Ministerul Justiției. Proiect: Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din sistemul administrației penitenciarelor

7 iun. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 93

Potrivit site-ului oficial (www.just.ro), Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciarelor. 

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. INormele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 3 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 45(1) Titlul are o valabilitate de 5 ani și se acordă pe baza unui referat întocmit de șeful ierarhic nemijlocit, personalului care îndeplinește condițiile și standardele de performanță pentru fiecare domeniu/clasă în parte.

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) conține, în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele și gradul profesional;

b) studiile în specialitatea domeniului;

c) funcția ocupată, structura și domeniul în care își desfășoară activitatea, precum și vechimea în domeniul respectiv;

d) calificativele corespunzătoare perioadei de vechime prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f);

e) mențiuni dacă cel în cauză se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare aplicate, dacă are raportul de serviciu suspendat ori dacă este pus la dispoziție;

f) descrierea modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

(3) Referatul se încheie cu propunerea de acordare sau neacordare a titlului.

Art. 46 (1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranța deținerii și regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecție penitenciară, audit, medical, secretariat și relații publice, resurse umane și formare profesională, juridic, prevenirea criminalității, informații clasificate, cooperare internațională și programe, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, economico-administrativ, tehnologia informației, implementare proiecte, protecția datelor cu caracter personal, inspecția muncii, controlul calității în construcții și urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea lucrărilor de construcții.

(2) Pentru funcțiile de director general, director general adjunct și director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar, specialitate care constituie vechime pentru toate domeniile prevăzute la alin. (1).

Art. 47(1) În sistemul administrației penitenciare titlul de specialist de clasă se acordă lunar, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare, prin act administrativ, conform competențelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Structura de resurse umane informează șeful ierarhic nemijlocit cu privire la personalul din subordine care îndeplinește condițiile de acordare, cu cel puțin 15 zile calendaristice anterior îndeplinirii condițiilor de acordare.

Art. 48 se abrogă.

Art. 49(1) Pentru obținerea titlului de specialist de clasă, polițiștii de penitenciare și personalul civil din sistemul administrației penitenciare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii, standarde de performanță și condiții:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) să desfășoare activități în domeniul în care se acordă titlul de specialist de clasă;

b) să aibă studii în domeniul în care se acordă titlul de specialist de clasă; titlul se poate acorda și personalului care nu posedă studii specifice domeniului respectiv, dacă are cel puțin un an în plus față de vechimea minimă în domeniul clasei respective;

c) să aibă o vechime minimă de 3 ani în domeniu, pentru clasa a 3-a;

d) să aibă o vechime minimă de 5 ani în domeniu, pentru clasa a 2-a;

e) să aibă o vechime minimă de 7 ani în domeniu, pentru clasa 1;

f) calificativele corespunzătoare perioadei de vechime minimă în specialitate să fie de cel puțin «Bun», iar ultimul calificativ acordat să fie de cel puțin «Foarte bun»;

g) să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

h) să nu fie pus la dispoziție;

i)  să nu aibă raporturile de serviciu suspendate.

Art. 51(1) Pentru personalul mutat/detașat/schimbat din funcții în cadrul aceluiași domeniu de activitate, vechimea acumulată i se consideră continuitate în stagiu pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă.

(2) Pentru personalul care este mutat/detașat/schimbat din funcție, în alte domenii din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, vechimea acumulată în domeniile de activitate anterioare mutării/detașării/schimbării din funcție se consideră continuitate în stagiu pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă, în măsura în care unele atribuții îndeplinite, dovedite prin fișa postului și studiile necesare în specialitatea postului, sunt specifice domeniului în care aceștia și-au desfășurat activitatea anterior.

Art. 53 Perioada în care polițiștii de penitenciare  și personalul civil s-au aflat în concediu pentru creșterea copilului se consideră vechime pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă, iar condiția privind calificativul este considerată îndeplinită.

Art. 54 (2) La revenirea într-o funcție din domeniul pentru care s-a acordat titlul de specialist de clasă, în termenul de valabilitate de 5 ani a titlului, personalul redobândește titlul.

Art. 56 se abrogă.

SECȚIUNEA a III-a – «Modalitatea de desfășurare a examenului. Evaluarea candidaților» se abrogă.

SECȚIUNEA a IV-a «Comisii și atribuții» se abrogă.

 Art. 93 se abrogă. (…) ”

De asemenea, propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected].

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și la referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: H.G. privind condițiile de acordare a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare

Ministerul Justiției. Proiect: Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din sistemul administrației penitenciarelor was last modified: iunie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter