[UPDATE: Ministerul a publicat înregistrările dezbaterilor publice] Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

8 feb. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 245
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Ministerul a publicat înregistrările dezbaterilor publice

Ministerul Justiției a publicat înregistrările dezbaterilor publice referitoare la proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, dezbateri ce au avut loc în zilele de 28 și 31 ianuarie 2022.

Astfel, înregistrările dezbaterilor sunt disponibile aici.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

De asemenea, MJ informează că publicarea înregistrărilor s-a făcut în urma obținerii acordului explicit pentru publicare al tuturor participanților la dezbateri, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației


Update: Ministerul a aprobat ca înregistrările dezbaterilor să fie publicate integral 

Ministerul Justiției anunță că a aprobat solicitarea de a publica integral înregistrările celor 2 dezbateri publice din data de 28 ianuarie 2022, ora 15:00, respectiv 31 ianuarie 2022, ora 16:00, cu privire la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

Astfel, urmare a solicitării Asociației „Mișcarea pentru apărarea statutului procurorilor” (AMASP), MJ a solicitat acordul tuturor participanților la cele două dezbateri pentru ca înregistrările să fie făcute publice. Totodată, MJ specifică faptul că operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

De asemenea, potrivit comunicatului, MJ va publica și minuta dezbaterii publice, obligație prevazută de art. 7 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Totodată, MJ informează că urmează să răspundă punctual tuturor observațiilor, propunerilor și întrebărilor primite, în scris, privitoare la Proiectul de Lege pus în dezbatere publică, precum și întrebărilor formulate și obiecțiunilor ridicate în cadrul dezbaterilor publice.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației


Update: Organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului

Ministerul Justiției a publicat un anunț cu privire la organizarea online, în data de 28 ianuarie 2022, începând cu ora 15:00, a unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Astfel, persoanele interesate să participe la întâlnirea online sunt rugate să confirme participarea, până la data de 27 ianuarie 2022, ora 14:00, la adresa de e-mail: [email protected].

De asemenea, trebuie precizat că timpul alocat prezentării verbale de propuneri va fi comunicat la începerea dezbaterilor, în funcție de numărul participanților.

Totodată, persoanele interesate să participe sunt rugate să comunice, în format electronic, propunerile, sugestiile sau opiniile care nu au fost transmise, deja, în perioada anterioară, și care urmează a fi susținute în cadrul întâlnirii.

Link-ul de acces la întâlnirea online va fi comunicat la adresa de e-mail care va fi transmisă odată cu solicitarea de participare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)


Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. 1 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, denumită în continuare Secția, se desființează.

(2) Cauzele aflate în curs de soluționare la nivelul Secției se transmit pe cale administrativă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin grija Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetelor competente potrivit art. 3, care continuă soluționarea acestora.

(3) Dispozițiile alin. (2) privind transmiterea pe cale administrativă se aplică în mod corespunzător și cauzelor soluționate ale căror dosare se află în arhiva Secției.

(4) Actele de procedură îndeplinite în cauzele prevăzute la alin. (2) și (3), cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile.

(5) Soluțiile de clasare, de renunțare la urmărirea penală și de trimitere în judecată dispuse de procurorii Secției, care nu au făcut obiectul controlului ierarhic anterior intrării în vigoare a prezentei legi, sunt supuse de la data desființării Secției controlului exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dispozițiile art. 318, 328, 335 și 340 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

(6) Actele efectuate și măsurile luate de procurorii Secției în cauzele prevăzute la alin. (2), care nu au făcut obiectul controlului ierarhic anterior intrării în vigoare a prezentei legi, sunt supuse de la data desființării Secției controlului exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dispozițiile art. 304 și ale art. 339 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare aplicându-se în mod corespunzător.

(7) De la data desființării Secției, la judecarea cauzelor și la soluționarea propunerilor, contestațiilor, plângerilor sau a oricăror alte cereri formulate în cauzele preluate potrivit alin. (2) și (3) participă procurori din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele pe rolul cărora se află acestea, dacă prin lege nu se dispune astfel.

