Legea nr. 76/2002

Art. 80

(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.
(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.
(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2):
a) angajatorii care au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ;
b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ, cu excepția situației în care pentru persoanele respective au fost încheiate contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar;
c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 85, pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forței de muncă se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.
(4) Suma prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă angajatorilor care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume și în situația în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligația legală de menținere a raporturilor de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.

Art. 83

(1) Angajatorii care încadrează absolvenți în condițiile art. 80 sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii.]

În actuala reglementare, la art. 4 alin. (1), lit. c), e) și f) prevedeau, după cum urmează:

„(1) Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană ori a municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul, în termen de 60 de zile de la data expirării perioadei de unu sau 2 ani, calculată potrivit art. 1 alin. (3), pentru care au menținut raporturile de muncă ori de serviciu ale persoanelor din rândul absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, și pentru care solicită acordarea ajutorului financiar, următoarele documente:

(…)

c) carnetul de muncă, în copie, sau alte acte prevăzute de lege care să ateste menținerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege;

(…)

e) situație privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pe categorii de contribuții sociale, pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menținute după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum și contribuțiile sociale datorate de angajator pentru absolvenții respectivi și semnătura acestora”.

Conform Proiectului de ordin la art. 4 alin. (1), lit. c), e) și f) se modifică și vor avea următorul conținut:

„c) adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menținerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 841 din lege;

(…)

e) situație privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menținute după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum și contribuțiile sociale datorate și/sau contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator pentru absolvenții respectivi și semnătura acestora”.

Cele două anexe menționate, Anexa 1 și Anexa 2, au fost anexate la Proiectul de ordin.

Se aduc așadar modificări privind documentația necesară a fi depusă pentru acordarea ajutorului financiar, prevăzut de 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected] , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 6 august 2018 – 15 august 2018.

Sursa informației

Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Proiect în dezbatere publică: schimbarea listei de documente necesare pentru obținerea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă was last modified: august 7th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter