[UPDATE: Organizarea celei de-a patra reuniuni a platformelor de cooperare] Ministerul Justiției. Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020

23 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 922

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 23 aprilie 2018: Organizarea celei de-a patra reuniuni a platformelor de cooperare în cadrul SNA 2016-2020

Potrivit unui comunicat, în perioada 18-19 aprilie 2018, Ministerul Justiției a organizat cea de-a patra serie de reuniuni ale platformelor de cooperare prevăzută în Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020.

Inteligența artificială în materie penală

Astfel, reuniunile au fost conduse de doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, iar pe parcursul celor două zile s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, întâlniri cu reprezentanții platformelor de cooperare, respectiv ai administrației publice centrale, ai autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, ai mediului de afaceri, precum și ai societății civile.

În prima zi, începând cu ora 10.00, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții platformei de cooperare a administrației publice centrale, în cadrul căreia au fost adoptate rapoartele de evaluare privind Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului, elaborate ulterior misiunilor de evaluare tematică desfășurate în anul 2017 în cadrul SNA. În acest context, reprezentanții instituțiilor evaluate au apreciat misiunea de evaluare ca fiind o experiență utilă și constructivă și au detaliat procedurile de remediere a unor deficiențe identificate pe parcursul evaluări tematice. Totodată, cele două rapoarte sunt disponibile on-line la următoarea adresă – https://sna.just.ro/Rapoarte+de+evaluare.

La întâlnire au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Ministerul Mediului, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Corpul de Control al Primului-Ministru.

La aceeași dată, de la orele 14.00, s-a desfășurat întâlnirea cu reprezentanții platformei de cooperare a autorităților independente și instituțiilor anticorupție, ocazie cu care au fost adoptate rapoartele de evaluare privind Consiliul Național de Soluționarea a Contestațiilor și Agenția Națională de Integritate, elaborate ulterior misiunilor de evaluare tematică desfășurate în anul 2017 în cadrul SNA, sus-menționate. Și aceste rapoarte sunt disponibile on-line la adresa https://sna.just.ro/Rapoarte+de+evaluare

La întâlnire au participat reprezentanți de la: Agenția Națională de Integritate, Autoritatea Electorală Permanentă, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenței, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Curtea de Conturi, Direcția Generală Anticorupție, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcția Națională Anticorupție, Înalta Curte de Casație și Justiție, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În 19 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții platformei de cooperare a mediului de afaceri, la care au participat reprezentanți ai: Telekom Romania, S.C. Orsin Management Consulting S.R.L., Deloitte, American Chamber of Commerce, Control Risks Deutschland GMBH, Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii, Centrul de Cercetări Avansate în Etică, Camera de Comerț și Industrie a României, Asociația Română a Băncilor, Ministerul Economiei, Bayer România.

Cu acest prilej, Camera Americană de Comerț din România (AMCHAM) a prezentat propunerea de demers a Ministerului Justiției și AMCHAM privind consolidarea integrității în întreprinderile publice, diseminarea către acestea din urmă a instrumentelor de integritate dezvoltate atât de AMCHAM cât și de MJ.

Reuniunea Platformei de cooperare a societății civile a avut loc în data de 19 aprilie 2018, începând cu ora 14.00, participând reprezentanți ai următoarelor organizații non-guvernamentale: ExpertForum, Asociația Funky Citizens, Centrul de Resurse Juridice, Centrul pentru Inovare Publică, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de Cercetări Avansate în Etică.

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat Raportul național privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în anul 2017, elaborat pe baza datelor transmise de autoritățile și instituțiile publice. Totodată, raportul urmează a fi publicat pe portalul sna.just.ro (la secțiunea de Date deschise a portalului a fost deja publicat Chestionarul privind Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției aferent anului 2017, rezultat din raportările efectuate on-line de către instituții publice centrale și locale).

Cu ocazia acestor întâlniri și conform Metodologiei de monitorizare a implementării SNA 2016-2020, pe baza propunerilor formulate la nivelul platformelor de cooperare, au fost dezbătute temele aferente misiunilor de evaluare ce se vor desfășura în cadrul instituțiilor publice în anul semestrul II – 2018, respectiv semestrul I – 2019. La alegerea temelor de evaluare, a fost avut în vedere inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, cuprins în Anexa 3 a H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA. Majoritatea participanților au subliniat relevanța următoarelor teme: conflictele de interese în timpul și ulterior exercitării funcției, transparența instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea, incompatibilitățile.

Totodată, au fost selectate cele 20 de instituții care vor fi evaluate în perioada 2018-2019; selectarea instituțiilor s-a făcut atât pe bază de voluntariat, cât și prin tragere la sorți. Cu această ocazie, participanților li s-a reamintit că sesiunea de evaluare tematică 2018-2019 se va realiza în cadrul proiectului POCA destinat consolidării capacității administrative a secretariatului tehnic al SNA de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție. Activitățile urmează a fi realizate în termen de 22 luni de la data semnării contractului de finanțare (21 noiembrie 2017). Proiectul cuprinde și organizarea și derularea a 20 de misiuni de tip „peer review” pentru evaluarea modului în care sunt implementate măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției (măsuri preventive anticorupție) în cadrul instituțiilor și autorităților publice de la nivel central.

Vezi și Lansarea site-urilor dedicate proiectelor europene ale PÎCCJ – SIPOCA 53 și SIPOCA 54​

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Au fost discutate și prioritățile SNA pentru anul 2018 printre care demersurile necesare finalizării măsurilor din SNA cu termen anul 2018, măsurile restante din perioada 2016-2017, continuarea activităților de monitorizare a implementării SNA 2016-2020, în scopul identificării și corectării problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție, precum și creșterii gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Au fost abordate teme orizontale din strategie, precum auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice, continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și modalități eficiente de îndeplinire a măsurilor privind consolidarea integrității în achizițiile publice.

Ministerul Justiției a reiterat disponibilitatea de a organiza sesiuni de prezentare a bunelor practici în materia integrității instituționale, la solicitarea instituțiilor publice, după modelul întâlnirii organizate cu reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale din data de 29 martie 2017.

Sursa informației


Update 13 decembrie 2017: Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a societății civile privind cooperarea în domeniul anticorupției

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, în cadrul întâlniri din data de 12 decembrie 2017, din cadrul celei de-a treia reuniuni a platformei de cooperare a societății civile, prevăzută de SNA 2016-2020, s-a arătat faptul că reuniunile periodice organizate la nivelul acestei platforme reprezintă o oportunitate pentru Ministerul Justiției de a consulta partenerii din cadrul organizațiilor neguvernamentale cu privire la proiectele aflate în derulare, dar și un mecanism viabil de implicare a societății civile în agenda anticorupție.

Participanții la această întâlnire au prezentat proiectele pe care le derulează în materia luptei împotriva corupției, care urmăresc diverse aspecte, cum ar fi: educația anticorupție, analize și studii care vizează transparența și modul de cheltuire a banilor publici, finanțarea partidelor politice, unele proiecte fiind desfășurate concomitent în mai multe țări.

Totodată, în cadrul reuniunii a fost analizată și aprobată propunerea referitoare la aderarea la platforma de cooperare a societății civile a organizației neguvernamentale Syene – Centrul pentru Educație.

Reamintim că potrivit unui alt comunicat, în data de 11 decembrie 2017, Ministerul Justiției remarca demersurile înregistrate la nivelul entităților componente ale sistemului judiciar în scopul implementării măsurilor din Strategie, și a evidențiat totodată necesitatea finalizării planului de integritate pentru întreg sistemul judiciar.

De asemene, s-a subliniat „potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”, putând deveni un instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.

În cadrul reuniunii a fost analizat și aprobat raportul de evaluare întocmit ca urmare a desfășurării misiunii tematice de evaluare care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Avocatul Poporului. Raportul adoptat urmează să fie publicat, în perioada următoare, pe pagina de internet a Avocatului Poporului și pe site-ul oficial (www.sna.just.ro).

Totodată, au fost prezentate două documente necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA „Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor de manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de MJ în parteneriat cu alte instituții ale administrației centrale și cu autorități independente, respectiv proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate.

Sursa informației


Ministerul Justiției. Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Națională Anticorupție

Potrivit unui comunicat la Ministerului Justiției, în data de 12 decembrie 2017, Ministerul Justiției a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020.

În cadrul reuniunii s-a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată atât nivel intern, cât și extern.

Astfel, ultimul raport al Comisiei Europene publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a recunoscut „potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”, așadar potențialul de instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.

👍Vezi și: Raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției

S-a remarcat, totodată, importanța reuniunilor periodice ale acestei platforme din perspectiva consultărilor dintre Ministerul Justiției și partenerii din cadrul mediului de afaceri cu privire la proiectele aflate în derulare, subliniind importanța experienței bogate și a bunelor practici ale companiilor cu capital privat în ceea ce privește promovarea integrității, fapt care poate constitui o premisă solidă pentru consolidarea și îmbunătățirea practicilor din sectorul întreprinderilor publice.

De asemenea, în cadrul acestei reuniuni, participanții, reprezentanți din administrația publică centrală care tutelează întreprinderi publice, companii cu capital privat, structuri asociative ale mediului de afaceri, au împărtășit proiectele și activitățile pe care le desfășoară în zona de prevenire a corupției, dar și dificultățile cu care se confruntă pe fondul modificărilor legislative ce au impact asupra mediului privat.


Sursa foto: Ministerul Justiției

Cu aceeași ocazie a fost prezentat participanților la reuniune proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA „Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop la nivelul Ministerului Justiției.

Sursa informației

[UPDATE: Organizarea celei de-a patra reuniuni a platformelor de cooperare] Ministerul Justiției. Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 was last modified: aprilie 23rd, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter