Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență

7 dec. 2023
Vizualizari: 116

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului Justiției privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției sau pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – Se aprobă tarifele pentru eliberarea de informații și documente din Buletinul procedurilor de insolvență, de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, după cum urmează: certificate constatatoare că un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență, raport istoric despre un debitor, date statistice și informații pentru serii de debitori, copii de pe Buletinul procedurilor de insolvență, copii certificate de pe actele de procedură publicate. Tarifele sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează, la cererea și pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, informațiile și documentele prevăzute la art. 1.

Art. 3(1) Informațiile și documentele prevăzute la art. 1, precum și accesul online la Buletinul procedurilor de insolvență, secțiunea persoane juridice, se eliberează/asigură, cu titlu gratuit, autorităților și instituțiilor publice, misiunilor diplomatice acreditate, precum și altor persoane juridice prevăzute expres de lege.

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă certificate constatatoare dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență, ce pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

Art. 4 (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se pot achita în numerar, prin POS, prin virament bancar în conturile deschise la trezoreria Statului și prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(2) Tarifele prevăzute la art. 1 se pot achita și prin abonament electronic constituit la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 5 – Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 1878/C din 6 iulie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvență, copii certificate de pe actele de procedură publicate si furnizare de informații din Buletinul procedurilor de insolvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din data de 14 iulie 2017.

(…)

Art. 8 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

 

Pentru detalii privind Proiectele și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: Lege pentru introducerea mențiunii privind transpunerea normelor UE în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și pentru modificarea C. pr. penală

Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență was last modified: decembrie 7th, 2023 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.