Ministerul Justiției. Proiect: Lege privind arhivele Ministerului Justiției, ANP și fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție

6 mart. 2023
Vizualizari: 269

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind arhivele Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, pe fax sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Structură

Capitolul I Dispoziții generale

Capitolul II Activități și proceduri

Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 3

(1) Accesul publicului la informațiile de interes public conținute de documentele cuprinse în arhivele prevăzute de art. 2 se realizează în condițiile legislației privind liberul acces la informațiile de interes public.

(2) Cercetătorii au acces la documentele cu valoare istorică cuprinse în arhivele prevăzute de art. 2 în condițiile legii, aceștia având obligația respectării vieții intime, familiale și private a persoanelor vizate de documentele consultate.

(3) Instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele judiciare, pot avea acces la documentele cuprinse în arhivele prevăzute de art. 2, în condițiile legii.

Art. 4

(1) Documentele cuprinse în arhivele prevăzute la art. 2 se identifică și se inventariază, potrivit normelor legale în vigoare, de către comisii special constituite în acest sens, cu sprijinul aparatului propriu al Ministerului Justiției și al ANP.

(2) Componența comisiilor și termenul pentru realizarea activităților de identificare și inventariere prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordinul ministrului justiției pentru aprobarea normelor de punere în aplicare a prevederilor prezentei legi.

(…)

Art. 5

(1) Accesul la informațiile clasificate conținute de documentele prevăzute de prezenta lege se realizează în condițiile prevăzute de legislația privind protecția informațiilor clasificate.

(2) Consultarea documentelor prevăzute de art. 4 alin. (3) lit. d) și e), dacă acestea nu sunt clasificate, se realizează în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 28 și 30, precum și cu cele ale anexei nr. 6 la Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 6

După predarea documentelor potrivit art. 4 alin. (3) lit. d) și e) către Ministerul Justiției și, respectiv, ANP, aceste instituții iau măsurile necesare pentru digitalizarea propriilor arhive. Condițiile și modul de realizare a acestei activități se stabilesc prin ordin al ministrului justiției emis în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7

Normele de aplicare a dispozițiilor prezentei legi se adoptă prin ordin al ministrului justiției emis în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8

(1) Informațiile clasificate care se regăsesc în documentele cuprinse în arhivele prevăzute de art. 2 se declasifică potrivit legii.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și informațiilor clasificate cuprinse în documentele referitoare la arhiva DGPA.

Pentru detalii privind Proiectul și Expunerea de motive, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: H.G. privind stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor și parchetelor de pe lângă acestea

 

Ministerul Justiției. Proiect: Lege privind arhivele Ministerului Justiției, ANP și fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție was last modified: martie 6th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.