Ministerul Finanțelor Publice. Un post vacant de consilier juridic superior

30 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 969

Potrivit unui anunț, Ministerul Finanțelor Publice – București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Direcția Generală Juridică.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și anume:

1. au cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunosc limba română, scris și vorbit;
3. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. au capacitate deplină de exercițiu;
5. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul stiințelor juridice;
– Microsoft Office Word, Lex Expert, Super Lex, Lotus, Internet, e-mail – nivel mediu – cunoștințe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru delegări, ori de câte ori este cazul, sau detașări în limitele stabilite de conducerea Direcției generale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

14 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
27 februarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008:

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerul Finanțelor Publice din București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 2181.

Sursa informației

Ministerul Finanțelor Publice. Un post vacant de consilier juridic superior was last modified: ianuarie 30th, 2018 by Universul Juridic
Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter