Ministerul Finanțelor Publice. Proiect în dezbatere publică: Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative

9 mart. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 754

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro), în data de 8 martie 2018, acesta a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative.

De asemenea, a fost anexată respectivului proiect și Nota de fundamentare.

Monitor Dosare

Astfel se aduc modificări următoarelor acte normative și se preconizează următoarele schimbări:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Prin modificările aduse sfera veniturilor din activități independente va fi revizuită în sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și tratării acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate.

Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activități independente, este necesară precizarea în mod distinct a următoarelor aspecte tehnice:

– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cota de impozit este de 10%;
– revizuirea definiției veniturilor obținute din România;
– corelarea unor prevederi care cuprindeau alte aspecte referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Cu privire la venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real, au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare.

În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți integrale a impozitului pe venitul estimat aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real, au obligația recalculării acestuia pe fiecare sursă de venit, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

În vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate în sistem real, contribuabilii au următoarele obligații:

Conferintele lunii noiembrie
”

a) însumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale recalculate, după caz, determinate pe fiecare sursă, în sistem real,

b) determinarea venitului net anual impozabil prin deducerea din suma stabilită potrivit prevederilor lit. a) a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, corespunzătoare veniturilor nete anuale stabilite în sistem real.

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi determinate în sistem real, au obligația de a depune la organul fiscal competent, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin completarea corespunzatoare a Capitolului, Secțiunii și Subsecțiunii, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ câștigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut.

Contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.

Opțiunea pentru redirecționarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

În raport cu venituri din cedarea folosinței bunurilor, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligația să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți/de la producerea evenimentului.

Referitor la venituri din investiții, câștigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă, precum și cele obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, au obligația de a depune Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obțin venituri din străinătate au obligația să le declare, potrivit Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.

Astfel, plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor și a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit. Astfel:

a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

Cu privire la contribuția de asigurări sociale (CAS), pentru veniturile din activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de catre persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale la venitul ales, cel puțin egal cu 12 salarii de bază e brute pe țară.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procent de 25% la venitul ales.

Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018.

Plațile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

În raport cu contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin declarația unică.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat pentru anul curent.

Termenul de depunere al declarației unice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018.

Plățile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată și reținută se plătește și se declară la aceleași termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit.

Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a contribuțiilor sociale obligatorii, asemănător cu cel de mai sus.

2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

Se propune implicarea autorităților administrației publice locale în ceea ce privește acordarea asistenței contribuabililor în vederea completării și depunerii declarației unice.

Având în vedere avantajele pe care le prezintă transmiterea prin mediul electronic a declarațiilor fiscale, respectiv:

– simplificarea procedurii de depunere a declarației fiscale;
– reducerea costurilor administrative pentru administrația fiscală;
– clarificarea pentru cetățean a obligațiilor scadente (transparență);
– asistarea contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor.

În acest context, este necesar a fi modificat Ordinul președintelui ANAF nr. 2326/2017.

3. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul simplificării legislației în ceea ce privește declarațiile de asigurare pentru anumite categorii de asigurați ai sistemului public de pensii, completarea categoriilor de asigurați cu persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de autor, dispoziții cu referire la determinarea stagiului de cotizare pentru aceste categorii de asigurați, stabilirea unui plafon minim care să constituie baza de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru aceste categorii de asigurați.

În domeniul contribuțiilor sociale obligatorii proiectul de act normativ, își propune să reglementeze situația asigurării facultative în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială, prin care se stabilește un plafon minim la nivelul salariului minim brut pe țară.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ propune modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul punerii în acord cu Legea nr. 227/2015, instituirea unor reguli procedurale de acțiune în situația anumitor categorii de asigurați care realizează venituri din activității independente, persoane asigurate în raport de veniturile realizate.

Prin urmare, prezentul proiect de act normativ își propune corelarea prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Prin acest proiect se reglementează prevederile referitoare la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în concordanță cu noul mecanism de depunere a declarațiilor și de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin noile modificări aduse Codului fiscal.

Astfel, în cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) și art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 12 luni.

Astfel, persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse) pentru anul curent mai mari sau egale cu 22.800 lei datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate la venitul estimat, a se realiza în anul curent.

Persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse) pentru anul curent mai mici de 22.800 lei nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS în următoarele condiții:

– dacă își exercită opțiunea prin depunerea declarației unice până la data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plătește CASS la 6 salarii și este asigurat 12 luni;
– dacă își exercită opțiunea prin depunerea declarației unice după data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plătește CASS la 12 salarii și este asigurat 12 luni.

Peroanele fără venituri pentru anul curent prin depunerea declarației unice dobândesc calitatea de asigurat dacă plătesc CASS la 6 salarii și sunt asigurate 12 luni(indiferent dacă declarația unică este depusă la înainte sau după data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere).

Pentru persoanele care realizează venituri mai mari sau egale de 22.800 lei/an, care au obligația plății CASS, precum și persoanele care realizează venituri mai mici de 22.800 lei/an și care optează pentru plata contribuției CASS, deși termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018, pentru tot anul 2018 acestea vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate fie la venitul realizat, fie la nivelul salariului minim pe economie/lună sau la nivelul a 6 salarii pentru un an.

Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, precum și pentru cei cu venituri din arendă și din asocieri cu persoane juridice, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin reținere la sursă.

Pentru persoanele prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au efectuat plata contribuției la fond la termenele prevăzute în aceeași lege, sumele restante se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii, inclusiv obligații fiscale accesorii datorate pentru creanțele fiscale.

Sursa informației

Ministerul Finanțelor Publice. Proiect în dezbatere publică: Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative was last modified: martie 10th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter