Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital

21 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 124

Potrivit site-ului oficial (www.just.ro), Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției sau la adresa de e-mail: [email protected]

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. 1 − Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 − Administrația Națională a Penitenciarelor și penitenciarele-spital vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 − La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor – spital, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 622 din 1 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare. (…)”

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Textul Reglamentului prevede, printre altele:

ART. 1 − (1) Penitenciarele-spital sunt instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, înființate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Penitenciarele-spital sunt unități sanitare cu paturi care asigură asistență medicală completă, curativă, preventivă, paliativă și de recuperare a persoanelor private de libertate.

(…)

(4) Penitenciarele-spital asigură aplicarea normelor și reglementărilor privind promovarea și păstrarea stării de sănătate a persoanelor private de libertate în condiții echivalente celor oferite în rețeaua sanitară publică și în concordanță cu legislația proprie a sistemului penitenciar.

(5) În cazul în care penitenciarele-spital nu pot asigura intervenția medicală de specialitate, acordă primul ajutor și asigură demersurile necesare prezentării la unitățile sanitare din rețeaua sanitară publică.

(6) Penitenciarele-spital au obligația să întreprindă măsuri de ordin profilactic și antiepidemic, în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale.

(7) Activitatea profesională a personalului se desfășoară în interesul comunității și al persoanelor private de libertate, în limitele competențelor stabilite prin lege.

(8) Penitenciarele-spital sunt controlate și coordonate din punctul de vedere al activității medicale desfășurate de către Direcția de Supraveghere Medicală din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și de celalalte instituții naționale din domeniul medical, conform prevederilor legale în vigoare.

(…)

ART. 11 − În penitenciarele-spital își desfășoară activitatea:

a) polițiști de penitenciare;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) personal contractual.

ART. 12 − Polițiștii de penitenciare își desfășoară activitatea potrivit statutului polițiștilor de penitenciare, aprobat prin Legea nr. 145/2019,  cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13 − Personalul contractual din penitenciarele-spital este angajat cu contract individual de muncă și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația muncii.

Art. 14 − (1) Penitenciarele – spital sunt organizate în sectoare de activitate și în alte structuri, precum servicii, birouri sau compartimente, după cum urmează:

1. Sectorul medical, care cuprinde următoarele structuri:

a) Compartimentul „Internări-externări bolnavi”;

b) secții sau compartimente cu paturi, cât și alte secții sau compartimente, conform structurii avizate de Ministerul Sănătății;

c) farmacie cu circuit închis;

d) laborator de analize medicale;

e) laborator de radiologie și imagistică medicală;

f) laborator de explorări funcționale;

g) Compartimentul “Bloc operator”, după caz;

h) Compartimentul „Sterilizare”;

i) ambulatoriul de specialitate integrat, care cuprinde: cabinete pentru specialitățile ce se regăsesc în secțiile/compartimentele penitenciarului-spital, cabinet de medicină dentară, alte cabinete, conform structurii avizate de Ministerul Sănătății;

j) compartimentul pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

2. Compartimentul juridic;

3. Compartimentul secretariat;

4. Compartimentul informații clasificate;

5. Compartimentul managementul situațiilor de urgență;

6. Compartimentul sănătate și securitate în muncă și protecția mediului;

7. Compartimentul tehnologia informației și comunicații;

8. Compartimentul reintegrare socială;

9. Compartimentul prevenirea criminalității și terorismului;

10. Biroul/Compartimentul resurse umane și formare profesională. Psihologul de personal;

11. Sectorul economico-administrativ, care cuprinde:

a) Serviciul/biroul logistică;

b) Serviciul/biroul financiar-contabilitate;

12. Sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar, care cuprinde:

a) Serviciul/Biroul siguranța deținerii;

b) Serviciul/Biroul regim penitenciar;

c) Serviciul/Biroul evidență și organizarea muncii;

13. Compartimentul cooperare și programe;

14. Purtătorul de cuvânt;

15. Responsabilul cu difuzarea informațiilor de interes public.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile specifice funcțiilor din structura penitenciarului-spital se stabilesc prin fișele posturilor.

(3) Fișele posturilor se întocmesc în 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplar la titularul postului, un exemplar la șeful structurii și unul la structura de resurse umane.

(4) Pentru posturile vacante, fișele posturilor se întocmesc în 2 (două) exemplare, un exemplar rămânând la șeful structurii, iar un exemplar se înaintează structurii de resurse umane. La momentul ocupării postului respectiv, devin aplicabile prevederile alin. (3).

(5) Fișele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, conform modelului prevăzut în anexa la regulament, în conformitate cu prevederile acestuia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Rubrica “Avizat” se va completa doar acolo unde există o treaptă ierarhică corespunzătoare.

(6) În cazul modificării prezentului regulament, fișele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.

(…)”

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect, textul Regulamentului și Referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Platforma online „legislatie.just.ro” a fost nominalizată la Premiile Open Government 2021

Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital was last modified: octombrie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter