Ministerul Justiției. Proiect: Legea privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

20 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.672 views

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică, până la data de 30 iunie 2022, la adresa de e-mail: [email protected]

Astfel, Proiectul de lege este important pentru sistemul judiciar și pentru cetățenii care beneficiază de Justiție ca serviciu public. Este vorba despre o lege care reglementează, în principal, activitatea grefierilor, dar este o lege care cuprinde și alte categorii de personal, și care aduce o serie de inovații în activitatea din instanțe și din parchete.

Intervenția legislativă cuprinsă în actualul proiect, intervenție necesară și cerută din sistem, are în vedere aspecte multiple, rezultate atât din atribuțiile și responsabilitățile diferite ale funcțiilor pe care le regăsim în cadrul acestei categorii profesionale, cât și din raportarea la importanța activității desfășurate, atribuțiile și responsabilitățile incidente cunoscând o creștere substanțială în ultimii ani.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I

„(1) Prezenta lege reglementează statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și al personalului de specialitate criminalistică și al personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice.

(2) Personalul de specialitate judiciară are un rol important și contribuie, alături de judecători și procurori, la înfăptuirea actului de justiție, iar activitatea personalului care ocupă alte funcții de specialitate constituie un sprijin pentru judecători, procurori și personalul de specialitate judiciară, competența acestor categorii de personal și îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea.

(3) Activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice dispuse de instanțele judecătorești sau de organele de urmărire penală, realizată de personalul care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, constituie un factor important în sporirea eficienței activității organelor judiciare în cadrul procesului de înfăptuire a justiției.

 Art. II

(1) Personalul din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format din:

−  Personal de specialitate judiciară: grefieri judiciari, grefieri de ședință și grefieri principali;

−  Personal de asistență: grefieri;

−  Personal tehnic: specialiști IT, specialiști criminaliști și tehnicieni criminaliști;

−  Personal administrativ: agenți procedurali și șoferi.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) funcționează în cadrul instanțelor și al parchetelor organizate potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III

(1) Personalul de specialitate criminalistică este format din experți criminaliști și asistenți criminaliști.

(2) Personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică este format din tehnicieni criminaliști și secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) și alin. (2) funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene de expertize criminalistice, denumite în continuare INEC, organizate potrivit legii.

Art. IV – Pentru numirea în funcțiile prevăzute la art. 2 alin. (1), persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

− Are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

− Nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

− Cunoaște limba română;

− Este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției.

Art. V

Personalul prevăzut la art. 2 alin. (1)  și art. 3 alin. (1) și (2) este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei și să participe la formarea profesională continuă”.

(…)

Capitolul II

Cariera personalului de specialitate judiciară și a altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Secțiunea 1

Recrutarea și numirea grefierilor judiciari

Art. VI

„(1) Recrutarea în vederea ocupării funcției de grefier judiciar se realizează prin concurs organizat la nivel național, prin Școala Națională de Grefieri.

(2) Concursul se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie, pe baza solicitărilor transmise Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens de către curțile de apel, în funcție de necesarul de resurse umane.

(3) Numărul de posturi de grefier judiciar pentru care se organizează concursul prevăzut la alin. (1), calendarul desfășurării concursului, locul susținerii acestuia, modalitatea de înscriere la concurs, tematica și bibliografia de concurs, precum și cererea tipizată de înscriere la concurs sunt stabilite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu consultarea Școlii Naționale de Grefieri.

(4) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative ale personalului de specialitate judiciară și ale altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea pot lua parte la desfășurarea concursului, în calitate de observatori.

Art. VII – Poate fi numită în funcția de grefier judiciar persoana care îndeplinește, pe lângă condițiile prevăzute la art. 4, și următoarele condiții:

este licențiată în drept;

− Are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier de ședință sau de grefier principal, indiferent de instanță sau parchet;

− A obținut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare a activității profesionale;

− Nu a fost sancționată disciplinar în ultimii 3 ani;

− A promovat concursul prevăzut la art. 6”.

(…)

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Expunerea de motive, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

📎 Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: Legea privind statutul personalului de probațiune

Ministerul Justiției. Proiect: Legea privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice was last modified: iunie 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter