Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea tarifului pentru informațiile și documentele eliberate din registrul comerțului

7 dec. 2023
Vizualizari: 105

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifului pentru informațiile și documentele eliberate din registrul comerțului.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției sau pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – Se aprobă tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru informațiile și documentele eliberate din registrul comerțului, după cum urmează: certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului,  precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părți a acestora, în forma în care au fost depuse în susținerea cererilor de înregistrare,  raport istoric despre o firmă, date statistice și informații pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu.  Tariful, pe nivele de tarifare, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2(1) Tariful se poate achita în numerar, prin POS, prin virament bancar în conturile deschise la trezoreria Statului și prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(2) Tariful se poate achita și prin abonament electronic constituit la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 3 – Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale iau măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

(…)

Art. 5 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Pentru detalii privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: Lege pentru introducerea mențiunii privind transpunerea normelor UE în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și pentru modificarea C. pr. penală

Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea tarifului pentru informațiile și documentele eliberate din registrul comerțului was last modified: decembrie 7th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.