(8) Căile de atac declarate de Secție pot fi retrase numai de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art. 2 – (1) Posturile aflate în schema de funcții și de personal a Secției la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân în schema Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind redistribuite în cadrul celorlalte secții ori în cadrul altor parchete care preiau competența Secției, în funcție de necesități.

(2) Începând cu data desființării Secției, procurorii din cadrul acesteia, inclusiv cei cu funcții de conducere, revin la parchetele de unde provin sau la parchetele unde au promovat în condițiile legii pe perioada desfășurării activității în cadrul Secției. De la data revenirii la parchetul de unde provin ori la parchetele unde au promovat în condițiile legii, procurorii care au activat în cadrul Secției își redobândesc gradul profesional de execuție și salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condițiile legii, pe perioada desfășurării activității în cadrul secției.

(3) Personalului detașat pe celelalte categorii de posturi dintre cele prevăzute la alin. (1) îi încetează detașarea începând cu data desființării Secției.

Art. 3 – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt de competența Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și infracțiunile săvârșite de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de judecătorii de la curțile de apel și Curtea Militară de Apel, precum și de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt de competența parchetului de pe lângă curtea de apel și infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale, tribunale militare și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe.

(3) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1), urmărirea penală se efectuează de procurori anume desemnați de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

(4)  Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2), urmărirea penală se efectuează de procurori anume desemnați de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

(5) Procurorii anume desemnați efectuează urmărirea penală și în situația în care, alături de persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), sunt cercetate și alte persoane.

(6) În situația în care, alături de persoanele prevăzute la alin. (2), sunt cercetate și alte persoane pentru care, potrivit legii, competența de efectuare a urmăririi penale aparține Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmărirea penală se efectuează de procurorii anume desemnați din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit prezentei legi.

Art. 4 – (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție selectează procurorii care urmează a fi propuși în vederea desemnării de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a efectua urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție selectează procurorii prevăzuți la alin. (1) din rândul celor care funcționează în cadrul acesteia și care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au o vechime de cel puțin 15 ani în funcția de procuror;

b) au calificativul «foarte bine» la ultimele 2 evaluări profesionale și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani;

c) au o conduită morală ireproșabilă;

d) au o experiență profesională semnificativă, în principal în investigarea infracțiunilor de corupție și celor asimilate acestora ori a infracțiunilor de crimă organizată și terorism, dar fără a se limita la aceste categorii de infracțiuni;

d) nu au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(3) Experiența profesională semnificativă a procurorilor ce urmează a fi propuși în vederea desemnării se evaluează inclusiv prin raportare la specificul și complexitatea cauzelor  instrumentate de respectivii procurori, pe baza informațiilor sau documentelor relevante pentru activitatea acestora, solicitate parchetelor în cadrul cărora au funcționat.

(4) Lista tuturor procurorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) se transmite de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și este însoțită de propunerea motivată a acestuia pentru desemnarea de către Plen a unuia sau mai multor procurori, în limita numărului prevăzut la art. 9, precum și de toate documentele relevante care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3).

(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii desemnează procurorii care vor efectua urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 3 alin. (1), pronunțându-se motivat asupra propunerilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se va pronunța motivat și în cazul respingerii propunerilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În procedura de desemnare, dacă apreciază necesar, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invita procurorii propuși a fi desemnați în vederea susținerii unui interviu (…)”.

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise până la 31 ianuarie 2022, pe cale electronică la adresa de e-mail: [email protected].

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Expunerea de motive, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

Vezi și Ministerul Justiției. Întâlnire de lucru privind rezultatele obținute de România în prevenirea și combaterea traficului de persoane

[UPDATE: Ministerul a publicat înregistrările dezbaterilor publice] Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție was last modified: februarie 8th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter