Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

22 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 45

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică, până la data de 30 iunie 2022, la adresa de e-mail: [email protected]

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I

Legea nr. 303/2004 privind cooperarea internațională în materie penală republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 411 din 27 mai 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Alineatul (2) al articolului 19 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

„(2) Dacă persoanei a cărei extrădare se solicită i se recunoaște calitatea de cetățean român solicitant de azil sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare în Români între data rămânerii definitive a hotărârii de extrădare și data convenită pentru predarea, hotărârea de extrădare este supusă revizuirii”.

La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduc 4 noi alineate, (3), (4), (5) și (6), cu următorul curpins:

„(3) Cererea de revizuire poate fi formulată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel care a pronunțat hotărârea de extrădare, din oficiu sau la sesizarea Ministerului Justiției, ori de către persoana extrădată, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoștință de recunoașterea calității de cetățean român sau, după caz, a calității de solicitant de azil a beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare în România.

(4) La primirea cererii de revizuire, se fixează termen pentru examinarea admisibilității în principiu a cererii, în maximum 3 zile de la data înregistrării acesteia. Admisibilitatea se examinează de către instanță, în camera de consiliu, cu participarea persoanei extrădate și a procurorului. Încheierea prin care se dispune cu privire la admisibilitatea în principiu este definitivă”.

(…)

Alineatul (3) al articolului 43 se modifica și va avea următorul cuprins:

„(3) Arestarea provizorie in vederea extrădării se dispune și este prelungită de același complet învestit cu soluționarea cererii de extrădare, prin încheiere,fără ca durata totaală a arestării provizorii, până la predarea efectivă către statul solicitant, să poată depăși 180 de zile. După întocmirea hotărârii prin care s-a dispus arestarea, judecătorul emite, de îndatî, mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. Prevederile Codului de procedură penală cu privire la continutul și executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător”.

(…)

La articolul 113, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate (21), (22) și (23) cu următorul cuprins:

„(21) În mod excepțional, predarea poate fi suspendată temporar din motive umanitare grave cum ar fi existența unor motive suficiente pentru a crede că aceasta ar pune, în mod evident în pericol viața sau sănătatea persoanei solicitate. Suspendarea poate fi dispusă din oficiu de către instanța care a pronunțat hotărârea de predare sau la solicitarea procurorului compenent ori a persoanei solicitate. Instanța se pronunță prin încheiere motivata și executorie și cu privire la măsura suspendării temporare a predării. Asistența juridică a persoanei solicitante și participarea procurorului sunt obligatorii.

(22) Încheierea poate fi atacată cu contestație în termen de 5 zile de la pronunțare. Dosarul va fi înaintat instanței ierarhic superioare în termen de 24 de ore. Contestația se soluționează în termen de 5 zile de la primirea dosarului.

(23) În acest caz, predarea va avea loc de îndată ce aceste motive au încetat să existe. Autoritățile române vor informa autoritatea emitentă cu privire la suspendarea temporară. Dispozițiile alineatului (2) se aplică în mod corespunzător”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(…)

ART. II

„Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 mai 2019, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea l, dându-se textelor o nouă numerotare”.

(…)

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Expunerea de motive, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: Legea privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice

Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter